Brindaran contenció i atenció als pacients amb la malaltia i als seus familiars. En l’acte estaran autoritats provincials.Brindarán contención y atención a los pacientes con la enfermedad y a sus familiares. En el acto estarán autoridades provinciales

Aquesta tarda, a partir de les 19, al Col · legi de Metges es realitzarà el llançament de la Xarxa integral al Pacient amb Esclerosi Múltiple.

En el llançament es comptarà amb la participació d’autoritats provincials i de representants de EMA (Esclerosi Múltiple Argentina) i Alcem (Associació Lluita Contra Esclerosi Múltiple) que donen suport contínuament la investigació sobre la malaltia com als familiars dels pacients.

“Aquest tipus de xarxa assistencial busca que tots els metges que s’especialitzen en aquesta malaltia i altres relacionades amb ella, mantinguin un mateix idioma amb la finalitat d’aconseguir unir i arribar a un mateix pensament i d’aquesta manera donar-li la millor contenció possible al pacient. Aquesta xarxa té per objectiu optimitzar el tractament dels pacients “, va explicar el Dr Mathías Orquestra Laudani.

Riapem comptarà amb especialistes en neurologia, psiquiatria, psicologia, fisioteràpia, urologia, nutrició, clínica general, bioquímica, diagnòstic per imatge, infermeria i assessor legal, que brindaran la contenció necessària als malalts i els seus familiars.

“L’esclerosi múltiple és una afecció que té gran impacte perquè afecta persones entre 20 i 40 anys i és una malaltia discapacitant. És la segona malaltia en joves que produeix discapacitat i és progressiva. Avui comptem amb grans avenços en el terreny de la malaltia que la porta a ser una de les malalties que més va avançar en els últims anys “, va sostenir el Dr Miguel Jacobo.

Així mateix, Jacobo va agrair el suport rebut des del Govern de la província, per al’execució de la Xarxa integral Assistencial al Pacient amb Esclerosi Múltiple, que té representació tant a la part pública, a través de l’hospital Regional “Ramon Carrillo”, com a la part privada. Val destacar que integren la Xarxa en el seu caràcter de consultors, reconeguts neuròlegs especialistes en la malaltia referents dins i fora del país. Entre ells professionals del Fleni, Hospital Italià, Hospital Ramos Mejía, Fundació Favaloro i Hospital Garraham.

http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=70757

Esta tarde, a partir de las 19, en el Colegio de Médicos se realizará el lanzamiento de la Red integral al Paciente con Esclerosis Múltiple.

En el lanzamiento se contará con la participación de autoridades provinciales y de representantes de EMA (Esclerosis Múltiple Argentina) y Alcem (Asociación Lucha Contra Esclerosis Múltiple) quienes apoyan continuamente la investigación sobre la enfermedad como a los familiares de los pacientes.

“Este tipo de red asistencial busca que todos los médicos que se especializan en esta enfermedad y otras relacionadas con ella, mantengan un mismo idioma con el fin de lograr unir y llegar a un mismo pensamiento y de esa forma darle la mejor contención posible al paciente. Esta red tiene por objetivo optimizar el tratamiento de los pacientes”, explicó el Dr. Mathías Qüesta Laudani.
Riapem contará con especialistas en neurología, psiquiatría, psicología, fisioterapia, urología, nutrición, clínica general, bioquímica, diagnóstico por imagen, enfermería y asesor legal, quienes brindarán la contención necesaria a los enfermos y sus familiares.

“La esclerosis múltiple es una afección que tiene gran impacto porque afecta a personas entre 20 y 40 años y es una enfermedad discapacitante. Es la segunda enfermedad en jóvenes que produce discapacidad y es progresiva. Hoy contamos con grandes avances en el terreno de la enfermedad que la lleva a ser una de las enfermedades que más avanzó en los últimos años”, sostuvo el Dr. Miguel Jacobo.

Asimismo, Jacobo agradeció el apoyo recibido desde el Gobierno de la provincia, para la ejecución de la Red integral Asistencial al Paciente con Esclerosis Múltiple, que tiene representación tanto en la parte pública, a través del hospital Regional “Ramón Carrillo”, como en la parte privada. Vale destacar que integran la Red en su carácter de consultores, reconocidos neurólogos especialistas en la enfermedad referentes dentro y fuera del país. Entre ellos profesionales del Fleni, Hospital Italiano, Hospital Ramos Mejía, Fundación Favaloro y Hospital Garraham.

http://www.elliberal.com.ar/ampliada.php?ID=70757

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content