L’Hospital Universitari Verge Macarena de Sevilla ha promogut ajudes a la investigació per valor de 160.000 euros, un muntant que ha permès la contractació de més d’una desena de tècnics d’investigació que treballessin en el camp de la diabetis, la resistència a antibiòtics, esclerosi múltiple i prevenció de càncer de pell.El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha promovido ayudas a la investigación por valor de 160.000 euros, un montante que ha permitido la contratación de más de una decena de técnicos de investigación que trabajaran en el campo de la diabetes, la resistencia a antibióticos, esclerosis múltiple y prevención de cáncer de piel.

L’Hospital Universitari Verge Macarena de Sevilla ha promogut ajudes a la investigació per valor de 160.000 euros, un muntant que ha permès la contractació de més d’una desena de tècnics d’investigació que treballessin en el camp de la diabetis, la resistència a antibiòtics, esclerosi múltiple i prevenció de càncer de pell.

Emmarcat en el Pla de R+D+i, i a través de la seva entitat gestora d’investigació, l’Hospital Verge Macarena els projectes finançats són ‘Adquisició i transmissió de Escherichia coli’, liderat pel cap de la Unitat de Microbiologia i Malalties Infeccioses, Álvaro Pascual; ‘Infeccions per Bacteriemia’, dirigida per l’especialista Jesús Rodríguez-Banyo, i ‘Resistència a biocidas en patògens gram negatius nosocomiales’, del microbiólogo Felipe Fernández; totes ells estudis enfocats al camp de les infeccions i els antibiòtics.

D’altra banda, es troben els projectes ‘Genòmica de l’Esclerosi Múltiple’, línia dirigida per Guillermo Esquerre de l’àrea de Neurociencias de Sevilla; l’estudi sobre ‘Diabetis gestacional’, del bioquímic Víctor Sánchez-Margalet; ‘Regulació per òxid nítric dels gens KCNM’, projecte que dirigeix Javier Navarro del Laboratori d’Investigació Cardiovascular; així com ‘Neutròfils i al·lèrgies’, línia d’investigació dirigida per Javier Monteseirín.

Els projectes abasten a gairebé totes les especialitats mèdiques, de manera que els avanços que s’obtinguin beneficiaran tant a malalties amb alta prevalença entre la població com a les menys freqüents.
En aquesta línia s’inclou altres tres projectes investigadors com a ‘Tendència en diagnòstic precoç de melanoma cutani’, dirigit pel dermatólogo David Moreno; ‘Cèl·lules precursores endoteliales (EPCs) i cèl·lules d’estirp osteoblástica en sang perifèrica de pacients amb Diabetis tipus1’ del professor Ramón Pérez-Cano; juntament amb l’estudi sobre ‘Associació entre DKK-1 i progressió radiològica en espondiloartritis axial de recent començament’ del reumatólogo Rafael Ariza.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://noticias.lainformacion.com/salud/genetica/el-hospital-virgen-macarena-de-sevilla-promueve-ayudas-a-la-investigacion-por-valor-de-160-000-euros_2iOO5xLZySW8rlzX1LczD1/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

El Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla ha promovido ayudas a la investigación por valor de 160.000 euros, un montante que ha permitido la contratación de más de una decena de técnicos de investigación que trabajaran en el campo de la diabetes, la resistencia a antibióticos, esclerosis múltiple y prevención de cáncer de piel.

Enmarcado en el Plan de I+D+i, y a través de su entidad gestora de investigación, el Hospital Virgen Macarena los proyectos financiados son ‘Adquisición y transmisión de Escherichia coli’, liderado por el jefe de la Unidad de Microbiología y Enfermedades Infecciosas, Álvaro Pascual; ‘Infecciones por Bacteriemia’, dirigida por el especialista Jesús Rodríguez-Baño, y ‘Resistencia a biocidas en patógenos gram negativos nosocomiales’, del microbiólogo Felipe Fernández; todas ellos estudios enfocados al campo de las infecciones y los antibióticos.

Por otro lado, se encuentran los proyectos ‘Genómica de la Esclerosis Múltiple’, línea dirigida por Guillermo Izquierdo del área de Neurociencias de Sevilla; el estudio sobre ‘Diabetes gestacional’, del bioquímico Víctor Sánchez-Margalet; ‘Regulación por óxido nítrico de los genes KCNM’, proyecto que dirige Javier Navarro del Laboratorio de Investigación Cardiovascular; así como ‘Neutrófilos y alergias’, línea de investigación dirigida por Javier Monteseirín.

Los proyectos abarcan a casi todas las especialidades médicas, de manera que los avances que se obtengan beneficiarán tanto a enfermedades con alta prevalencia entre la población como a las menos frecuentes.

En esta línea se incluye otros tres proyectos investigadores como ‘Tendencia en diagnóstico precoz de melanoma cutáneo’, dirigido por el dermatólogo David Moreno; ‘Células precursoras endoteliales (EPCs) y células de estirpe osteoblástica en sangre periférica de pacientes con Diabetes tipo1’ del profesor Ramón Pérez-Cano; junto con el estudio sobre ‘Asociación entre DKK-1 y progresión radiológica en espondiloartritis axial de reciente comienzo’ del reumatólogo Rafael Ariza.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://noticias.lainformacion.com/salud/genetica/el-hospital-virgen-macarena-de-sevilla-promueve-ayudas-a-la-investigacion-por-valor-de-160-000-euros_2iOO5xLZySW8rlzX1LczD1/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content