Merck ha donat un nou pas en el seu procés de digitalització i ha presentat a les xarxes seu nou bloc corporatiu, que ha rebut una renovació completa respecte al bloc amb el qual comptava l’empresa fins ara.

Merck ha dado un nuevo paso en su proceso de digitalización y ha presentado en las redes su nuevo blog corporativo, que ha recibido una renovación completa respecto al blog con el que contaba la empresa hasta ahora.

A partir d’aquest canal de comunicació, Merck busca poder establir-se com una font de confiança per al públic general a partir de la qual oferir informació de tot tipus de temes relacionats amb la salut, ja sigui la conscienciació sobre diferents patologies, la irrupció de les noves tecnologies i l’eSalut o consells sobre salut i benestar, tot i que no pretén ser un substitut de les recomanacions dels especialistes.

Respecte a l’antic bloc, la filosofia d’aquest nou canal de comunicació és la d’una moderna bitàcola sobre temes de salut, que inclogui actualitzacions més acords amb els nous temps de l’actual Medicina, amb temes com els wearables en salut o el pacient empoderat. A més, incorpora espais nous, que fan que la consulta del bloc sigui més atractiva, com és el cas de la música o el mapa sobre les converses sobre #salud, i una finestra a les xarxes socials de la companyia ia alguns dels seus espais digitals relacionats amb les seves àrees d’especialització, com Concep en fertilitat i amb l’EM en esclerosi múltiple.

Un altre dels grans canvis del bloc és el visual, ja que s’ha adaptat a la nova imatge de la marca de Merck, que simbolitza la seva transformació en una companyia global vibrant en el camp de la ciència i la tecnologia, inspirant-se en les formes múltiples i acolorides que es poden observar sota un microscopi.

El canvi també reflecteix l’aposta de Merck per un procés de digitalització de la companyia liderat des de fa uns mesos per Pau Alvarado, nova directora digital de Merck Espanya, i orientat a tenir un coneixement més precís de les necessitats reals dels agents que intervenen en el model sanitari per oferir-los solucions que aportin veritable valor afegit, apostant per la digitalització com a palanca completament integrada en l’estratègia de negoci.

A partir de este canal de comunicación, Merck busca poder establecerse como una fuente de confianza para el público general a partir de la cual ofrecer información de todo tipo de temas relacionados con la salud, ya sea la concienciación sobre diferentes patologías, la irrupción de las nuevas tecnologías y la eSalud o consejos sobre salud y bienestar, si bien no pretende ser un sustituto de las recomendaciones de los especialistas.

Respecto al antiguo blog, la filosofía de este nuevo canal de comunicación es la de una moderna bitácora sobre temas de salud, que incluya actualizaciones más acordes con los nuevos tiempos de la actual Medicina, con temas como los wearables en salud o el paciente empoderado. Además, incorpora espacios nuevos, que hacen que la consulta del blog sea más atractiva, como es el caso de la música o el mapa sobre las conversaciones sobre #salud, y una ventana a las redes sociales de la compañía y a algunos de sus espacios digitales relacionados con sus áreas de especialización, como Concibe en fertilidad y Con la EM en esclerosis múltiple.

Otro de los grandes cambios del blog es el visual, ya que se ha adaptado a la nueva imagen de la marca de Merck, que simboliza su transformación en una compañía global vibrante en el campo de la ciencia y la tecnología, inspirándose en las formas múltiples y coloridas que se pueden observar bajo un microscopio.

El cambio también refleja la apuesta de Merck por un proceso de digitalización de la compañía liderado desde hace unos meses por Paz Alvarado, nueva directora digital de Merck España, y orientado a tener un conocimiento más preciso de las necesidades reales de los agentes que intervienen en el modelo sanitario para ofrecerles soluciones que aporten verdadero valor añadido, apostando por la digitalización como palanca completamente integrada en la estrategia de negocio.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-06-02/politica/merck-presenta-su-nuevo-blog-corporativo/pagina.aspx?idart=985943&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-06-02/politica/merck-presenta-su-nuevo-blog-corporativo/pagina.aspx?idart=985943&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut