Investigadors de la Boston University School of Medicine (BUSM), dirigits per Carmela Abraham, PhD, professora de bioquímica, juntament amb CIDI Chen, PhD, i altres col · laboradors, informen que la proteïna Klotho juga un paper important en la salut de la mielina, el material aïllant el que permet la ràpida comunicació entre les cèl · lules nervioses.Investigadores de la Boston University School of Medicine (BUSM), dirigidos por Carmela Abraham, PhD, profesora de bioquímica, junto con Cidi Chen, PhD, y otros colaboradores, informan que la proteína Klotho juega un papel importante en la salud de la mielina, el material aislante lo que permite la rápida comunicación entre las células nerviosas.

Aquests resultats, publicats en línia al Journal of Neuroscience, podrien conduir a noves teràpies per a l’esclerosi múltiple (EM) i la malaltia d’Alzheimer (AD), en el qual les anomalies de la matèria blanca també són comuns però s’han ignorat en gran mesura.

MS és una malaltia inflamatòria que danya les beines de mielina greixos voltant dels axons del cervell i la medul · la espinal. Aquesta destrucció, pèrdua o cicatrització dels resultats de beines en un ampli espectre de símptomes. Inici de la malaltia en general es presenta en adults joves, les dones amb més freqüència.

En l’EM la mielina és atacat pel sistema immune i pot no ser completament restaurat per cèl · lules productores de mielina (oligodendròcits madurs). Els investigadors van descobrir que l’addició de proteïna Klotho a oligodendròcits immadurs els fa madurar i la fabricació de proteïnes necessàries per a la producció de mielina saludable.

“Aquests resultats en conjunt indiquen que Klotho podria convertir-se en una diana de fàrmac per a l’esclerosi múltiple i altres malalties de la matèria blanca, incloent AD,” va explicar Abraham. Abraham i els seus col · legues han identificat, i estan treballant en l’optimització, un nombre de petites molècules que podrien formar la base per al desenvolupament de fàrmacs terapèutics, el que augmentaria la quantitat de proteïna Klotho al cervell.

Klotho no només és un supressor d’edat, però també un supressor de tumor, com es mostra per altres grups de recerca, les intervencions amb Klotho drogues per millorar poden resoldre alguns dels més resistents al tractament malalties humanes d’acord amb Abraham.

Klotho porta el nom de la deessa grega, filla de Zeus, que fa girar el fil de la vida.

El laboratori d’Abraham va ser el primer que va publicar (el 2008) els nivells de Klotho a la disminució cervell amb l’edat.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.medicalpress.es/nueva-diana-en-la-esclerosis-multiple-y-la-enfermedad-de-alzheimer

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Estos resultados, publicados en línea en el Journal of Neuroscience, podrían conducir a nuevas terapias para la esclerosis múltiple (EM) y la enfermedad de Alzheimer (AD), en el que las anomalías de la materia blanca también son comunes pero se han ignorado en gran medida.

MS es una enfermedad inflamatoria que daña las vainas de mielina grasas alrededor de los axones del cerebro y la médula espinal. Esta destrucción, pérdida o cicatrización de los resultados de vainas en un amplio espectro de síntomas. Inicio de la enfermedad por lo general se presenta en adultos jóvenes, las mujeres con mayor frecuencia.

En la EM la mielina es atacado por el sistema inmune y puede no ser completamente restaurado por células productoras de mielina (oligodendrocitos maduros). Los investigadores descubrieron que la adición de proteína Klotho a oligodendrocitos inmaduros les hace madurar y la fabricación de proteínas necesarias para la producción de mielina saludable.

“Estos resultados en conjunto indican que Klotho podría convertirse en una diana de fármaco para la esclerosis múltiple y otras enfermedades de la materia blanca, incluyendo AD,” explicó Abraham. Abraham y sus colegas han identificado, y están trabajando en la optimización, un número de pequeñas moléculas que podrían formar la base para el desarrollo de fármacos terapéuticos, lo que aumentaría la cantidad de proteína Klotho en el cerebro.

Klotho no sólo es un supresor de edad, pero también un supresor de tumor, como se muestra por otros grupos de investigación, las intervenciones con Klotho drogas para mejorar pueden resolver algunos de los más resistentes al tratamiento dolencias humanas de acuerdo con Abraham.

Klotho lleva el nombre de la diosa griega, hija de Zeus, que hace girar el hilo de la vida.

El laboratorio de Abraham fue el primero que publicó (en 2008) los niveles de Klotho en la disminución cerebro con la edad.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.medicalpress.es/nueva-diana-en-la-esclerosis-multiple-y-la-enfermedad-de-alzheimer

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content