Es coneix l’especial sensibilitat del sistema nerviós central al dany oxidatiu, així com la relació entre aquest i la resposta inflamatoria. Recents estudis han mostrat que l’estrès oxidatiu està present en la instauració i evolució de l’esclerosi múltiple (EM). Un dels més recents tractaments en aquest procés és el natalizumab (Tysabri ®), un anticòs monoclonal. Se conoce la especial sensibilidad del sistema nervioso central al daño oxidativo, así como la relación entre éste y la respuesta inflamatoria. Recientes estudios han mostrado que el estrés oxidativo está presente en la instauración y evolución de la esclerosis múltiple (EM). Uno de los más recientes tratamientos en este proceso es el natalizumab (Tysabri ®), un anticuerpo monoclonal.

Un nou estudi, publicat en Revista de Neurologia, pretén avaluar si l’efecte terapèutic del natalizumab s’associa amb la gravetat de la malaltia i el dany oxidatiu. Per a l’estudi es va reclutar a 20 pacients amb EM remitent recurrent (EMRR) inclosos en teràpia amb natalizumab i distribuïts segons la Expanded Disability Status Scale (EDSS) en dos grups: EMRR-1 (EDSS < 5) i EMRR-2 (EDSS ≥ 5).

Els resultats van mostrar un descens en les proteïnes carboniladas després del tractament amb natalizumab. La reducció de dany oxidatiu valorada com a oxidació de proteïnes era significativa entre la situació prèvia del pacient (basal) i després de 14 mesos de tractament. Els sistemes antioxidants no van mostrar canvis estadísticament significatius. L’estudi conclou que el natalizumab indueix una reducció en els nivells de proteïnes carboniladas.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3464

Un nuevo estudio, publicado en Revista de Neurología, pretende evaluar si el efecto terapéutico del natalizumab se asocia con la gravedad de la enfermedad y el daño oxidativo. Para el estudio se reclutó a 20 pacientes con EM remitente recurrente (EMRR) incluidos en terapia con natalizumab y distribuidos según la Expanded Disability Status Scale (EDSS) en dos grupos: EMRR-1 (EDSS < 5) y EMRR-2 (EDSS ≥ 5).

Los resultados mostraron un descenso en las proteínas carboniladas tras el tratamiento con natalizumab. La reducción de daño oxidativo valorada como oxidación de proteínas era significativa entre la situación previa del paciente (basal) y tras 14 meses de tratamiento. Los sistemas antioxidantes no mostraron cambios estadísticamente significativos. El estudio concluye que el natalizumab induce una reducción en los niveles de proteínas carboniladas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3464

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content