Reuters 04/10/2011 18:39 Actualitzat: 04/10/2011 20:50

Per Genevra Pittman

Una revisió d’estudis publicats conclou que podria existir una relació entre l’esclerosi múltiple (EM) i l’estrenyiment de les venes del cap i el coll, encara que es necessiten més estudis per confirmar-ho.Reuters 04/10/2011 18:39 Actualizado: 04/10/2011 20:50

  Por Genevra Pittman

Una revisión de estudios publicados concluye que podría existir una relación entre la esclerosis múltiple (EM) y el estrechamiento de las venas de la cabeza y el cuello, aunque se necesitan más estudios para confirmarlo.

La revisió, finançada pels Instituts Canadencs d’Investigació en Salut, és l’última evidència que se sumeixi a un debat que va portar a alguns pacients amb EM a sol·licitar tractaments riesgosos per a la malaltia vascular, mentre que els investigadors demanden més informació per determinar no només si causa o no EM, sinó també si existeix.
“D’alguna manera, el missatge és una mica frustrant”, va dir el doctor Andreas Laupacis, autor principal de l’estudi i metge de l’Hospital St. Michael, a Torontó. “Hi ha alguna evidència que alguna cosa existeix, però encara no sabem de què es tracta”, va afegir.
Els autors van ser molt acurats en parlar perquè només van trobar vuit estudis sobre cuán comú és en les persones amb o sense EM la malaltia coneguda com a insuficiència venosa cerebroespinal crònica o CCSVI, per les seves sigles en anglès.
UNA RELACION QÜESTIONADA
En el 2009, un equip d’Itàlia va proposar per primera vegada que la EM podria ocórrer per canvis vasculars. L’equip del doctor Paolo Zamboni havia trobat signes de CCSVI en cada pacient amb EM estudiat per ultrasò, però en cap persona sense EM.
Però, des de llavors, altres equips no van poder provar la relació entre la EM i CCSVI de manera tan convincent.
Llavors, l’equip de Laupacis va analitzar vuit estudis, inclòs el de Zamboni, que havien comparat la freqüència de CCSVI en persones amb i sense EM. En aquests estudis havien participat entre 10 i 310 pacients amb EM i una quantitat similar de persones sanes (grups de control).
L’equip va trobar que els pacients amb EM eren realment més propensos a tenir l’estrenyiment dels gots (13 vegades més propensos) que les persones sense EM. En eliminar de l’anàlisi l’estudi de Zamboni, els set estudis restants van mostrar que CCSVI era gairebé cinc vegades més comuna en persones amb EM que sense aquesta malaltia.
PODRIA HAVER-HI BIAIXOS?
És possible, segons van comentar els autors, que els investigadors originals hagin tingut algun biaix inconscient en diagnosticar CCSVI si, per exemple, coneixien a quin participant pertanyien els estudis per ultrasò.
Laupacis va considerar que s’estan fent més estudis per explicar la relació entre la CCSVI i la EM.
Encara quan l’estrenyiment vascular anés més comú en persones amb EM, això no significaria que el procediment per expandir aquests gots, cridat cirurgia d’alliberament, podria guarir també els símptomes de EM. Aquesta cirurgia pot causar hemorràgia i infecció.
“El fet que (la CCSVI) sigui més comuna en persones amb EM, permetria concloure que causa EM. Significaria també que és una conseqüència de la EM”, va dir Laupacis.
“Aquestes són les properes preguntes claus a respondre”, va assenyalar el doctor Robert Fox, de la Clínica Cleveland i autor d’un comentari sobre l’estudi publicat en Canadian Medical Association Journal.
“Si els pacients amb EM tenen risc de desenvolupar CCSVI, què podem fer amb aquesta informació?”, va qüestionar.
Laupacis i Fox van treballar com a consultors de la indústria o van rebre fons per investigar d’empreses que produeixen fàrmacs per la EM.
FONT: Canadian Medical Association Journal, online 3 d’octubre del 2011

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.publico.es/399881/enfermedad-vascular-estaria-asociada-con-la-esclerosis-multiple

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

La revisión, financiada por los Institutos Canadienses de Investigación en Salud, es la última evidencia que se suma a un debate que llevó a algunos pacientes con EM a solicitar tratamientos riesgosos para la enfermedad vascular, mientras que los investigadores demandan más información para determinar no sólo si causa o no EM, sino también si existe.

“De algún modo, el mensaje es un poco frustrante”, dijo el doctor Andreas Laupacis, autor principal del estudio y médico del Hospital St. Michael, en Toronto. “Hay alguna evidencia de que algo existe, pero aún no sabemos de qué se trata”, añadió.

Los autores fueron muy cuidadosos al hablar porque sólo hallaron ocho estudios sobre cuán común es en las personas con o sin EM la enfermedad conocida como insuficiencia venosa cerebroespinal crónica o CCSVI, por sus siglas en inglés.

UNA RELACION CUESTIONADA

En el 2009, un equipo de Italia propuso por primera vez que la EM podría ocurrir por cambios vasculares. El equipo del doctor Paolo Zamboni había hallado signos de CCSVI en cada paciente con EM estudiado por ultrasonido, pero en ninguna persona sin EM.

Pero, desde entonces, otros equipos no pudieron probar la relación entre la EM y CCSVI de manera tan convincente.

Entonces, el equipo de Laupacis analizó ocho estudios, incluido el de Zamboni, que habían comparado la frecuencia de CCSVI en personas con y sin EM. En esos estudios habían participado entre 10 y 310 pacientes con EM y una cantidad similar de personas sanas (grupos de control).

El equipo halló que los pacientes con EM eran realmente más propensos a tener el estrechamiento de los vasos (13 veces más propensos) que las personas sin EM. Al eliminar del análisis el estudio de Zamboni, los siete estudios restantes mostraron que CCSVI era casi cinco veces más común en personas con EM que sin esa enfermedad.

¿PODRIA HABER SESGOS?

Es posible, según comentaron los autores, que los investigadores originales hayan tenido algún sesgo inconsciente al diagnosticar CCSVI si, por ejemplo, conocían a qué participante pertenecían los estudios por ultrasonido.

Laupacis consideró que se están haciendo más estudios para explicar la relación entre la CCSVI y la EM.

Aún cuando el estrechamiento vascular fuera más común en personas con EM, eso no significaría que el procedimiento para expandir esos vasos, llamado cirugía de liberación, podría curar también los síntomas de EM. Esa cirugía puede causar hemorragia e infección.

“El hecho de que (la CCSVI) sea más común en personas con EM, permitiría concluir que causa EM. Significaría también que es una consecuencia de la EM”, dijo Laupacis.

“Esas son las próximas preguntas claves a responder”, señaló el doctor Robert Fox, de la Clínica Cleveland y autor de un comentario sobre el estudio publicado en Canadian Medical Association Journal.

“Si los pacientes con EM tienen riesgo de desarrollar CCSVI, ¿qué podemos hacer con esa información?”, cuestionó.

Laupacis y Fox trabajaron como consultores de la industria o recibieron fondos para investigar de empresas que producen fármacos para la EM.

FUENTE: Canadian Medical Association Journal, online 3 de octubre del 2011

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.publico.es/399881/enfermedad-vascular-estaria-asociada-con-la-esclerosis-multiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content