SEVILLA.- L’Hospital Universitari Verge Macarena a través del seu Laboratori d’Immunologia i Biologia Molecular analitza a l’any més de 900 mostres de líquid cefaloraquidi de pacients susceptibles de patir esclerosi múltiple i altres malalties neurològiques. Aquesta analítica complementària és reconeguda avui dia com la principal prova de suport al diagnòstic de la malaltia, al costat de la Ressonància Magnètica. La demanda d’aquesta anàlisi s’ha incrementat anualment, sent en l’actualitat 29 hospitals de tota Espanya els que utilitzen aquesta prestació, la qual cosa ha convertit a aquest Laboratori en referent andalús i nacional.SEVILLA.- El Hospital Universitario Virgen Macarena a través de su Laboratorio de Inmunología y Biología Molecular analiza al año más de 900 muestras de líquido cefalorraquídeo de pacientes susceptibles de padecer esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas. Esta analítica complementaria es reconocida hoy en día como la principal prueba de apoyo al diagnóstico de la enfermedad,  junto a la Resonancia Magnética. La demanda de este análisis se ha incrementado anualmente, siendo en la actualidad 29 hospitales de toda España los que utilizan esta prestación, lo que ha convertido a este Laboratorio en referente andaluz y nacional.

Des de la Unitat de Gestió Clínica de Neurociencias de l’Hospital Verge Macarena s’ha apostat des de fa molts anys per l’estudi del líquid cefaloraquidi com a part fonamental d’un diagnòstic precís de la malaltia neurodegenerativa, que més impacte i més discapacitat provoca en joves adults: l’esclerosi múltiple. Per això, des de l’any 1994, manté una estreta col·laboració amb la Unitat de Gestió Clínica de Bioquímica, en particular amb els laboratoris d’Immunologia i de Biologia Molecular. Gràcies a aquesta col·laboració, no només es duu a terme l’anàlisi d’aquest tipus de mostra sinó que es realitzen treballs de recerca directament relacionats amb malalties neurològiques i que han donat lloc a nombroses publicacions de gran impacte bibliogràfic.Laboratori de Biologia MolecularEl laboratori de Biologia Molecular va començar a treballar amb el líquid cefaloraquidi dels pacients amb esclerosi múltiple fa més de 10 anys. L’any 2001 es va realitzar l’engegada i la millora del mètode de major sensibilitat i especificitat descrit fins al moment per a la determinació de bandes oligoclonales de IgG (BOCG), que s’ha anat millorant al llarg del temps, establint-se avui dia com el procediment normalitzat i òptim en les condicions de treball actuals. Això ha permès que la determinació que es realitza actualment en el laboratori de Biologia Molecular de l’Hospital present un 95 % sensibilitat i un 96 d’especificitat.Des de la Unitat d’Esclerosi Múltiple s’ha creat un servei de determinació de bandes oligoclonales de IgG (BOCG) que permet la recollida dels líquids cefaloraquidis des de qualsevol punt d’Espanya per fer-los arribar fins al laboratori del centre hospitalari. Actualment, es reben a l’any aproximadament 900 mostres de líquid cefaloraquidi i sèrum de pacients amb sospita d’esclerosi múltiple i també d’altres malalties neurològiques. El flux de mostres inclouen les internes i les rebudes dels 29 hospitals externs que demanden la determinació de les bandes oligoclonales. El Banc de mostres d’origen neurològic custodia a més la major col·lecció de líquids cefaloraquidis i sèrums de la comunitat andalusa, destacant també la realització d’anàlisi de les bandes oligoclonales de IgM (BOCM) (la positividad de la prova s’associa actualment amb un pitjor pronòstic de la malaltia).El passat mes de desembre va tenir lloc a Sevilla una trobada de caràcter científic per commemorar els 10 anys de l’engegada del servei d’Anàlisi Bandes Oligoclonales (BOC) de l’Hospital Universitari Verge Macarena. En aquesta trobada es van actualitzar coneixements i es va realitzar una posada en comú dels neuròlegs assistents en relació amb nous projectes futurs d’investigació.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.teleprensa.es/sevilla/el-hospital-macarena-analiza-al-ano-900-muestras-de-liquido-cefalorraquideo.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

 Desde la Unidad de Gestión Clínica de Neurociencias del Hospital Virgen Macarena se ha apostado desde hace muchos años por el estudio del líquido cefalorraquídeo como parte fundamental de un diagnóstico preciso de la enfermedad neurodegenerativa, que más impacto y más discapacidad provoca en jóvenes adultos: la esclerosis múltiple. Por ello, desde el año 1994, mantiene una estrecha colaboración con la Unidad de Gestión Clínica de Bioquímica, en particular con los laboratorios de Inmunología y de Biología Molecular. Gracias a esta colaboración, no sólo se lleva a cabo el análisis de este tipo de muestra sino que se realizan trabajos de investigación directamente relacionados con enfermedades neurológicas y que han dado lugar a numerosas publicaciones de gran impacto bibliográfico.Laboratorio de Biología MolecularEl laboratorio de Biología Molecular comenzó a trabajar con el líquido cefalorraquídeo de los pacientes con esclerosis múltiple hace más de 10 años. En el año 2001 se realizó la puesta en marcha  y la mejora del método de mayor sensibilidad y especificidad descrito hasta el momento para la determinación de bandas oligoclonales de IgG (BOCG), que se ha ido mejorando a lo largo del tiempo, estableciéndose hoy en día como el procedimiento normalizado y óptimo en las condiciones de trabajo actuales. Esto ha permitido que la determinación que se realiza actualmente en el laboratorio de Biología Molecular del Hospital presente un 95 % sensibilidad y un 96 de especificidad.Desde la Unidad de Esclerosis Múltiple se ha creado un servicio de determinación de bandas oligoclonales de IgG (BOCG) que permite la recogida de los líquidos cefalorraquídeos desde cualquier punto de España para hacerlos llegar hasta el laboratorio del centro hospitalario. Actualmente, se reciben al año aproximadamente 900 muestras de líquido cefalorraquídeo y suero de pacientes con sospecha de esclerosis múltiple y también de otras enfermedades neurológicas. El flujo de muestras incluyen las internas y las recibidas de los 29 hospitales externos que demandan la determinación de las bandas oligoclonales. El Banco de muestras de origen neurológico custodia además la mayor colección de líquidos cefalorraquídeos y sueros de la comunidad andaluza, destacando también la realización de análisis de las bandas oligoclonales de IgM (BOCM) (la positividad de la prueba se asocia actualmente con un peor pronóstico de la enfermedad).El pasado mes de diciembre tuvo lugar en Sevilla un encuentro de carácter científico para conmemorar los 10 años de la puesta en marcha del servicio de Análisis Bandas Oligoclonales (BOC) del Hospital Universitario Virgen Macarena. En este encuentro se actualizaron conocimientos y se realizó una puesta en común de los neurólogos asistentes con relación  a nuevos proyectos futuros de investigación.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.teleprensa.es/sevilla/el-hospital-macarena-analiza-al-ano-900-muestras-de-liquido-cefalorraquideo.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content