LINARES (JAÉN), 18 d’octubre (EUROPA PRESS) –

   L’Ajuntament de Linares (Jaén) ha resultat adjudicatari del projecte arquitectònic’ ‘ Corta con las Barreras’, que, impulsat pel laboratori Novartis en col · laboració amb FCC i Santa & Cole, i amb l’aval de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), la Federació Espanyola d’Esclerosi Múltiple (FELEM) i el Ministeri de Foment, li permetrà posar en marxa una iniciativa per “millorar la mobilitat i autonomia personal” dels pacients amb esclerosi múltiple, i “aconseguir una major interacció social i llibertat en el seu dia a dia “ .LINARES (JAÉN), 18 Oct. (EUROPA PRESS) –

   El Ayuntamiento de Linares (Jaén) ha resultado adjudicatario del proyecto arquitectónico ‘Corta con las Barreras’, que, impulsado por el laboratorio Novartis en colaboración con FCC y Santa&Cole, y con el aval de la Sociedad Española de Neurología (SEN), la Federación Española de Esclerosis Múltiple (Felem) y el Ministerio de Fomento, le permitirá poner en marcha una iniciativa para “mejorar la movilidad y autonomía personal” de los pacientes con esclerosis múltiple, y “lograr una mayor interacción social y libertad en su día a día”.

Així ho ha anunciat en un comunicat Novartis , que ha destacat que el municipi jiennense s’ha imposat a altres quatre localitats – Oleiros (La Corunya), Palma de Mallorca, Torrejón (Madrid) i Vélez Màlaga (Màlaga) – en aquest concurs , en la qual s’han comptabilitzat “més de 8.000 vots” emesos a través de la pàgina web ‘ www.cortaconlasbarreras.com ‘, i que “promociona per primera vegada des de l’àmbit empresarial el compliment d’una norma estatal que unifica criteris d’accessibilitat universal en totes les comunitats autònomes “.

   En concret, l’Ajuntament de Linares, segons ha explicat Novartis , pretén “traslladar i recuperar” un espai d’ús públic situat al centre de la ciutat on hi ha barreres arquitectòniques i el paviment no és uniforme, perquè persones amb mobilitat reduïda “facin ús de tot l’espai” , així com “concebin i gaudeixin la unitat històrica, paisatgística i funcional de tot el complex” .  

   Per la seva banda, el director mèdic de Novartis , Xavier Puig, ha destacat que el projecte ‘Talla amb les Barreres’ és “una crida a la sensibilització ciutadana i una ajuda per a tots els pacients amb esclerosi múltiple que s’han d’enfrontar a nombrosos problemes de mobilitat “, ja dit concurs s’han presentat “desenes de propostes” que han estat seleccionades per un jurat integrat per representants de l’Administració pública, societats científiques de referència en l’esclerosi múltiple, associacions de pacients vinculades amb la malaltia i tècnics assessors en accessibilitat urbanística .

   Segons dades de la FELEM dels quals es fa ressò el referit laboratori, al voltant de 40.000 persones pateixen a Espanya esclerosi múltiple, una malaltia que és “la segona causa de discapacitat més freqüent en adults joves entre els 30 i 40 anys” , i la principal característica és la seva “gran variabilitat” , ja que “pot afectar qualsevol part del sistema nerviós central i produir diferents símptomes, com ara trastorns visuals, pèrdua de força en les extremitats i alteracions sensitives i l’equilibri”.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-linares-desarrollara-proyecto-mejorar-movilidad-autonomia-pacientes-esclerosis-20121018194859.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Así lo ha anunciado en un comunicado Novartis, que ha destacado que el municipio jiennense se ha impuesto a otras cuatro localidades –Oleiros (A Coruña), Palma de Mallorca, Torrejón (Madrid) y Vélez Málaga (Málaga)– en este concurso, en la que se han contabilizado “más de 8.000 votos” emitidos a través de la página web ‘www.cortaconlasbarreras.com‘, y que “promociona por primera vez desde el ámbito empresarial el cumplimiento de una norma estatal que unifica criterios de accesibilidad universal en todas las comunidades autónomas”.

   En concreto, el Ayuntamiento de Linares, según ha explicado Novartis, pretende “trasladar y recuperar” un espacio de uso público situado en el centro de la ciudad en el que existen barreras arquitectónicas y cuyo pavimento no es uniforme, para que personas con movilidad reducida “hagan uso de todo el espacio”, así como “conciban y disfruten la unidad histórica, paisajística y funcional de todo el complejo”.  

   Por su parte, el director médico de Novartis, Xavier Puig, ha destacado que el proyecto ‘Corta con las Barreras’ es “una llamada a la sensibilización ciudadana y una ayuda para todos los pacientes con esclerosis múltiple que deben enfrentarse a numerosos problemas de movilidad”, y a dicho concurso se han presentado “decenas de propuestas” que han sido seleccionadas por un jurado integrado por representantes de la Administración Pública, sociedades científicas de referencia en la esclerosis múltiple, asociaciones de pacientes vinculadas con la enfermedad y técnicos asesores en accesibilidad urbanística.

   Según datos de la Felem de los que se hace eco el referido laboratorio, alrededor de 40.000 personas padecen en España esclerosis múltiple, una enfermedad que es “la segunda causa de discapacidad más frecuente en adultos jóvenes entre los 30 y 40 años”, y cuya principal característica es su “gran variabilidad”, ya que “puede afectar a cualquier parte del sistema nervioso central y producir distintos síntomas, tales como trastornos visuales, pérdida de fuerza en las extremidades y alteraciones sensitivas y del equilibrio”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/andalucia/noticia-linares-desarrollara-proyecto-mejorar-movilidad-autonomia-pacientes-esclerosis-20121018194859.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content