El projecte ‘Euro-Bioimaging’ ampliarà la informació dels bancs d’imatges mèdiques als hospitals

El proyecto ‘Euro-Bioimaging’ ampliará la información de los bancos de imágenes médicas en los hospitales

La Unitat d’Informàtica del Hospital Universitari Sant Joan d’Alacant i la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO) participen en el projecte europeu ‘Euro-Bioimaging’ sobre estructures cerebrals de la població de la Comunitat , amb el qual es pretén oferir dades i serveis a la resta de països de la Unió Europea.

L’objectiu principal d’ ‘Euro-Bioimaging’ és crear una estructura digital, a manera de ‘Big Data’, que permeti l’ explotació de la informació i coneixement continguts en els bancs d’imatges mèdiques dels hospitals, a més d’oferir a la comunitat científica 1 plataforma per a realitzar grans estudis poblacionals , segons ha informat la Generalitat en un comunicat.

El responsable de la Unitat d’Informàtica de l’Hospital de Sant Joan, José María Salinas , ha explicat que aquest treball se serveix de les imatges neurològiques contingudes al Biobanc d’Imatge Mèdica de la Comunitat Valenciana (Bimcv), “una gran base de dades anonimitzada i generada a partir del projecte de centralització de les imatges mèdiques de tota la Comunitat, que està en fase d’implantació en aquests moments “.

Així, amb aquesta iniciativa es pretén “millorar la infraestructura informàtica que permeti analitzar icontrolar l’evolució de diferents malalties neurològiques “, segons ha assenyalat Salines.

Segons la seva opinió, disposar d’una infraestructura digital d’investigació en imatge neurològica serà “la base per a la realització d’estudis epidemiològics avançats sobre les estructures cerebrals”, ja que poden suposar una “important” ajuda en la prevenció o tractament de les malalties .

MILLORAR ASPECTES COM PREVENCIÓ I TRACTAMENT

Salinas ha destacat que aquest projecte “a llarg termini” oferirà al professional sanitari serveis que permetran la millora de diferents aspectes, com la prevenció, el diagnòstic i tractament de diferents patologies, “comportant una millora global de la qualitat de l’atenció i avançant cap a una medicina més personalitzada “.

Respecte a la implantació del projecte, s’ha construït una xarxa internacional que es troba en la fase d’operació preliminar i que ha començat al mes de maig.

Així, els representants de candidats a nodes europeus, incloent els espanyols, s’han reunit al juny a Heidelberg per parlar de l’avanç d’Euro-Bioimaging, el que pot suposar l’avanç de la investigació en Imatge Mèdica, gràcies al gran volum de dades que abasta aquest projecte.

“Participar en aquest projecte és, sens dubte, sinònim del foment de la qualitat i la competitivitat de la investigació i innovació de salut que es porta a terme a la nostra Comunitat”, ha remarcat Salines.

UNA INICIATIVA QUE REALITZA EN 10 PAÏSOS EUROPEUS

Així, en aquesta iniciativa es troben un total de 28 nodes corresponents a deu països europeus, tots ells líders en les tecnologies d’imatge biològica i mèdica.

El centre alacantí forma part des de fa dos anys del conegut com a ‘node valencià’, el Biobanc d’Imatge Mèdica de la Comunitat Valenciana, integrat per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través del Centre d’Excel·lència i Innovació Tecnològica d’Imatge Biomèdica (CEIB-CS), ubicat al Centre d’Investigació Príncep Felip (CIPF) i la Fundació FISABIO.

Aquest node té actualment diverses investigacions en marxa, entre les quals es troben la ‘Caracterització d’Estructures Cerebrals de la Població de la Comunitat Valenciana’ i el projecte ‘BrainGIS’, la investigadora principal és la delegada científica d’Espanya en el ‘Interim Board of EuroBioimaging ‘, Maria de l’Església Vayá.

ALTRES INVESTIGACIONS

De manera paral·lela a l’estudi de les estructures cerebrals, des del Centre d’Excel·lència i Innovació Tecnològica de Bioimatge (CEIB-CS) s’estan desenvolupant altres projectes de recerca d’imatge mèdica que també formen part del projecte Euro-Bioimaging.

És el cas de ‘NeuroBIM’, l’investigador principal és precisament el responsable de la Unitat d’Informàtica de Sant Joan, José María Salines. Es tracta d’un sistema de gestió i extracció de coneixement d’imatges de pacients amb esclerosi múltiple de la província d’Alacant.

