ISABEL PRIETO MORATIEL PRESIDENTA DE L’ASSOCIACIÓ ESCLEROSI MÚLTIPLE DE LLEÓISABEL PRIETO MORATIEL PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN ESCLEROSIS MÚLTIPLE DE LEÓN

L’Esclerosi Múltiple (EM) és una malaltia neurològica, d’origen desconegut, progressiva i impredictible, que afecta el sistema nerviós central i que sol manifestar-se en persones joves, amb un rang d’edat entre els 20 i els 40 anys. És una patologia sense cura definitiva, tot i que any rere any assistim esperançats a avenços i innovacions en els tractaments i en la investigació de la malaltia. L’EM condiciona als afectats en un moment crucial en què a nivell personal, social o laboral es comencen a fer passos fonamentals en la vida d’una persona, provocant un gran impacte en els malalts, en el seu entorn familiar o en les seves relacions socials . És en aquest punt on el factor associatiu cobra una vital importància en la millora de la qualitat de vida d’aquestes persones, tant en l’atenció integral que els procuri una rehabilitació física i cognitiva acord a les seves necessitats, com en la visibilitat del col·lectiu i en la reivindicació dels seus drets enfront de la societat, les entitats públiques i privades o els serveis socials, com és la lluita pel reconeixement automàtic del 33% de discapacitat després del diagnòstic.

Esclerosi Múltiple Lleó celebrarà el proper any el seu vintè aniversari. Vint anys carregats d’esforç, treball i total dedicació a l’hora de prestar serveis de màxima qualitat als nostres socis, serveis que d’altra banda no cobreix la sanitat pública. Hem celebrat recentment el nostre Dia Mundial i ens trobem en aquest moment immersos en la preparació de la campanya nacional Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple, que tindrà lloc a partir del 8 de juliol. A més, com sempre, tenim mil projectes en ment per tal de generar aquests recursos econòmics que són imprescindibles per al desenvolupament de la nostra feina. Encara que comptem amb el suport d’algunes administracions i entitats privades, segueixen existint moltes portes tancades, paradoxalment moltes vegades en qüestions que res tenen a veure amb aportacions dineràries. Per sobre de tot, any rere any, mantenim intactes les ganes i l’afany per superar-nos, amb la satisfacció de la feina ben fet i l’ambició d’arribar sempre més lluny en la nostra lluita per visibilitzar l’EM.

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad neurológica, de origen desconocido, progresiva e impredecible, que afecta al Sistema Nervioso Central y que suele manifestarse en personas jóvenes, con un rango de edad entre los 20 y los 40 años. Es una patología sin cura definitiva, aunque año tras año asistimos esperanzados a avances e innovaciones en los tratamientos y en la investigación de la enfermedad. La EM condiciona a los afectados en un momento crucial en el que a nivel personal, social o laboral se comienzan a dar pasos fundamentales en la vida de una persona, provocando un gran impacto en los enfermos, en su entorno familiar o en sus relaciones sociales. Es en este punto donde el factor asociativo cobra una vital importancia en la mejora de la calidad de vida de estas personas, tanto en la atención integral que les procure una rehabilitación física y cognitiva acorde a sus necesidades, como en la visibilidad del colectivo y en la reivindicación de sus derechos frente a la sociedad, las entidades públicas y privadas o los servicios sociales, como es la lucha por el reconocimiento automático del 33% de discapacidad tras el diagnóstico.

Esclerosis Múltiple León celebrará el próximo año su vigésimo aniversario. Veinte años cargados de esfuerzo, trabajo y total dedicación a la hora de prestar servicios de máxima calidad a nuestros socios, servicios que por otro lado no cubre la sanidad pública. Hemos celebrado recientemente nuestro Día Mundial y nos encontramos en este momento inmersos en la preparación de la campaña nacional Mójate por la Esclerosis Múltiple, que tendrá lugar a partir del 8 de julio. Además, como siempre, tenemos mil proyectos en mente con el fin de generar esos recursos económicos que son imprescindibles para el desempeño de nuestro trabajo. Aunque contamos con el apoyo de algunas administraciones y entidades privadas, siguen existiendo muchas puertas cerradas, paradójicamente muchas veces en cuestiones que nada tienen que ver con aportaciones dinerarias. Por encima de todo, año tras año, mantenemos intactas las ganas y el afán por superarnos, con la satisfacción del trabajo bien hecho y la ambición de llegar siempre más lejos en nuestra lucha por visibilizar la EM.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/esperanza-esclerosis-multiple_1081082.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.diariodeleon.es/noticias/saludybienestar/esperanza-esclerosis-multiple_1081082.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content