L’esclerosi múltiple comporta una forta càrrega emocional, a més de física, que suposa un impacte en la qualitat de vida dels afectats, com demostra que més de la meitat pateix algun episodi de depressió en algun moment de la malaltia, que a Espanya afecta uns 46.000 pacients.La esclerosis múltiple conlleva una fuerte carga emocional, además de física, que supone un impacto en la calidad de vida de los afectados, como demuestra que más de la mitad sufre algún episodio de depresión en algún momento de la enfermedad, que en España afecta a unos 46.000 pacientes.

Durant una jornada organitzada per Biogen, amb motiu del Dia Mundial de la malaltia que se celebra el 25 de maig, diferents experts han destacat que aquest deteriorament mental s’associa al curs degeneratiu i progressiu de la malaltia, que dóna lloc a un major risc de trastorns relacionats amb l’esfera sexual, el somni o la funció urinària que agreugen encara més la psicopatologia de l’afectat.

“El diagnòstic de l’esclerosi múltiple té un important impacte emocional, familiar, laboral i social”, ha destacat Silvia García de Sola, psicòloga del Centre de Rehabilitació de la Fundació Privada Madrid, que reconeix que en ser impredictible resulta especialment estressant per al pacient i els seus familiars. “No coneix com serà el curs de la malaltia, si hi haurà períodes de millora o d’empitjorament, ni en què consistiran”, ha explicat.

En el cas de la dona l’estrès emocional està especialment lligat al seu pla de família, per l’angoixa i la por que planteja la maternitat, el moment del postpart o en quina situació es trobarà –a nivell físic– per poder ocupar-se i atendre els seus fills.

“Hi ha el risc d’aïllament social o desordres emocionals que afectin la seva esfera més social, pel que hem atendre’l amb especial cura”, ha explicat aquesta experta.

A més, treballar amb esclerosi múltiple pot suposar un veritable desafiament i més en un entorn laboral tan competitiu com l’actual, en què el pacient se sent insegur i indefens. De fet, un alt percentatge de pacients abandona el seu lloc de treball sent encara joves.

“L’esclerosi múltiple és la primera causa de discapacitat per malaltia entre els joves espanyols”, ha explicat Irene Bartomeu, coordinadora del Centre de Rehabilitació de la Fundació Privada Madrid, que reconeix que mentre que a alguns pacients no els afecta res o molt poc la malaltia, altres han de canviar de competències, deixar el seu lloc de treball per un altre i, fins i tot, sol·licitar una incapacitat laboral.

Les limitacions físiques van des de problemes d’equilibri, dificultat per caminar o pujar i baixar escales fins a problemes per manipular amb les mans, i la rehabilitació des de les primeres fases de la malaltia és clau per intentar millorar els símptomes quan encara són lleus i evitar així seqüeles i complicacions futures.

Durante una jornada organizada por Biogen, con motivo del Día Mundial de la enfermedad que se celebra el 25 de mayo, diferentes expertos han destacado que este deterioro mental se asocia al curso degenerativo y progresivo de la enfermedad, que da lugar a un mayor riesgo de trastornos relacionados con la esfera sexual, el sueño o la función urinaria que agravan aún más la psicopatología del afectado.

“El diagnóstico de la esclerosis múltiple tiene un importante impacto emocional, familiar, laboral y social”, ha destacado Silvia García de Sola, psicóloga del Centro de Rehabilitación de la Fundación Privada Madrid, que reconoce que al ser impredecible resulta especialmente estresante para el paciente y sus familiares. “No conoce cómo será el curso de la enfermedad, si habrá periodos de mejoría o de empeoramiento, ni en qué consistirán”, ha explicado.

En el caso de la mujer el estrés emocional está especialmente ligado a su plan de familia, por la angustia y el miedo que plantea la maternidad, el momento del postparto o en qué situación se encontrará –a nivel físico– para poder ocuparse y atender a sus hijos.

“Se corre el riesgo de aislamiento social o desórdenes emocionales que afecten a su esfera más social, por lo que debemos atenderlo con especial cuidado”, ha explicado esta experta.

Además, trabajar con esclerosis múltiple puede suponer un verdadero desafío y más en un entorno laboral tan competitivo como el actual, en el que el paciente se siente inseguro e indefenso. De hecho, un alto porcentaje de pacientes abandona su puesto de trabajo siendo aún jóvenes.

“La esclerosis múltiple es la primera causa de discapacidad por enfermedad entre los jóvenes españoles”, ha explicado Irene Bartolomé, coordinadora del Centro de Rehabilitación de la Fundación Privada Madrid, que reconoce que mientras que a algunos pacientes no les afecta nada o muy poco la enfermedad, otros tienen que cambiar de competencias, dejar su puesto de trabajo por otro e, incluso, solicitar una incapacidad laboral.

Las limitaciones físicas van desde problemas de equilibrio, dificultad para caminar o subir y bajar escaleras hasta problemas para manipular con las manos, y la rehabilitación desde las primeras fases de la enfermedad es clave para tratar de mejorar los síntomas cuando aún son leves y evitar así secuelas y complicaciones futuras.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
https://es.noticias.yahoo.com/mitad-pacientes-esclerosis-m%C3%BAltiple-sufre-depresi%C3%B3n-enfermedad-153627378.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
https://es.noticias.yahoo.com/mitad-pacientes-esclerosis-m%C3%BAltiple-sufre-depresi%C3%B3n-enfermedad-153627378.html

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content