Fins a fa uns dies pensava que aquesta descripció al·ludia a la situació funcional de la meva germana. L’esclerosi múltiple progressiva que sofreix li ha provocat de manera lenta però constant, al llarg dels últims 15 anys, una tetraparesia espástica que li obliga a viure en cadira de rodes.  Hasta hace unos días pensaba que esta descripción aludía a la situación funcional de mi hermana. La esclerosis múltiple progresiva que sufre le ha provocado de modo lento pero constante, a lo largo de los últimos 15 años, una tetraparesia espástica que le obliga a vivir en silla de ruedas.

Fins a fa uns dies pensava que gran dependent es traduïa, des del punt de vista de l’Administració Pública, en el grau d’incapacitat amb el qual es classificava a tanta gent com ella que, a Navarra, acudeixen a centres de dia per ser tractades de la millor manera possible, tant des d’un punt de vista físic, com a psicològic o social. A més, reben una prestació econòmica de 390 euros, en virtut de la qual la meva germana es paga una persona que li ajuda, li endreça i li prepara abans d’acudir a un d’aquests centres, i li permet certa autonomia pel que fa a la seva família durant una hores.

Tot això pensava fins a fa uns dies, fins al precís moment en el qual a la meva germana, com a punts altres navarresos, li va arribar una carta de la Conselleria de Política Social. En ella li anunciaven la incompatibilitat d’ambdues ajudes i la necessitat de triar una d’elles. Ningú és aliè a la situació econòmica que sofrim, però em resisteixo a creure que ningú en aquesta Conselleria hagi tingut la valentia d’acudir als centres de dia, visitar als afectats i analitzar cas per cas, i intentar buscar solucions alternatives en lloc de tramitar ordres forals sense importar a qui perjudiquin.

Potser ha estat en aquest moment quan he estat conscient de la veritable definició que hi ha darrere del gran dependent: aquell al que se li pot donar i llevar prestacions sense la més mínima explicació. La meva germana, com molts altres, és una gran dependent de les ocurrències que, en honor de salvar-nos de la crisi, tinguin a dia d’avui els qui dirigeixen la Conselleria de Política Social. I dels seus responsables.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.noticiasdenavarra.com/2011/11/27/opinion/cartas-al-director/marta-es-gran-dependiente

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Hasta hace unos días pensaba que gran dependiente se traducía, desde el punto de vista de la Administración Pública, en el grado de incapacidad con el que se clasificaba a tanta gente como ella que, en Navarra, acuden a centros de día para ser tratadas del mejor modo posible, tanto desde un punto de vista físico, como psicológico o social. Además, reciben una prestación económica de 390 euros, en virtud de la cual mi hermana se costea una persona que le ayuda, le asea y le prepara antes de acudir a uno de estos centros, y le permite cierta autonomía con respecto a su familia durante una horas.

Todo esto pensaba hasta hace unos días, hasta el preciso momento en el que a mi hermana, como a tantos otros navarros, le llegó una carta de la Consejería de Política Social. En ella le anunciaban la incompatibilidad de ambas ayudas y la necesidad de elegir una de ellas. Nadie es ajeno a la situación económica que sufrimos, pero me resisto a creer que nadie en dicha Consejería haya tenido la valentía de acudir a los centros de día, visitar a los afectados y analizar caso por caso, e intentar buscar soluciones alternativas en lugar de tramitar órdenes forales sin importar a quiénes perjudiquen.

Quizá ha sido en ese momento cuando he sido consciente de la verdadera definición que hay detrás del gran dependiente: aquél al que se le puede dar y quitar prestaciones sin la más mínima explicación. Mi hermana, como otros muchos, es una gran dependiente de las ocurrencias que, en aras de salvarnos de la crisis, tengan a día de hoy quienes dirigen la Consejería de Política Social. Y de sus responsables.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.noticiasdenavarra.com/2011/11/27/opinion/cartas-al-director/marta-es-gran-dependiente

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content