El científic principal del Grup de Neurobiología del Desenvolupament-GNDe de l’Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Fernando de Castro, ha participat, al costat d’altres experts, en el seminari sobre Avanços en Biomedicina, que s’ha celebrat en la Facultat de Medicina de Ciudad Real, on ha abordat els tractaments de l’esclerosi múltiple.El científico principal del Grupo de Neurobiología del Desarrollo-GNDe del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, Fernando de Castro, ha participado, junto a otros expertos, en el seminario sobre Avances en Biomedicina, que se ha celebrado en la Facultad de Medicina de Ciudad Real, donde ha abordado los tratamientos de la esclerosis múltiple.


De Castro ha llançat una mica més de llum sobre aquesta malaltia neurològica crònica greu que a dia d’avui té tractament però no guareix, segons ha informat la Universitat de Castella-la Manxa (UCLM) en nota de premsa.

Així mateix, ha explicat que el seu equip duu a terme un treball de recerca que busca el desenvolupament de teràpies que tractarien de reposar les cèl·lules que la malaltia mata, els oligodendrocitos, és a dir, les cèl·lules que formant la beina de mielina, permeten la ràpida i eficaç transmissió de l’impuls nerviós.

L’investigador ha manifestat que l’esclerosi múltiple comporta un component inflamatorio a conseqüència del com moren part de les cèl·lules mielinizantes del sistema nerviós, la qual cosa provoca brots que poden arribar a remetre, per passar després a una fase crònica de deterioració neurològica progressiva.

En l’actualitat, la malaltia és tractada amb inmunomoduladores que limiten la inflamació, encara que no és un tractament curativo, per la qual cosa l’objectiu, segons De Castro, és dissenyar futurs tractaments reparadores de la malaltia, compatibles amb els actuals, però destinats a reposar les cèl·lules parcial o totalment mortes.

ESTUDI DE LA BIOLOGIA CEL·LULAR

Per a això, el Grup de Neurobiología del Desenvolupament de l’Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo estudia la biologia cel·lular dels precursors de oligodendrocitos, que constitueixen entre el 5 i el 7 per cent del total de cèl·lules del sistema nerviosos adult i que reaccionen enfront de la malaltia.

“Ara cal intentar potenciar les capacitats reparadoras de les cèl·lules i eliminar aquelles altres que en la fisiopatologia de la malaltia resulten negatives”, de manera que els precursors de oligodendrocitos generin nous oligodendrocitos que reposin als quals han mort en l’esclerosi múltiple, ha explicat.

S’estima que a Espanya existeixen entre 60.000 i 100.000 malalts diagnosticats i per diagnosticar d’esclerosi múltiple, una afecció la causa inicial de la qual es desconeix, que afecta més a dones que a homes, que és la malaltia neurològica més freqüent en adults joves i que suposa la segona causa de paraplegia després del conjunt de traumatismes.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-investigador-fernando-castro-aborda-tratamientos-esclerosis-multiple-seminario-uclm-20120413150400.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

   De Castro ha arrojado un poco más de luz sobre esta enfermedad neurológica crónica grave que a día de hoy tiene tratamiento pero no cura, según ha informado la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) en nota de prensa.

   Asimismo, ha explicado que su equipo lleva a cabo un trabajo de investigación que busca el desarrollo de terapias que tratarían de reponer las células que la enfermedad mata, los oligodendrocitos, es decir, las células que formando la vaina de mielina, permiten la rápida y eficaz transmisión del impulso nervioso.

   El investigador ha manifestado que la esclerosis múltiple conlleva un componente inflamatorio a consecuencia del cual mueren parte de las células mielinizantes del sistema nervioso, lo que provoca brotes que pueden llegar a remitir, para pasar después a una fase crónica de deterioro neurológico progresivo.

   En la actualidad, la enfermedad es tratada con inmunomoduladores que limitan la inflamación, aunque no es un tratamiento curativo, por lo que el objetivo, según De Castro, es diseñar futuros tratamientos reparadores de la enfermedad, compatibles con los actuales, pero destinados a reponer las células parcial o totalmente muertas.

ESTUDIO DE LA BIOLOGÍA CELULAR

   Para ello, el Grupo de Neurobiología del Desarrollo del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo estudia la biología celular de los precursores de oligodendrocitos, que constituyen entre el 5 y el 7 por ciento del total de células del sistema nerviosos adulto y que reaccionan frente a la enfermedad.

   “Ahora hay que intentar potenciar las capacidades reparadoras de las células y eliminar aquellas otras que en la fisiopatología de la enfermedad resultan negativas”, de forma que los precursores de oligodendrocitos generen nuevos oligodendrocitos que repongan a los que han muerto en la esclerosis múltiple, ha explicado.

   Se estima que en España existen entre 60.000 y 100.000 enfermos diagnosticados y por diagnosticar de esclerosis múltiple, una afección cuya causa inicial se desconoce, que afecta más a mujeres que a hombres, que es la enfermedad neurológica más frecuente en adultos jóvenes y que supone la segunda causa de paraplejia tras el conjunto de traumatismos.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/castilla-lamancha/noticia-investigador-fernando-castro-aborda-tratamientos-esclerosis-multiple-seminario-uclm-20120413150400.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content