personalitzada potencial amb cèl · lules Tpersonalizada potencial con células T

MADRID, 11 (EUROPA PRESS) –

Merck Serono, la divisió biotecnològica de la companyia químic farmacèutica alemanya Merck, i Opexa Therapeutics, han arribat a un acord per desenvolupar i comercialitzar ‘Tcelna’, teràpia personalitzada potencial amb cèl · lules T per a pacients amb esclerosi múltiple.

   El fàrmac imilecleucel-T s’està desenvolupant com a teràpia personalitzada, especialment dissenyada per individualitzar el tractament de la malaltia en cada pacient, i ha estat avaluada en estudis clínics en fase I i II que incloïen pacients amb la malaltia.

   Sota els termes de l’acord, Opexa rebrà un primer pagament de cinc milions de dòlars en concepte de la concessió a Merck Serono d’una opció de llicència exclusiva del programa de ‘Tcelna’ per al tractament de l’esclerosi múltiple.

   L’opció pot ser executada abans o després d’haver completat l’assaig clínic en Fase IIb per a pacients amb esclerosi múltiple. Un cop exercida aquesta opció de llicència, Merck Serono abonaria un pagament inicial de llicència i, a canvi, rebria els drets mundials per al desenvolupament i comercialització de ‘Tcelna’.

   Un cop exercida aquesta opció, Merck Serono passaria a ser totalment responsable del finançament del desenvolupament clínic així com de les activitats reguladores i de comercialització per al programa d’esclerosi múltiple.  

   També, sota els termes de l’acord, Opexa mantindria un dret d’opció al finançament del desenvolupament, a canvi d’una consideració sobre royalties addicionals. A més de retenir tots els drets no concernents a l’esclerosi múltiple, així com la capacitat per comercialitzar ‘Tcelna’ al Japó, Opexa manté també alguns drets de fabricació relacionats amb el programa.  

   “Merck Serono ha mantingut sempre un ferm compromís amb el desenvolupament de candidats a fàrmacs innovadors com ‘Tcelna’, una potencial teràpia personalitzada cel · lular, primera en la seva classe, per a pacients amb esclerosi múltiple”, ha explicat la directora de Desenvolupament de Negocis Globals i Estratègia de Merck Serono, Susan Herbert.

   “Opexa es congratula en establir aquest acord amb Merck Serono”, ha declarat, per la seva banda, el director executiu de Opexa, Neil K. Warma, que ha destacat “l’interès estratègic a llarg termini de Merck Serono i la posició de franquícia existent en el camp de l’esclerosi múltiple”.

   ‘Tcelna’ està sent desenvolupada per Opexa i es troba actualment en assaigs clínics en fase IIb, amb pacients d’esclerosi múltiple secundària progressiva.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar/noticia-empresas-merck-serono-opexa-therapeutics-desarrollaran-tcelna-esclerosis-multiple-20130211131802.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

MADRID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) –

Merck Serono, la división biotecnológica de la compañía químico farmacéutica alemana Merck, y Opexa Therapeutics, han alcanzado un acuerdo para desarrollar y comercializar ‘Tcelna’, terapia personalizada potencial con células T para pacientes con esclerosis múltiple.

   El fármaco imilecleucel-T se está desarrollando como terapia personalizada, especialmente diseñada para individualizar el tratamiento de la enfermedad en cada paciente, y ha sido evaluada en estudios clínicos en fase I y II que incluían pacientes con la enfermedad.

   Bajo los términos del acuerdo, Opexa recibirá un primer pago de cinco millones de dólares en concepto de la concesión a Merck Serono de una opción de licencia exclusiva del programa de ‘Tcelna’ para el tratamiento de la esclerosis múltiple.

   La opción puede ser ejecutada antes o después de haber completado el ensayo clínico en Fase IIb para pacientes con esclerosis múltiple. Una  vez ejercitada esta opción de licencia, Merck Serono abonaría un pago inicial de licencia y, a cambio, recibiría los derechos mundiales para el desarrollo y comercialización de ‘Tcelna’.

   Una vez ejercitada esta opción, Merck Serono pasaría a ser totalmente responsable de la financiación del desarrollo clínico así como de las actividades regulatorias y de comercialización para el programa de esclerosis múltiple.  

   También, bajo los términos del acuerdo, Opexa mantendría un derecho de opción a la financiación del desarrollo, a cambio de una consideración sobre royalties adicionales. Además de retener todos los derechos no concernientes a la esclerosis múltiple, así como la capacidad para comercializar ‘Tcelna’ en Japón, Opexa mantiene también algunos derechos de fabricación relacionados con el programa.  

   “Merck Serono ha mantenido siempre un firme compromiso con el desarrollo de candidatos a fármacos innovadores como ‘Tcelna’, una potencial terapia personalizada celular, primera en su clase, para pacientes con esclerosis múltiple”, ha explicado la directora de Desarrollo de Negocios Globales y Estrategia de Merck Serono, Susan Herbert.

   “Opexa se congratula en establecer este acuerdo con Merck Serono”, ha declarado, por su parte, el director ejecutivo de Opexa, Neil K. Warma, quien ha destacado “el empeño estratégico a largo plazo de Merck Serono y la posición de franquicia existente en el campo de la esclerosis múltiple”.

   ‘Tcelna’ está siendo desarrollada por Opexa y se encuentra actualmente en ensayos clínicos en fase IIb, con pacientes de esclerosis múltiple secundaria progresiva.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/salud-bienestar/noticia-empresas-merck-serono-opexa-therapeutics-desarrollaran-tcelna-esclerosis-multiple-20130211131802.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content