L’Associació Benèfica Javier Segrelles destina a l’Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple els beneficis derivats de la venda de Mel de Miraflores de la Serra 100% natural, de l’empresa PURAMIEL, SL Més informació i venda en www.puramiel.esLa Asociación Benéfica Javier Segrelles destina a la Asociación Española de Esclerosis Múltiple los beneficios derivados de la venta de Miel de Miraflores de la Sierra 100% natural, de la empresa PURAMIEL, S.L. Más información y venta en www.puramiel.es

L’empresa PURAMIEL, SL neix com un projecte ecològic i solidari. Un mitjà per protegir les abelles i al seu entorn natural; i un altaveu per proporcionar suport i visibilitat als afectats d’esclerosi múltiple i les seves famílies. Mel crua 100% natural, elaborada per abelles d’eixams autòctons, en l’inigualable entorn del Parc Nacional de la Serra de Guadarrama. Un projecte empresarial compromès i necessari.

Antecedents

PURAMIEL SL neix l’any 2014 com a complement a l’acció social que l’ONG Associació Benèfica Javier Segrelles (www.javiersegrelles.org ) desenvolupa des de fa anys per ajudar els afectats per l’esclerosi múltiple. L’objectiu és ambiciós i té tres parts ben definides:

En primer lloc, la creació d’un projecte empresarial sòlid que destini un percentatge dels seus beneficis a l’Associació Benèfica Javier Segrelles, col·laboradora des de fa anys amb l’Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple (AEDEM-COCEMFE).

Un segon objectiu és crear una marca de mel artesana, natural i de qualitat, en un entorn únic i privilegiat com és el Parc Nacional de la Serra de Guadarrama. Una mel distintiva del terme de Miraflores de la Serra que busca protegir el seu entorn natural i preservar el seu origen autòcton, de manera que la mel s’elabori únicament al Parc -amb les seves abelles i els seus flors-, i no acabi formant part d’una barreja amb altres orígens, perdent-se així la seva autenticitat i singularitat.

Finalment, PURAMIEL vol recuperar els usos tradicionals en el maneig, extracció, cura i envasat de la mel, evitant la sobreexplotació dels abellars, l’ús indiscriminat d’antibiòtics, l’alimentació artificial de les abelles, la infravaloració del seu treball, etc. Tot això, per descomptat, sense descuidar els controls de qualitat o l’envasament amb registre sanitari i traçabilitat del producte.

Primers passos empresarials

La societat PURAMIEL, SL està constituïda per quatre persones, completament compromeses amb el projecte ia les que mou la il·lusió i l’esperit solidari.

Dos emprenedors amb ampli currículum en diferents sectors empresarials, alguns d’ells lligats a projectes agroalimentaris gourmet . Un mestre apicultor amb dilatada experiència en l’Apicultura, gran coneixedor del Parc Nacional de la Serra de Guadarrama i el seu entorn, sensible a les seves singularitats i amant de la natura. I finalment, un expert en comunicació, escriptor especialitzat en valors, divulgador de llarga trajectòria en els mitjans i col·laborador en diverses causes solidàries, entre les que es troba PURAMIEL.

Durant la segona meitat de l’any 2014 i tot 2015 es van realitzar les primeres inversions, tant en els ruscs com en l’utillatge necessari per a l’exercici de l’activitat. Després de nombroses proves i assajos, en 2016 es va envasar la primera producció.

Objectiu

L’objectiu d’PURAMIEL, amb el seu producte Mel de Miraflores de la Serra, no és només la producció de mel sinó també la seva comercialització en l’entorn del parc i de la Comunitat de Madrid. Per a això, tenen en desenvolupament una xarxa comercial, a més d’una pàgina web, per a la seva compra també online ( www.puramiel.es ) i amb un bloc amb l’objectiu de divulgar la cultura de la mel de qualitat, fomentar el respecte a la naturalesa i donar visibilitat a la causa de l’esclerosi múltiple.

L’Associació Benèfica Javier Segrelles destina els beneficis derivats de la venda d’aquest producte als afectats per Esclerosi Múltiple a través del seu acord de col·laboració amb AEDEM-COCEMFE (Associació Espanyola d’Esclerosi Múltiple) ( www.aedem.org ), seguint així la seva compromís d’ajuda i col·laboració amb la malaltia. El nostre agraïment a aquesta associació i les persones que la composen.

