L’epidemiologia demostra que en les properes dècades els sistemes de salut s’enfrontaran amb el desafiament de millorar l’accessibilitat i les tècniques de rehabilitació per a pacients amb trastorns. Succeeix que dins de 30 anys es duplicarà la quantitat de persones amb malalties neurològiques (Alzheimer, Parkinson, esclerosi múltiple, esclerosi lateral amiotrófica, entre altres), a causa de la major expectativa de vida i als avanços de la ciència que ofereixen millors fàrmacs i tractaments per allargar la vida dels pacients. La epidemiología demuestra que en las próximas décadas los sistemas de salud se enfrentarán con el desafío de mejorar la accesibilidad y las técnicas de rehabilitación para pacientes con trastornos. Sucede que dentro de 30 años se duplicará la cantidad de personas con enfermedades neurológicas (Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, entre otras), debido a la mayor expectativa de vida y a los avances de la ciencia que ofrecen mejores fármacos y tratamientos para alargar la vida de los pacientes.

Segons l’OMS, cada any moren unes 370.000 persones en països desenvolupats a causa de l’Alzheimer i altres demències. Si es consideren tots els desordres mentals i neurólogicos, a nivell mundial representen el 1% de les defuncions i prop del 11% de la càrrega de morbiditat, xifra que s’estima arribarà a 14,7% cap a 2020.

Mals discapacitantes
El panorama és preocupant al món per l’impacte que tindrà en els costos de salut, máxime si se li suma l’augment de mals que produeixen discapacitat i impacten en la qualitat de vida del pacient i la seva família (ACV i lesions cerebrals traumàtiques, per exemple). O sigui que cada vegada seran més els pacients amb algun tipus de trastorn motor i/o sensorial, amb necessitat d’una rehabilitació integral per buscar la seva reinserció en la societat.

La espasticidad, per exemple, és un signe que està present en molts dels mals esmentats i s’avança a pas ferm per millorar les opcions terapèutiques. La espasticidad és provocada per un trastorn motor del sistema nerviós (alguns músculs es contreuen en forma constant). Això genera rigidesa, tensió, dolor i escurçament dels músculs i tendons, afectant la mobilitat i altres funcions com la parla o la deglución. Està causada normalment per danys en alguna zona del cervell o de la medul·la espinal que controlen la musculatura voluntària.

Recentment es va realitzar un Consens Llatinoamericà sobre el Maneig de la espasticidad en l’adult. Fisiatras, neuròlegs, kinesiólogos, terapistas ocupacionals, psicòlegs i fonoaudiólogos de Llatinoamèrica van definir els principals lineamientos per a l’abordatge de la rehabilitació d’aquesta afecció, fins avui sense l’adequat nivell de tractament per desconeixement del pacient o per falta d’accés a la cobertura mèdica.

La rehabilitació és un dret de tots els ciutadans, i millorar l’accessibilitat i eficàcia dels tractaments, una responsabilitat de la comunitat mèdica, sostenen especialistes de la Societat Neurològica Argentina.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.lagaceta.com.ar/nota/485574/Tucumanos/Neurologos-instan-mejorar-acceso-rehabilitacion-al-tratamiento.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

Según la OMS, cada año mueren unas 370.000 personas en países desarrollados debido al Alzheimer y otras demencias. Si se consideran todos los desórdenes mentales y neurólogicos, a nivel mundial representan el 1% de los fallecimientos y cerca del 11% de la carga de morbilidad, cifra que se estima llegará a 14,7% hacia 2020.

Males discapacitantes
El panorama es preocupante en el mundo por el impacto que tendrá en los costos de salud, máxime si se le suma el aumento de males que producen discapacidad e impactan en la calidad de vida del paciente y su familia (ACV y lesiones cerebrales traumáticas, por ejemplo). O sea que cada vez serán más los pacientes con algún tipo de trastorno motor y/o sensorial, con necesidad de una rehabilitación integral para buscar su reinserción en la sociedad.

La espasticidad, por ejemplo, es un signo que está presente en muchos de los males mencionados y se avanza a paso firme para mejorar las opciones terapéuticas. La espasticidad es provocada por un trastorno motor del sistema nervioso (algunos músculos se contraen en forma constante). Esto genera rigidez, tensión, dolor y acortamiento de los músculos y tendones, afectando la movilidad y otras funciones como el habla o la deglución. Está causada normalmente por daños en alguna zona del cerebro o de la médula espinal que controlan la musculatura voluntaria.

Recientemente se realizó un Consenso Latinoamericano sobre el Manejo de la espasticidad en el adulto. Fisiatras, neurólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, psicólogos y fonoaudiólogos de Latinoamérica definieron los principales lineamientos para el abordaje de la rehabilitación de esta afección, hasta hoy sin el adecuado nivel de tratamiento por desconocimiento del paciente o por falta de acceso a la cobertura médica.

La rehabilitación es un derecho de todos los ciudadanos, y mejorar la accesibilidad y eficacia de los tratamientos, una responsabilidad de la comunidad médica, sostienen especialistas de la Sociedad Neurológica Argentina.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.lagaceta.com.ar/nota/485574/Tucumanos/Neurologos-instan-mejorar-acceso-rehabilitacion-al-tratamiento.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut