Investigadors de la Universitat de Plymouth, a Regne Unit, no han aconseguit retardar a llarg termini la deterioració que causa l’esclerosi múltiple amb un prometedor fàrmac amb tetrahidrocannabinol (THC), un compost del cànnabis que en estudis previs havia demostrat uns resultats esperançadors que ara no s’han confirmat.   Investigadores de la Universidad de Plymouth, en Reino Unido, no han conseguido retrasar a largo plazo el deterioro que causa la esclerosis múltiple con un prometedor fármaco con tetrahidrocannabinol (THC), un compuesto del cannabis que en estudios previos había demostrado unos resultados esperanzadores que ahora no se han confirmado.

El resultat és desalentador per als investigadors, que pensaven que el cànnabis podia ser una teràpia viable per evitar el desenvolupament de la malaltia en aquells pacients que compten amb poques opcions terapèutiques.

En aquest estudi es va utilitzar una escala de discapacitat utilitzada per neuròlegs i una altra basada en l’informe dels participants. No obstant això, com ha explicat John Zajicek, “l’estudi no va trobar evidència per recolzar que el THC actuï sobre l’avanç de la malaltia en cap dels resultats principals”.

El cànnabis conté més de 60 cannabinoides diferents dels quals el THC és considerat el més actiu i, de fet, molts pacients amb esclerosi múltiple reconeixen que aquesta droga “els ajuda a bregar amb els efectes de la malaltia”.

De fet, algunes companyies farmacèutiques també han estat interessades en el cànnabis com a medicina, cas de la britànica GW Pharmaceuticals, que juntament amb Bayer i Almirall va començar a vendre recentment un aerosol sublingual de cànnabis anomenat ‘Sativex’ per alleujar l’espasticidad.

En aquest cas, l’estudi de Zajicek va trobar certa evidència que suggereix un efecte beneficiós en els pacients menys discapacitats, però com es va avaluar a un grup petit de persones no és clar el potencial d’aquest efecte.

La població general de l’estudi també va experimentar un avanç més lent de la malaltia del que s’esperava, per la qual cosa es fa més difícil detectar qualsevol efecte del tractament, va agregar l’equip d’investigació.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/4005428/05/12/El-uso-del-cannabis-no-consigue-retrasar-el-avance-de-la-esclerosis-multiple.html

  

  

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

El resultado es desalentador para los investigadores, que pensaban que el cannabis podía ser una terapia viable para evitar el desarrollo de la enfermedad en aquellos pacientes que cuentan con pocas opciones terapéuticas.

En este estudio se utilizó una escala de discapacidad utilizada por neurólogos y otra basada en el informe de los participantes. Sin embargo, como ha explicado John Zajicek, “el estudio no halló evidencia para respaldar que el THC actúe sobre el avance de la enfermedad en ninguno de los resultados principales”.

El cannabis contiene más de 60 cannabinoides diferentes de los cuales el THC es considerado el más activo y, de hecho, muchos pacientes con esclerosis múltiple reconocen que esta droga “les ayuda a lidiar con los efectos de la enfermedad”.

De hecho, algunas compañías farmacéuticas también han estado interesadas en el cannabis como medicina, caso de la británica GW Pharmaceuticals, que junto con Bayer y Almirall comenzó a vender recientemente un aerosol sublingual de cannabis llamado ‘Sativex’ para aliviar la espasticidad.

En este caso, el estudio de Zajicek halló cierta evidencia que sugiere un efecto beneficioso en los pacientes menos discapacitados, pero como se evaluó a un grupo pequeño de personas no está claro el potencial de dicho efecto.

La población general del estudio también experimentó un avance más lento de la enfermedad de lo que se esperaba, por lo que se hace más difícil detectar cualquier efecto del tratamiento, agregó el equipo de investigación.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://ecodiario.eleconomista.es/salud/noticias/4005428/05/12/El-uso-del-cannabis-no-consigue-retrasar-el-avance-de-la-esclerosis-multiple.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content