Una nova pàgina web està sent llançada avui per ajudar a les persones a trobar l’atenció i el suport adequats per a les seves necessitats i estil de vida.  Una nueva página web está siendo lanzada hoy para ayudar a las personas a encontrar la atención y el apoyo adecuados para sus necesidades y estilo de vida.

Find Me Good Care ha estat elaborat per l’Institut d’Atenció Social a la caritat Excellence (SCIE). La Societat d’EM és una d’una sèrie d’organitzacions benèfiques nacionals que promouen el servei.

Sistema de cura, un misteri per a molts

El lloc web es presenta com la investigació de la SCIE mostra el sistema de cura és confús per a moltes persones:

Find Me Good Care inclou informació i orientació sobre com la gent pot triar i pagar per l’atenció. També hi ha un directori dels proveïdors i una secció de realimentació.

Prendre les decisions correctes

Una combinació de la falta de consciència i el fet de les persones busquen suport en un moment de crisi vol dir que sovint acaben amb compte que no és adequat. L’objectiu del nou web és oferir informació fiable i assessorament perquè les persones prenguin les decisions correctes.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.mssociety.org.uk/ms-news/2012/10/new-website-helps-people-find-best-care-available

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Find Me Good Care ha sido elaborado por el Instituto de Atención Social a la caridad Excellence (SCIE). La Sociedad de EM es una de una serie de organizaciones benéficas nacionales que promueven este servicio.

Sistema de cuidado, un misterio para muchos

El sitio web se presenta como la investigación de la SCIE muestra el sistema de cuidado es confuso para muchas personas:

Find Me Good Care incluye información y orientación sobre cómo la gente puede elegir y pagar por la atención. También hay un directorio de los proveedores y una sección de realimentación.

Tomar las decisiones correctas

Una combinación de la falta de conciencia y el hecho de las personas buscan apoyo en un momento de crisis significa que a menudo terminan con cuidado de que no es adecuado. El objetivo de la nueva web es ofrecer información fiable y asesoramiento para que las personas tomen las decisiones correctas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.mssociety.org.uk/ms-news/2012/10/new-website-helps-people-find-best-care-available

 

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content