Segons el doctor Rafael Arroyo “és la malaltia neurològica amb millors perspectives”

L’esclerosi múltiple afecta a Espanya a un mínim de 40.000 persones i cada vegada ataca més a gent jove.Según el doctor Rafael Arroyo “es la enfermedad neurológica con mejores perspectivas”

 La esclerosis múltiple afecta en España a un mínimo de 40.000 personas y cada vez ataca más a gente joven.

Però cal ser optimistes gràcies a una major investigació i avanços clínics. “És la malaltia neurològica amb millors perspectives” va afirmar diàriament SEGLE XXI el neuròleg espanyol Rafael Arroyo ( Hospital Clínic de Madrid) i un dels principals experts a Espanya durant la celebració del ECTRIMS-ACTRIMS 2011 a Amsterdam. En quinze anys per al tractament de l’esclerosi múltiple s’ha passat de no haver-hi cap medicament a disposar de fàrmacs molt eficaços: “s’està canviant ara el maneig del producte de tal forma que per un test es revela qui pugues i no usar-ho”, va indicar el metge.

En aquests moments hi ha de 7 a 8 medicaments en investigació fase III que en un període de dos a quatre anys canviarà la forma del tractament del pacient, més encaminada cap a una medicina més individualitzada. Hi ha expectatives importants sobre tres tractaments orals molt potents que poden beneficiar en la major qualitat de vida dels malalts, el gran cavall de batalla en aquesta malaltia.

Segons Rafael Arroyo “ara es detecta abans i millor l’esclerosi múltiple, la qual cosa fa s’avanci en la malaltia.

Existeixen nous dispositius que permeten des del primer símptoma poder ser diagnosticada i no haver d’esperar a un segon episodi o a una ressonància magnètica. Així es guanya temps i s’optimitza millor el tractament”. Les proves ja realitzades i els primers resultats determinen que els nous medicaments anul·len gairebé un 80% de possibles nous brots, encara que això depèn de cada pacient.

Un dels temes principals abordats al Congrés d’Amsterdam va ser el problema de la mobilitat associat a l’esclerosi múltiple. Segons el doctor Arroyo: “va creixent i aquest és el repte que ara tenen els investigadors.

És fonamental que es millori la qualitat de vida dels pacients i per a això es preparen alguns fàrmacs que busquen millorar la conducció de la mielina( capa protectora) que és l’encarregada de mesurar la velocitat en una distància per a qualsevol desplaçament de la persona”. Prova d’això són dos productes molt innovadors que estan oferint resultats molt simptomàtics.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/76559/la-esclerosis-multiple-afecta-a-mas-de-40000-personas-en-espana

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Pero hay que ser optimistas gracias a una mayor investigación y avances clínicos. “Es la enfermedad neurológica con mejores perspectivas” afirmó a DIARIO SIGLO XXI el neurólogo español Rafael Arroyo( Hospital Clínico de Madrid) y uno de los principales expertos en España durante la celebración del ECTRIMS-ACTRIMS 2011 en Amsterdam. En quince años para el tratamiento de la esclerosis múltiple se ha pasado de no haber ningún medicamento a disponer de fármacos muy eficaces: “se está cambiando ahora el manejo del producto de tal forma que por un test se revela quién puede y no usarlo”, indicó el médico.

En estos momentos hay de 7 a 8 medicamentos en investigación fase III que en un período de dos a cuatro años cambiará la forma del tratamiento del paciente, más encaminada hacia una medicina más individualizada. Hay expectativas importantes sobre tres tratamientos orales muy potentes que pueden beneficiar en la mayor calidad de vida de los enfermos, el gran caballo de batalla en esta enfermedad.

Según Rafael Arroyo “ahora se detecta antes y mejor la esclerosis múltiple, lo que hace se avance en la enfermedad.

Existen nuevos dispositivos que permiten desde el primer síntoma poder ser diagnosticada y no tener que esperar a un segundo episodio o a una resonancia magnética. Así se gana tiempo y se optimiza mejor el tratamiento”. Las pruebas ya realizadas y los primeros resultados determinan que los nuevos medicamentos anulan casi un 80% de posibles nuevos brotes, aunque esto depende de cada paciente.

Uno de los temas principales abordados en el Congreso de Amsterdam fue el problema de la movilidad asociado a la esclerosis múltiple. Según el doctor Arroyo: “va creciendo y ese es el reto que ahora tienen los investigadores.

Es fundamental que se mejore la calidad de vida de los pacientes y para ello se preparan algunos fármacos que buscan mejorar la conducción de la mielina( capa protectora) que es la encargada de medir la velocidad en una distancia para cualquier desplazamiento de la persona”. Prueba de ello son dos productos muy innovadores que están ofreciendo resultados muy sintomáticos.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-diario/mostrar/76559/la-esclerosis-multiple-afecta-a-mas-de-40000-personas-en-espana

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content