Merck, companyia líder en ciència i tecnologia, ha llançat ‘Con laEM’, una nova pàgina web que aspira a ser el portal de referència sobre l’esclerosi múltiple (EM) ia facilitar la vida de la comunitat de l’EM, oferint tot tipus d’informació sobre aquesta malaltia. L’esclerosi múltiple és una patologia crònica degenerativa considerada fa anys com una malaltia rara, i no només perquè afectés a menys d’1 de cada 2.000 ciutadans (condició per a ser considerada com a tal), sinó també pel seu desconeixement per part de la societat. Avui en dia s’estima que 47.000 persones pateixen la patologia a Espanya (ja no està considerada com una malaltia rara), però segueix existint un gran desconeixement per part de la societat.

Merck, compañía líder en ciencia y tecnología, ha lanzado ‘Con la EM’, una nueva página web que aspira a ser el portal de referencia sobre la esclerosis múltiple (EM) y a facilitar la vida de la comunidad de la EM, ofreciendo todo tipo de información sobre esta enfermedad. La esclerosis múltiple es una patología crónica degenerativa considerada hace años como una enfermedad rara, y no sólo porque afectara a menos de 1 de cada 2.000 ciudadanos (condición para ser considerada como tal), sino también por su desconocimiento por parte de la sociedad. Hoy en día se estima que 47.000 personas padecen la patología en España (ya no está considerada como una enfermedad rara), pero sigue existiendo un gran desconocimiento por parte de la sociedad.

Amb la nova pàgina web, Merck vol reforçar el seu compromís amb la comunitat de l’EM, amb la qual treballa des de 1992. Les causes de l’EM són desconegudes, i els símptomes que es presenten en cada pacient, des del cansament i la visió doble o borrosa fins a problemes de la parla i tremolor a les mans, poden ser diferents, per aquest motiu se li conegui comunament com la “malaltia de les mil cares”. Per tot això, és important conscienciar a tota la població sobre aquesta patologia que cada vegada compta amb una major prevalença i en la qual en els últims anys s’han produït múltiples canvis en tot el que concerneix a l’EM, ja sigui el diagnòstic, el tractament o les associacions de pacients.

Per tant, ‘Con la EM’ aspira a ser el portal de referència sobre l’esclerosi múltiple a partir d’informació, actualitat i webs de referència sobre la patologia, així com testimonis i experiències dels membres de la comunitat de l’EM. La nova pàgina web compta amb diversos apartats que responen a aquest propòsit:

• Notícies i esdeveniments: Aquest espai acull la difusió de notícies d’interès i dels diferents actes relacionats amb l’esclerosi múltiple, com la I Trobada amb l’EM, que Merck celebrarà el proper dimecres, 25 de maig, amb motiu del Dia Mundial de l’Esclerosi Múltiple, a Bilbao, Barcelona, ​​Madrid i Sevilla, i que es podrà seguir en streaming a la web.

• Protagonistes EM: La vida de diferents persones que conviuen amb l’EM es veurà reflectida en aquest espai en el qual, a través de vídeos i serials, compartiran el seu dia a dia perquè tota la societat pugui tenir un reflex fidel del que suposa la malaltia.

• Coneix l’EM: Informació d’interès sobre la patologia, destinada a qualsevol persona que vulgui saber més sobre la malaltia. Els temes tractats aniran des de la gestió d’emocions i l’estrès fins a l’alimentació i l’esport. Aquesta secció també inclou enllaços d’interès a pàgines web de reconegut prestigi sobre l’esclerosi múltiple.

• Entorn EM: Permet la recerca de l’associació de pacients més propera i de les seves dades de contacte.

• Participa amb l’EM: En aquesta secció s’ofereix la descàrrega de l’aplicació mòbil ‘Amb l’EM’, en la qual es poden compartir experiències sobre la malaltia i interactuar amb la resta d’usuaris de l’app o participar en jocs de memòria, lògica o càlcul amb els quals es treballen els aspectes cognitius.

• Blocs EM: A través d’un sistema de filtres temàtics, es pot tenir accés a un ampli contingut disponible a la xarxa sobre esclerosi múltiple.

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia crònica del sistema nerviós central, que inclou el cervell, la medul·la espinal i els nervis òptics. Tot i que avui en dia no existeix cura per a l’esclerosi múltiple, cada vegada es controla millor amb l’ajuda de fàrmacs modificadors del curs de la malaltia, que aconsegueixen reduir el nombre, la freqüència i la intensitat dels brots i la quantitat i volum de lesions que apareixen en el cervell. A Espanya, la prevalença és de 100-125 pacients d’esclerosi múltiple per cada 100.000 habitants.

Con la nueva página web, Merck quiere reforzar su compromiso con la comunidad de la EM, con la que trabaja desde 1992. Las causas de la EM son desconocidas, y los síntomas que se presentan en cada paciente, desde el cansancio y la visión doble o borrosa hasta problemas del habla y temblor en las manos, pueden ser diferentes, de ahí que se le conozca comúnmente como la “enfermedad de las mil caras”. Por todo ello, es importante concienciar a toda la población sobre esta patología que cada vez cuenta con una mayor prevalencia y en la que en los últimos años se han producido múltiples cambios en todo lo que concierne a la EM, ya sea el diagnóstico, el tratamiento o las asociaciones de pacientes.

Por tanto, ‘Con la EM’ aspira a ser el portal de referencia sobre la esclerosis múltiple a partir de información, actualidad y webs de referencia sobre la patología, así como testimonios y experiencias de los miembros de la comunidad de la EM. La nueva página web cuenta con varios apartados que responden a ese propósito:

• Noticias y eventos: Este espacio acoge la difusión de noticias de interés y de los diferentes actos relacionados con la esclerosis múltiple, como el I Encuentro con la EM, que Merck celebrará el próximo miércoles, 25 de mayo, con motivo del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, en Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla, y que se podrá seguir en streaming en la web.

• Protagonistas EM: La vida de diferentes personas que conviven con la EM se verá reflejada en este espacio en el que, a través de vídeos y seriales, compartirán su día a día para que toda la sociedad pueda tener un reflejo fiel de lo que supone la enfermedad.

• Conoce la EM: Información de interés sobre la patología, destinada a cualquier persona que quiera saber más sobre la enfermedad. Los temas tratados irán desde la gestión de emociones y el estrés hasta la alimentación y el deporte. Esta sección también incluye enlaces de interés a páginas web de reconocido prestigio sobre la esclerosis múltiple.

• Entorno EM: Permite la búsqueda de la asociación de pacientes más cercana y de sus datos de contacto.

• Participa con la EM: Esta sección facilita la descarga de la aplicación móvil ‘Con la EM’, en la que se pueden compartir experiencias sobre la enfermedad e interactuar con el resto de usuarios de la app o participar en juegos de memoria, lógica o cálculo con los que se trabajan los aspectos cognitivos.

• Blogs EM: A través de un sistema de filtros temáticos, se puede tener acceso a un amplio contenido disponible en la red sobre esclerosis múltiple.

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica del sistema nervioso central, que incluye el cerebro, la médula espinal y los nervios ópticos. A pesar de que hoy en día no existe cura para la esclerosis múltiple, cada vez se controla mejor con la ayuda de fármacos modificadores del curso de la enfermedad, que logran reducir el número, la frecuencia y la intensidad de los brotes y la cantidad y volumen de lesiones que aparecen en el cerebro. En España, la prevalencia es de 100-125 pacientes de esclerosis múltiple por cada 100.000 habitantes.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-19/politica/merck-presenta-su-nueva-pagina-web-sobre-la-esclerosis-multiple/pagina.aspx?idart=983249&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.gacetamedica.com/noticias-medicina/2016-05-19/politica/merck-presenta-su-nueva-pagina-web-sobre-la-esclerosis-multiple/pagina.aspx?idart=983249&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=buscador_gaceta

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content