Alguns experts han volgut conscienciar dels problemes que genera aquesta malaltia després de publicar que el 70% dels que pateixen la malaltia pateix problemes de mobilitat.Algunos expertos han querido concienciar de los problemas que genera esta enfermedad tras publicarse que el 70% de los que sufren la enfermedad padece problemas de movilidad.

L’organització de persones amb EM Esclerosi Múltiple Espanya-FELEM (Federació Espanyola de Lluita contra l’Esclerosi Múltiple) s’ha encarregat de posar en marxa una plataforma que rep el nom de EMovimiento amb l’objectiu d’informar i conscienciar sobre els problemes de mobilitat que pateixen els afectats per esclerosi múltiple.

Així ho han elaborat després de publicar les dades que asseguren que el 70% dels que pateixen la malaltia, entre els deu i quinze anys des del seu diagnòstic, pateix problemes de mobilitat. D’aquest grup, a partir de quinze anys, el 40% ha asseguro que ha d’utilitzar bastons o crosses per poder caminar mentre que el 25% opta per la cadira de rodes.

En concret, el 79% dels pacients que pateix alteracions en la marxa indica que aquest problema té un impacte en l’àmbit laboral negatiu i d’ella, el 41% necessita un cuidador per poder realitzar les seves activitats quotidianes bàsiques.

 El doctor Alberto Morell, cap de Servei de Farmàcia de l’Hospital de la Princesa de Madrid , ha assenyalat que “tot i que els problemes de mobilitat generats per l’esclerosi múltiple són una de les principals causes d’incapacitat, que comporta un alt grau de dependència en les persones que la pateixen i un alt cost indirecte derivat de les baixes en la productivitat laboral tant del pacient com dels seus cuidadors, tradicionalment no s’ha prestat la suficient atenció a les mateixes “.

 Per la seva banda, el cap de servei de Neurologia i Neurofisiologia de l’Hospital Quirón de Madrid, Rafael Arroyo ha indicat que “prevenir, identificar i tractar els problemes de mobilitat a les persones amb esclerosi múltiple és fonamental perquè aquests tinguin un menor impacte en la vida dels pacients “.

 Però, ha assegurat que “encara hi ha molts pacients d’esclerosi múltiple que es neguen a reconèixer els seus símptomes , el que suposa una barrera molt important a l’hora de poder començar amb algun tractament que els ajudi a millorar aquestes dificultats “. “Hem avançat molt en 15 anys encara hi ha un gran buit existent pel que fa al tractament farmacològic”.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.hechosdehoy.com/la-esclerosis-multiple-paraliza-la-movilidad-en-los-primeros-quince-anos-22535.htm

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

La organización de personas con EM Esclerosis Múltiple España- FELEM (Federación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple) se ha encargado de poner en marcha una plataforma que recibe el nombre de EMovimiento con el objetivo de informar y concienciar sobre los problemas de movilidad que padecen los afectados por esclerosis múltiple.

Así lo han elaborado tras publicarse los datos que aseguran que el 70% de los que sufren la enfermedad, entre los diez y quince años desde su diagnóstico, padece problemas de movilidad. De este grupo, a partir de quince años, el 40% ha aseguro que tiene que utilizar bastones o muletas para poder caminar mientras que el 25% opta por la silla de ruedas.

En concreto, el 79% de los pacientes que sufre alteraciones en la marcha indica que este problema tiene un impacto en el ámbito laboral negativo y de ella, el 41% precisa de un cuidador para poder realizar sus actividades cotidianas básicas.

El doctor Alberto Morell, jefe de Servicio de Farmacia del Hospital de la Princesa de Madrid, ha señalado que “pese a que los problemas de movilidad generados por la esclerosis múltiple son una de las principales causas de incapacidad, que conlleva un alto grado de dependencia en las personas que la padecen y un alto coste indirecto derivado de las bajas en la productividad laboral tanto del paciente como de sus cuidadores, tradicionalmente no se ha prestado la suficiente atención a las mismas”.

Por su parte, el jefe de servicio de Neurología y Neurofisiología del Hospital Quirón de Madrid, Rafael Arroyo ha indicado que “prevenir, identificar y tratar los problemas de movilidad en las personas con esclerosis múltiple es fundamental para que éstos tengan un menor impacto en la vida de los pacientes”.

Sin embargo, ha asegurado que “todavía hay muchos pacientes de esclerosis múltiple que se niegan a reconocer sus síntomas, lo que supone una barrera muy importante a la hora de poder empezar con algún tratamiento que les ayude a mejorar estas dificultades”. “Hemos avanzado mucho en 15 años aunque hay un gran vacío existente en cuanto al abordaje farmacológico”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.hechosdehoy.com/la-esclerosis-multiple-paraliza-la-movilidad-en-los-primeros-quince-anos-22535.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content