El saló d’actes de l’Hospital de Cabueñes va acollir en el matí d’ahir la setzena edició de les Jornades científiques d’esclerosi múltiple organitzades per l’Associació Asturiana d’aquesta “malaltia neurològica, degenerativa, crònica i progressiva que comença en la joventut”, com va assenyalar a la taula d’obertura Antonio Molejón, director general de Salut Pública.
Una trobada matinal que va servir perquè el director gerent de l’Hospital de Cabueñes, Miguel Rodríguez, assegurés que “aquest any sí o sí” estarà en marxa la unitat per a malalts amb esclerosi múltiple, que porta diversos anys compromesa. “Per després de l’estiu tindrem la unitat ja constituïda”, ha avançat. Tanmateix Rodríguez va recordar que, a causa del concurs regional de trasllats de personal facultatiu que encara està en fase de resoldre, i que presumiblement conclourà en les properes setmanes, “fins que no sapiguem com ens queda la plantilla del servei de neurologia no hauríem avançar, tot i que sí estem definint com serà aquesta unitat i queda sol perfilar el tema dels espais i aspectes organitzatius de pacients “.

El director gerent del centre sanitari va incidir en aquesta jornada, inaugurada per l’alcaldessa de Gijón, Carmen Moriyón, en què “la unitat permetrà una assistència més especialitzada als pacients, facilitar que els professionals tractin de la mateixa manera pel que fa a protocols i també col·laborar en les funcions docents investigadores d’aquest hospital “.

Per la seva banda, Antonio Molejón va repassar les dades de què disposa el Principat que llancen les actes hospitalàries del període entre 1996 i 2014. “Es tracta d’una malaltia greu i és la segona causa de discapacitat entre la població jove, només per darrere de els accidents de trànsit “, ha advertit el responsable de Salut Pública.

A Astúries al voltant de 1.100 pacients pateixen aquesta malaltia el que suposa una alta prevalença, similar a la resta d’Espanya. La mitjana anual d’incidències és de 6.6 per cent mil, és a dir, al voltant de 70 pacients detectats cada any que genera, segons les estimacions aportades ahir durant la jornada, quatre ingressos per pacient dels que el 56% correspon a l’Hospital Universitari Central d’ Astúries (HUCA) i el 13% a l’Hospital de Cabueñes. En qüestió de sexe Molejón va reiterar la predominança de la malaltia en les dones, en proporció de dos a un enfront dels homes, i el grup d’edat en què debuta amb major freqüència és al comprès entre els 30 i 44 anys. La seva mortalitat suposa el 17% dels casos diagnosticats en aquest barem d’anàlisi que es tradueix en dotze morts a l’any a conseqüència de l’esclerosi múltiple, unes dades que, en canvi, la protagonitzen en major mesura els homes. D’acord amb aquestes dades Antonio Molejón va destacar la importància d ‘ “impulsar una investigació que s’orienti a conèixer les causes específiques, els factors de risc i resistència, els mecanismes neurobiològics de la malaltia i el desenvolupament de noves teràpies, farmacològiques i no farmacològiques”.

El salón de actos del Hospital de Cabueñes acogió en la mañana de ayer la decimosexta edición de las Jornadas científicas de esclerosis múltiple organizadas por la Asociación Asturiana de esta “enfermedad neurológica, degenerativa, crónica y progresiva que comienza en la juventud”, como señaló en la mesa de apertura Antonio Molejón, director general de Salud Pública.
Un encuentro matinal que sirvió para que el director gerente del Hospital de Cabueñes, Miguel Rodríguez, asegurase que “este año sí o sí” estará en marcha la unidad para enfermos con esclerosis múltiple, que lleva varios años comprometida. “Para después del verano tendremos la unidad ya constituida”, avanzó. No obstante Rodríguez recordó que, debido al concurso regional de traslados de personal facultativo que aún está en fase de resolverse, y que presumiblemente concluirá en las próximas semanas, “hasta que no sepamos cómo nos queda la plantilla del servicio de neurología no deberíamos avanzar, aunque sí estamos definiendo cómo va a ser esa unidad y queda solo perfilar el tema de los espacios y aspectos organizativos de pacientes”.

El director gerente del centro sanitario incidió en esta jornada, inaugurada por la Alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, en que “la unidad permitirá una asistencia más especializada a los pacientes, facilitar que los profesionales traten de la misma forma en cuanto a protocolos y también colaborar en las funciones docentes investigadoras de este hospital”.

Por su parte, Antonio Molejón repasó los datos de los que dispone el Principado que arrojan las actas hospitalarias del periodo entre 1996 y 2014. “Se trata de una enfermedad grave y es la segunda causa de discapacidad entre la población joven, sólo por detrás de los accidentes de tráfico”, advirtió el responsable de Salud Pública.

En Asturias alrededor de 1.100 pacientes padecen esta enfermedad lo que supone una alta prevalencia, similar al resto de España. El promedio anual de incidencias es de 6.6 por cien mil, es decir, alrededor de 70 pacientes detectados cada año que genera, según las estimaciones aportadas ayer durante la jornada, cuatro ingresos por paciente de los que el 56% corresponde al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el 13% al Hospital de Cabueñes. En cuestión de sexo Molejón reiteró la predominancia de la enfermedad en las mujeres, en proporción de dos a uno frente a los hombres, y el grupo de edad en el que debuta con mayor frecuencia es en el comprendido entre los 30 y 44 años. Su mortalidad supone el 17% de los casos diagnosticados en ese baremo de análisis que se traduce en doce muertes al año a consecuencia de la esclerosis múltiple, unos datos que, en cambio, la protagonizan en mayor medida los varones. A tenor de estos datos Antonio Molejón destacó la importancia de “impulsar una investigación que se oriente a conocer las causas específicas, los factores de riesgo y resistencia, los mecanismos neurobiológicos de la enfermedad y el desarrollo de nuevas terapias, farmacológicas y no farmacológicas”.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.lne.es/gijon/2016/05/15/esclerosis-multiple-suma-1100-pacientes/1927053.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.lne.es/gijon/2016/05/15/esclerosis-multiple-suma-1100-pacientes/1927053.html

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut