MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Neuròlegs experts realitzaran dimarts que ve, 2 d’octubre, a Múrciaproves diagnòstiques per mesurar la salut cervell-vascular i realitzar test d’agilitat mental tant a adults com a nens amb motiu de la Setmana del Cervell. MURCIA, 28 (EUROPA PRESS)

Neurólogos expertos realizarán el próximo martes, 2 de octubre, en Murcia pruebas diagnósticas para medir la salud cerebro-vascular y realizar test de agilidad mental tanto a adultos como a niños con motivo de la Semana del Cerebro.

Neuròlegs experts realitzaran dimarts que ve, 2 d’octubre, a Múrcia proves diagnòstiques per mesurar la salut cervell-vascular i realitzar test d’agilitat mental tant a adults com a nens amb motiu de la Setmana del Cervell.

L’autobús de la Setmana del Cervell podrà visitar-se a la Plaça de Santo Domingo de Múrcia, on la directora general d’Assistència Sanitària del Servei Murcià de Salut, Magina Blázquez, i la regidora de Benestar Social i Sanitat de l’Ajuntament de Múrcia, María del Carmen Pelegrín, seran les responsables d’inaugurar la Setmana del Cervell.

És una iniciativa de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN) i la Fundació del Cervell que, amb el lema ‘El teu cervell és vida, cuida-ho’, vol testar el correcte funcionament del cervell dels murcians, posar-ho a prova, ajudar a exercitar-ho, així com fomentar la importància d’una prevenció activa del cervell i les malalties neurològiques, promoure el reconeixement dels pacients neurològics i els seus familiars, i impulsar l’interès social per la neurologia.

L’autobús podrà ser visitat a la Plaça de Santo Domingo de 10.00 a 18.00 hores, mentre que l’accés lliure segons aforament i gratuït, segons van informar fonts de l’organització de l’esdeveniment en un comunicat.

Els neuròlegs experts s’encarregaran de coordinar cadascuna de les activitats que tant la SEN com la Fundació del Cervell han dissenyat perquè, totes aquelles persones que ho desitgin, puguin realitzar diferents proves de diagnòstic, formació, entrenament i exercici del cervell, i informar-se sobre aspectes poc coneguts del nostre cervell i sobre la importància de mantenir-ho sa.

Dins de l’autobús es realitzaran proves diagnòstiques per mesurar la correcta salut cervell-vascular dels visitants, així com jocs i test cognitius, de percepció i d’habilitat especialitzats tant per a adults com per a nens que els permetran posar a prova la seva agilitat mental.

En finalitzar l’activitat, a tots els assistents, se’ls lliurarà una Targeta Cervell-Saludable amb els resultats que hagin obtingut en cada prova i podran resoldre qualsevol dubte que tinguin amb els nostres especialistes, segons explica el doctor Valentín Mateos, Coordinador de la Setmana del Cervell i Vocal de Relacions Institucionals de la SEN.

A més, per tota la Regió de Múrcia s’han programat conferencies-col·loqui en col·legis, on els neuròlegs realitzaran presentacions enfocades al públic infantil amb l’objectiu de fer extensible la celebració de la Setmana del Cervell i els seus objectius entre els més petits.

Encara que les malalties neurològiques més freqüents i conegudes per la societat són les demències (entre les quals s’inclou la malaltia d’Alzheimer), l’ictus, l’epilèpsia, la malaltia de Parkinson, l’esclerosi múltiple o la migranya; també cal desatacar altres malalties neurodegenerativas i neuromusculars com l’esclerosi lateral amiotrófica, les distròfies musculars o les distonias, segons la SEN.

Es calcula que, a Múrcia, les malalties neurològiques afecten a unes 250.000 persones, la qual cosa equival al 16 per cent de la població total. A més, s’estima que l’augment de l’esperança de vida al nostre país produirà un increment de la freqüència d’aquestes malalties en les properes dècades.

“Són malalties molt freqüents que afecten tant a persones joves com a les d’edat avançada i, en moltes ocasions, un diagnòstic precoç en fonamental en moltes d’elles”, comenta el doctor David A. Pérez, Director General de la Fundació del Cervell. “Per aquesta raó, amb aquesta iniciativa volem fomentar la importància d’una prevenció activa del cervell així com ajudar a reconèixer possibles símptomes”.

