Cancún, Q. Rosego.- Neuròlegs adverteixen que està científicament demostrat que l’estrès provoca l’alliberament de substàncies químiques del cos que alteren l’estructura cel·lular i detonen malalties del sistema nerviós central com l’esclerosi múltiple, que s’ha convertit en la primera causa d’incapacitat no traumàtica en persones en edat productiva entre els 20 i 40 anys.Cancún, Q. Roo.- Neurólogos advierten que está científicamente demostrado que el estrés provoca la liberación de sustancias químicas del cuerpo que alteran la estructura celular y detonan enfermedades del sistema nervioso central como la esclerosis múltiple, que se ha convertido en la primera causa de incapacidad no traumática en personas en edad productiva entre los 20 y 40 años.

Així els va assenyalar la neuròloga pediatra de l’Institut Nacional de Pediatria, Miriam Jiménez, qui va explicar: “durant l’estrès es van a alliberar diferents substàncies que van a modificar fins i tot la vida de la cèl·lules i no solament del sistema nerviós de tot l’organisme”, va declarar.

Va afegir que l’estrès representa un greu problema, doncs a l’una d’aquest augment de tensió, la gent ja no fa exercici i ha modificat els seus hàbits dietètics.

Els científics mexicans van detallar que a Mèxic, almenys 20 mil persones pateixen esclerosi múltiple, patiment que afecta el sistema nerviós central i que no té cura. De no atendre’s a temps, els pacients pateixen seriosos problemes motors que amb el temps els deixen paralitzats.

El neuròleg José de Jesús Flores Rivera, cap de la Clínica de Malalties Desmielinizantes de l’Institut Nacional de Neurologia i Neurocirugía, va explicar que aquesta és una malaltia autoinmune, crònica i progressiva, per la qual cosa va subratllar la importància del seu diagnòstic primerenc.

“Pot ser diagnosticada amb base en l’historial del pacient, amb una imatge de ressonància magnètica o amb troballes en el líquid cefaloraquidi”, va detallar.

Va puntualitzar que els símptomes d’aquesta malaltia inclouen fatiga, trastorns cognitius, sensitius i motors, així com pèrdua de la vista. D’aquesta manera, freqüentment els pacients amb esclerosis senten adormides les articulacions i veuen doble.

Flores va sostenir que a Mèxic igual que en la resta del món, l’esclerosi múltiple, que és la primera causant de discapacitat no traumàtica en la població jove, afecta a uns 20 mil mexicans.

A nivell mundial, l’esclerosi múltiple afecta a més de 2.5 milions de persones, especialment dones en edat adulta primerenca, d’entre 20 i 50 anys.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2258937.htm

Así los señaló la neuróloga pediatra del Instituto Nacional de Pediatría, Miriam Jiménez, quien explicó: “durante el estrés se van a liberar diferentes sustancias que van a modificar incluso la vida de la células y no solamente del sistema nervioso de todo el organismo”, declaró.

Añadió que el estrés representa un grave problema, pues a la par de este aumento de tensión, la gente ya no hace ejercicio y ha modificado sus hábitos dietéticos.

Los científicos mexicanos detallaron que en México, por lo menos 20 mil personas padecen esclerosis múltiple, padecimiento que afecta el sistema nervioso central y que no tiene cura. De no atenderse a tiempo, los pacientes padecen serios problemas motores que con el tiempo los dejan paralizados.

El neurólogo José de Jesús Flores Rivera, jefe de la Clínica de Enfermedades Desmielinizantes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, explicó que esta es una enfermedad autoinmune, crónica y progresiva, por lo que subrayó la importancia de su diagnóstico temprano.

“Puede ser diagnosticada con base en el historial del paciente, con una imagen de resonancia magnética o con hallazgos en el líquido cefalorraquídeo”, detalló.

Puntualizó que los síntomas de esta enfermedad incluyen fatiga, trastornos cognitivos, sensitivos y motores, así como pérdida de la vista. De este modo, frecuentemente los pacientes con esclerosis sienten adormecidas las articulaciones y ven doble.

Flores sostuvo que en México al igual que en el resto del mundo, la esclerosis múltiple, que es la primera causante de discapacidad no traumática en la población joven, afecta a unos 20 mil mexicanos.

A nivel mundial, la esclerosis múltiple afecta a más de 2.5 millones de personas, especialmente mujeres en edad adulta temprana, de entre 20 y 50 años.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n2258937.htm

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content