En ratolins, la diversitat de microbis habitant l’intestí influeix en els nivells d’hormones sexuals, i al seu torn, el desenvolupament de la malaltia autoimmune de diabetis tipus 1, segons van indicar investigadors. Les troballes aporten llum sobre per què les malalties autoimmunes, com ara esclerosi múltiple i artritis reumatoide, tendeixen a ser més comuns en dones que en homes. Ha estat ben establert que tant els factors genètics com ambientals contribueixen a les susceptibilitat d’un individu a les malalties autoimmunes.  En ratones, la diversidad de microbios habitando el intestino influye en los niveles de hormonas sexuales, y a su vez, el desarrollo de la enfermedad autoinmune de diabetes tipo 1, según indicaron investigadores. Los hallazgos arrojan luz sobre por qué las enfermedades autoinmunes, tales como esclerosis múltiple y artritis reumatoide, tienden a ser más comunes en mujeres que en hombres. Ha sido bien establecido que tanto los factores genéticos como ambientales contribuyen a las susceptibilidad de un individuo a las enfermedades autoinmunes.

Científics encapçalats per la Dra Janet Markle buscar un millor enteniment a partir d’una línia de ratolins “DON” els quals desenvolupen diabetis tipus 1. Típicament, les femelles són més susceptibles que els homes, els que semblen estar protegits per tenir nivells de testosterona més alts. Però, aquesta diferència va desaparèixer quan els ratolins NOD van ser cultivats en condicions lliures de gèrmens.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.eldia.com.ar/edis/20130120/Microbios-intestinales-influencian-inmunidad-revistadomingo3.htm

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Científicos encabezados por la Dra. Janet Markle buscaron un mejor entendimiento a partir de una línea de ratones “NOD” los cuales desarrollan diabetes tipo 1. Típicamente, las hembras son más susceptibles que los varones, quienes parecen estar protegidos por tener niveles de testosterona más altos. Pero, esta diferencia desapareció cuando los ratones NOD fueron cultivados bajo condiciones libres de gérmenes.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.eldia.com.ar/edis/20130120/Microbios-intestinales-influencian-inmunidad-revistadomingo3.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content