• FESTIVAL PERALADA
  • FESTIVAL PERALADA

   

  El pianista italià Ezio Bosso ha debutat avui a Espanya, on mai havia tocat abans, i ho ha fet en el marc del Festival de Peralada, on ha reivindicat el valor de la música.
  Bosso ha fet broma entre peça i peça del seu repertori i ha explicat el sentit que té per a ell l’art que, si escau, és capaç de desenvolupar.

  Segons l’italià, la música està en cada persona i el silenci no existeix, alhora que ha assegurat que, amb ella, «els problemes no existeixen», sinó que ofereix «oportunitats», cosa que cobra un significat especial quan qui ho diu és un pianista afectat d’esclerosi múltiple.

  El concert d’Ezio Bosso ha hagut de variar el seu plantejament inicial, ja que per motius familiars de gravetat s’ha quedat sense l’acompanyament en l’escenari dels germans David i Diego Romà, el primer al violí i el segon al violoncel.

  Bosso ha escollit per al seu debut a Espanya un programa que ha començat amb el seu gran èxit, ‘Following a Bird’, per seguir amb un altre bon nombre de temes com La Suite: Bach Was in Another Room, que ha estat molt aclamat.

 

El pianista italiano Ezio Bosso ha debutado hoy en España, donde nunca había tocado antes, y lo ha hecho en el marco del Festival de Peralada, donde ha reivindicado el valor de la música.
Bosso ha bromeado entre pieza y pieza de su repertorio y ha explicado el sentido que tiene para él el arte que, en su caso, es capaz de desarrollar.

Según el italiano, la música está en cada persona y el silencio no existe, al tiempo que ha asegurado que, con ella, «los problemas no existen», sino que ofrece «oportunidades», algo que cobra un significado especial cuando quien lo dice es un pianista afectado de esclerosis múltiple.

El concierto de Ezio Bosso ha tenido que variar su planteamiento inicial, ya que por motivos familiares de gravedad se ha quedado sin el acompañamiento en el escenario de los hermanos David y Diego Romano, el primero al violín y el segundo al violonchelo.

Bosso ha escogido para su debut en España un programa que ha comenzado con su gran éxito, ‘Following a Bird’, para seguir con otro buen número de temas como La Suite: Bach Was in Another Room, que ha sido muy aclamado.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://eldia.es/2016-08-10/cultura/4-italiano-Ezio-Bosso-debuta-Espana-reivindica-valor-musica.htm

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://eldia.es/2016-08-10/cultura/4-italiano-Ezio-Bosso-debuta-Espana-reivindica-valor-musica.htm