La empresa PURAMIEL, S.L. nace como un proyecto ecológico y solidario. Un medio para proteger a las abejas y a su entorno natural; y un altavoz para proporcionar apoyo y visibilidad a los afectados de esclerosis múltiple y a sus familias. Miel cruda 100% natural, elaborada por abejas de enjambres autóctonos, en el inigualable entorno del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Un proyecto empresarial comprometido y necesario.

Antecedentes

PURAMIEL S.L. nace en el año 2014 como complemento a la acción social que la ONG Asociación Benéfica Javier Segrelles (www.javiersegrelles.org) viene desarrollando desde hace años para ayudar a los afectados por la esclerosis múltiple. El objetivo es ambicioso y tiene tres partes bien definidas:

En primer lugar, la creación de un proyecto empresarial sólido que destine un porcentaje de sus beneficios a la Asociación Benéfica Javier Segrelles, colaboradora desde hace años con  la Asociación Española de Esclerosis Múltiple (AEDEM-COCEMFE).

Un segundo objetivo es crear una marca de miel artesana, natural y de calidad, en un entorno único y privilegiado como es el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Una miel distintiva del término de Miraflores de la Sierra que busca proteger su entorno natural y preservar su origen autóctono, de forma que la miel se elabore únicamente en el Parque —con sus abejas y sus flores—, y no acabe formando parte de una mezcla con otros orígenes, perdiéndose así su autenticidad y singularidad.

Por último, PURAMIEL quiere recuperar los usos tradicionales en el manejo, extracción, cuidado y envasado de la miel, evitando la sobreexplotación de los colmenares, el uso indiscriminado de antibióticos, la alimentación artificial de las abejas, la infravaloración de su trabajo, etc. Todo ello, por supuesto, sin descuidar los controles de calidad o el envasado con registro sanitario y trazabilidad del producto.

Primeros pasos empresariales

La sociedad PURAMIEL, S.L. está constituida por cuatro personas, completamente comprometidas con el proyecto y a las que mueve la ilusión y el espíritu solidario.

Dos emprendedores con amplio curriculum en diferentes sectores empresariales, algunos de ellos ligados a proyectos agroalimentariosgourmet. Un maestro apicultor con dilatada experiencia en la Apicultura, gran conocedor del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama y su entorno, sensible a sus singularidades y amante de la naturaleza. Y por último, un experto en comunicación, escritor especializado en valores, divulgador de larga trayectoria en los medios y colaborador en diversas causas solidarias, entre las que se encuentra PURAMIEL.

Durante la segunda mitad del año 2014 y todo 2015 se realizaron la primeras inversiones, tanto en las colmenas como en el utillaje necesario para el ejercicio de la actividad. Tras numerosas pruebas y ensayos, en 2016 se envasó la primera producción.

Objetivo

El objetivo de PURAMIEL, con su producto Miel de Miraflores de la Sierra, no es solo la producción de miel sino también su comercialización en el entorno del parque y de la Comunidad de Madrid. Para ello, tienen en desarrollo una red comercial, además de una página web, para su compra también on-line (www.puramiel.es) y con un blog cuyo objetivo es divulgar la cultura de la miel de calidad, fomentar el respeto a la naturaleza y dar visibilidad a la causa de la esclerosis múltiple.

La Asociación Benéfica Javier Segrelles destina los beneficios derivados de la venta de este producto a los afectados por Esclerosis Múltiple a través de su acuerdo de colaboración con AEDEM-COCEMFE (Asociación Española de Esclerosis Múltiple) (www.aedem.org), siguiendo así su compromiso de ayuda y colaboración con la enfermedad. Nuestro agradecimiento a esta asociación y las personas que la componen.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://aedem.org/3195-miel-solidaria-a-beneficio-de-los-afectados-de-esclerosis-m%C3%BAltiple

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://aedem.org/3195-miel-solidaria-a-beneficio-de-los-afectados-de-esclerosis-m%C3%BAltiple

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content