La Unidad de Informática delHospital Universitario Sant Joan de Alicante y la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio) participan en el proyecto europeo ‘Euro-Bioimaging’ sobre estructuras cerebrales de la población de la Comunitat, con el que se pretende ofrecer datos y servicios al resto de países de la Unión Europea.

El objetivo principal de ‘Euro-Bioimaging’ es crear una estructura digital, a modo de ‘Big Data’, que permita la explotación de la información y conocimiento contenidos en los bancos de imágenes médicas de los hospitales, además de ofrecer a la comunidad científica una plataforma para realizar grandes estudios poblacionales, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El responsable de la Unidad de Informática del Hospital de Sant Joan, José María Salinas, ha explicado que este trabajo se sirve de las imágenes neurológicas contenidas en el Biobanco de Imagen Médica de la Comunitat Valenciana (Bimcv), “una gran base de datos anonimizada y generada a partir del proyecto de centralización de las imágenes médicas de toda la Comunitat, que está en fase de implantación en estos momentos”.

Así, con esta iniciativa se pretende “mejorar la infraestructura informática que permita analizar ycontrolar la evolución de diferentes enfermedades neurológicas“, según ha señalado Salinas.

A su juicio, disponer de una infraestructura digital de investigación en imagen neurológica va a ser “la base para la realización de estudios epidemiológicos avanzados sobre las estructuras cerebrales”, ya que pueden suponer una “importante” ayuda en la prevención o tratamiento de las enfermedades.

MEJORAR ASPECTOS COMO PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO

Salinas ha destacado que este proyecto “a largo plazo” ofrecerá al profesional sanitario servicios que permitirán la mejora de diferentes aspectos, como la prevención, el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías, “conllevando una mejoría global de la calidad de la atención y avanzando hacia una medicina más personalizada”.

Respecto a la implantación del proyecto, se ha construido una red internacional que se encuentra en la fase de operación preliminar y que ha comenzado en el mes de mayo.

Así, los representantes de candidatos a nodos europeos, incluyendo los españoles, se han reunido en junio en Heidelberg para hablar del avance de Euro-Bioimaging, lo que puede suponer el avance de la investigación en Imagen Médica, gracias al gran volumen de datos que abarca este proyecto.

“Participar en este proyecto es, sin duda, sinónimo del fomento de la calidad y la competitividad de la investigación e innovación de salud que se lleva a cabo en nuestra Comunitat”, ha remarcado Salinas.

UNA INICIATIVA QUE SE REALIZA EN 10 PAÍSES EUROPEOS

Así, en esta iniciativa se encuentran un total de 28 nodos correspondientes a diez países europeos, todos ellos líderes en las tecnologías de imagen biológica y médica.

El centro alicantino forma parte desde hace dos años del conocido como ‘nodo valenciano’, el Biobanco de Imagen Médica de la Comunidad Valenciana, integrado por la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, a través del Centro de Excelencia e Innovación Tecnológica de Imagen Biomédica (CEIB-CS), ubicado en el Centro de Investigación Principe Felipe (CIPF) y la Fundación Fisabio.

Este nodo tiene actualmente diversas investigaciones en marcha, entre las que se encuentran la ‘Caracterización de Estructuras Cerebrales de la Población de la Comunidad Valenciana’ y el proyecto ‘BrainGIS’, cuya investigadora principal es la delegada científica de España en el ‘Interim Board of EuroBioimaging’, María de la Iglesia Vayá.

OTRAS INVESTIGACIONES

De manera paralela al estudio de las estructuras cerebrales, desde el Centro de Excelencia e Innovación Tecnológica de Bioimagen (CEIB-CS) se están desarrollando otros proyectos de investigación de imagen médica que también forman parte del proyecto Euro-BioImaging.

Es el caso de ‘NeuroBIM’, cuyo investigador principal es precisamente el responsable de la Unidad de Informática de Sant Joan, José María Salinas. Se trata de un sistema de gestión y extracción de conocimiento de imágenes de pacientes con esclerosis múltiple de la provincia de Alicante.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/08/13/hospital-sant-joan-participa-proyecto/1795460.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.diarioinformacion.com/alicante/2016/08/13/hospital-sant-joan-participa-proyecto/1795460.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content