Els resultats del major estudi cec sobre CCSVI fins ara han estat anunciats.

L’estudi va examinar la prevalença de CCSVI en persones amb EM. 1165 amb EM, 376 persones sense EM i 226 persones amb altres malalties neurològiques.  Los resultados del mayor estudio ciego sobre CCSVI hasta la fecha han sido anunciados.

El estudio examinó la prevalencia de CCSVI en personas con EM. 1165 con EM, 376 personas sin EM y 226 personas con otras enfermedades neurológicas.

  Els investigadors van trobar proves de CCSVI en:                           

No hi va haver diferència estadísticament significativa entre aquests grups.

L’estudi

L’estudi va ser dirigit pel Prof Giancarlo Comissió i finançat per l’Associació Italiana d’EM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla). Els resultats van ser presentats en ECTRIMS (una conferència internacional per investigadors de la EM) a Lió, França, però encara no s’han publicat en una revista revisada per col · legues. 

L’anunci s’afegeix al nostre coneixement sobre CCSVI i les seves possibles vincles amb EM. Els resultats dels estudis en curs esperem millorar la nostra comprensió sobre el tema.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.mssociety.org.uk/ms-news/2012/10/largest-study-ccsvi-and-multiple-sclerosis-reports-back

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

    Los investigadores encontraron pruebas de CCSVI en:

No hubo diferencia estadísticamente significativa entre estos grupos.

El estudio

El estudio fue dirigido por el Prof. Giancarlo Comi y financiado por la Asociación Italiana de EM (Fondazione Italiana Sclerosi Multipla). Los resultados fueron presentados en ECTRIMS (una conferencia internacional para investigadores de la EM) en Lyon, Francia, pero todavía no se han publicado en una revista revisada por colegas. 

El anuncio se añade a nuestro conocimiento sobre CCSVI y sus posibles vínculos con EM. Los resultados de los estudios en curso esperamos mejorar nuestra comprensión sobre el tema.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.mssociety.org.uk/ms-news/2012/10/largest-study-ccsvi-and-multiple-sclerosis-reports-back

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content