L’autobús de la Setmana del Cervell visitarà aquest any Madrid, Murcia, Albacete, Pamplona, Santiago de Compostel·la i Santa Cruz de Tenerife. La Setmana del Cervell comptarà amb la participació d’associacions de pacients i societats autonòmiques de neurologia, autoritats i totes aquelles persones interessades a participar en aquesta iniciativa, així com amb la col·laboració d’Almirall, Toshiba, Clínica La Luz, Amaranto Dependència i el Consell Estatal d’Estudiants de Medicina (CEEM).

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/20120928/54351269615/neurologos-expertos-realizaran-en-murcia-pruebas-diagnosticas-para-medir-la-salud-cerebro-vascular.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

El autobús de la Semana del Cerebro podrá visitarse en la Plaza de Santo Domingo de Murcia, donde la directora general de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud, Magina Blázquez, y la concejala de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de Murcia, María del Carmen Pelegrín, serán las responsables de inaugurar la Semana del Cerebro.

Es una iniciativa de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Fundación del Cerebro que, con el lema ‘Tu cerebro es vida, cuídalo’, quiere testar el correcto funcionamiento del cerebro de los murcianos, ponerlo a prueba, ayudar a ejercitarlo, así como fomentar la importancia de una prevención activa del cerebro y las enfermedades neurológicas, promover el reconocimiento de los pacientes neurológicos y sus familiares, e impulsar el interés social por la neurología.

El autobús podrá ser visitado en la Plaza de Santo Domingo de 10.00 a 18.00 horas, mientras que el acceso libre según aforo y gratuito, según informaron fuentes de la organización del evento en un comunicado.

Los neurólogos expertos se encargarán de coordinar cada una de las actividades que tanto la SEN como la Fundación del Cerebro han diseñado para que, todas aquellas personas que lo deseen, puedan realizar distintas pruebas de diagnóstico, formación, entrenamiento y ejercicio del cerebro, e informarse sobre aspectos poco conocidos de nuestro cerebro y sobre la importancia de mantenerlo sano.

Dentro del autobús se realizarán pruebas diagnósticas para medir la correcta salud cerebro-vascular de los visitantes, así como juegos y test cognitivos, de percepción y de habilidad especializados tanto para adultos como para niños que les permitirán poner a prueba su agilidad mental.

Al finalizar la actividad, a todos los asistentes, se les entregará una Tarjeta Cerebro-Saludable con los resultados que hayan obtenido en cada prueba y podrán resolver cualquier duda que tengan con nuestros especialistas, según explica el doctor Valentín Mateos, Coordinador de la Semana del Cerebro y Vocal de Relaciones Institucionales de la SEN.

Además, por toda la Región de Murcia se han programado conferencias-coloquio en colegios, donde los neurólogos realizarán presentaciones enfocadas al público infantil con el objetivo de hacer extensible la celebración de la Semana del Cerebro y sus objetivos entre los más pequeños.

Aunque las enfermedades neurológicas más frecuentes y conocidas por la sociedad son las demencias (entre las que se incluye la enfermedad de Alzheimer), el ictus, la epilepsia, la enfermedad de Parkinson, la esclerosis múltiple o la migraña; también hay que desatacar otras enfermedades neurodegenerativas y neuromusculares como la esclerosis lateral amiotrófica, las distrofias musculares o las distonias, según la SEN.

Se calcula que, en Murcia, las enfermedades neurológicas afectan a unas 250.000 personas, lo que equivale al 16 por ciento de la población total. Además, se estima que el aumento de la esperanza de vida en nuestro país producirá un incremento de la frecuencia de estas enfermedades en las próximas décadas.

“Son enfermedades muy frecuentes que afectan tanto a personas jóvenes como a las de edad avanzada y, en muchas ocasiones, un diagnóstico precoz en fundamental en muchas de ellas”, comenta el doctor David A. Pérez, Director General de la Fundación del Cerebro. “Por esa razón, con esta iniciativa queremos fomentar la importancia de una prevención activa del cerebro así como ayudar a reconocer posibles síntomas”.

El autobús de la Semana del Cerebro visitará este año Madrid, Murcia, Albacete, Pamplona, Santiago de Compostela y Santa Cruz de Tenerife. La Semana del Cerebro contará con la participación de asociaciones de pacientes y sociedades autonómicas de neurología, autoridades y todas aquellas personas interesadas en participar en esta iniciativa, así como con la colaboración de Almirall, Toshiba, Clínica La Luz, Amaranto Dependencia y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM).

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lavanguardia.com/local/20120928/54351269615/neurologos-expertos-realizaran-en-murcia-pruebas-diagnosticas-para-medir-la-salud-cerebro-vascular.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut