L’Hospital Clínic Sant Carlos explica ja amb cinc Centres de Referència Nacional, tres dels quals van ser reconeguts el passat mes de març i els altres dos el són des de 2008, segons van explicar a Servimedia fonts de l’Administració regional. El Hospital Clínico San Carlos cuenta ya con cinco Centros de Referencia Nacional, tres de los cuales fueron reconocidos el pasado mes de marzo y los otros dos lo son desde 2008, según explicaron a Servimedia fuentes de la Administración regional.

  Dos d’aquests centres pertanyen al Servei de Cirurgia Cardíaca, un altre és la Unitat d’Esclerosi Múltiple, que pertany al Servei de Neurologia, i els altres corresponen a Oftamología.

El servei de Cirurgia Cardíaca, que dirigeix el doctor Enrique Rodríguez, s’ha situat en els últims anys en les primeres posicions a nivell nacional quant a volum de pacients tractats, fet que ha facilitat l’especialització en el tractament d’algunes patologies complexes, com és el cas de la cirurgia reparadora del ventricle esquerre i la reparació complexa de la vàlvula mitral, tècniques que resolen problemes cardíacs greus que milloren la qualitat de vida dels pacients.

El servei de Cirurgia Cardíaca del Clínic Sant Carlos realitza entorn de 700 intervencions anuals, abastant la pràctica totalitat de la patologia del cor i grans gots.

Destaca també la seva àmplia activitat docent i investigadora.

En la seva faceta docent, el servei imparteix formació pregrau, formant part del departament de Cirurgia de la Universitat Complutense de Madrid, i en postgrau està acreditat per a la formació de residents via MIR, explicant en l’actualitat amb 4 residents, sent un dels hospitals que primer es trien per a la realització de l’especialitat.

El tercer Centre de Referència Nacional que ha obtingut el Clínic Sant Carlos pertany al Servei de Neurologia, dirigit pel doctor Jorge Matias-Guiu.

Es tracta de la Unitat d’Esclerosi Múltiple que està formada per un equip de professionals la labor dels quals de gairebé 15 anys persegueix el tractament integral, innovador i personalitzat de tots els malalts amb aquesta patologia neurodegenerativa.

Coordinada pel doctor Rafael Rierol, en aquesta unitat es realitzen unes 5.000 consultes a l’any, de les quals 240 corresponen a pacients nous afligits d’aquesta malaltia, pertanyents en la seva gran majoria a la Comunitat de Madrid a excepció d’un 5-10% que procedeixen d’altres comunitats i també de Portugal.

En ella els professionals manegen tots els nous tractaments inmunosupresores i inmunomoduladores, i més de 700 pacients es troben en tractaments especialitzats, oferint una atenció diària sense llista d’espera.

Aquestes tres noves unitats de Referència se sumen a les dues amb les quals ja explicava l’Hospital Clínic des de l’any 2008. Ambdues pertanyen al Servei d’Oftalmologia.

Les Unitats de Referència del Sistema Nacional de Salut tenen com a objecte garantir l’equitat en l’accés a una atenció sanitària de qualitat, segura i eficient a les persones amb patologies que, per les seves característiques, precisen de cures d’elevat nivell d’especialització i que requereixen concentrar els casos a tractar, en un nombre reduït de centres per tractar-se de patologies de molt baixa prevalença.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/70622/madrid-el-hospital-clinico-cuenta-ya-con-cinco-centros-de-referencia-nacional-para-tratar-enfermedades-de-alta-complejidad

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext


Dos de estos centros pertenecen al Servicio de Cirugía Cardiaca, otro es la Unidad de Esclerosis Múltiple, que pertenece al Servicio de Neurologia, y los otros corresponden a Oftamología.

El servicio de Cirugía Cardiaca, que dirige el doctor Enrique Rodríguez, se ha situado en los últimos años en las primeras posiciones a nivel nacional en cuanto a volumen de pacientes tratados, hecho que ha facilitado la especialización en el tratamiento de algunas patologías complejas, como es el caso de la cirugía reparadora del ventrículo izquierdo y la reparación compleja de la válvula mitral, técnicas que resuelven problemas cardiacos graves que mejoran la calidad de vida de los pacientes.

El servicio de Cirugía Cardiaca del Clínico San Carlos realiza en torno a 700 intervenciones anuales, abarcando la práctica totalidad de la patología del corazón y grandes vasos.

Destaca también su amplia actividad docente e investigadora.

En su faceta docente, el servicio imparte formación pregrado, formando parte del departamento de Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, y en postgrado está acreditado para la formación de residentes vía MIR, contando en la actualidad con 4 residentes, siendo uno de los hospitales que primero se eligen para la realización de la especialidad.

El tercer Centro de Referencia Nacional que ha obtenido el Clínico San Carlos pertenece al Servicio de Neurología, dirigido por el doctor Jorge Matias-Guiu.

Se trata de la Unidad de Esclerosis Múltiple que está formada por un equipo de profesionales cuya labor de casi 15 años persigue el tratamiento integral, innovador y personalizado de todos los enfermos con esta patología neurodegenerativa.

Coordinada por el doctor Rafael Arroyo, en esta unidad se realizan unas 5.000 consultas al año, de las cuales 240 corresponden a pacientes nuevos aquejados de esta enfermedad, pertenecientes en su gran mayoría a la Comunidad de Madrid a excepción de un 5-10% que proceden de otras comunidades y también de Portugal.

En ella los profesionales manejan todos los nuevos tratamientos inmunosupresores e inmunomoduladores, y más de 700 pacientes se encuentran en tratamientos especializados, ofreciendo una atención diaria sin lista de espera.

Estas tres nuevas unidades de Referencia se suman a las dos con las que ya contaba el Hospital Clínico desde el año 2008. Ambas pertenecen al Servicio de Oftalmología.

Las Unidades de Referencia del Sistema Nacional de Salud tienen como objeto garantizar la equidad en el acceso a una atención sanitaria de calidad, segura y eficiente a las personas con patologías que, por sus características, precisan de cuidados de elevado nivel de especialización y que requieren concentrar los casos a tratar, en un número reducido de centros por tratarse de patologías de muy baja prevalencia.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/70622/madrid-el-hospital-clinico-cuenta-ya-con-cinco-centros-de-referencia-nacional-para-tratar-enfermedades-de-alta-complejidad

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content