La Comissió Europea contribuirà aproximadament amb 3,5 milions d’euros per al desenvolupament de la xarxa encapçalat pel centre mèdic de la Universitat de Magúncia.La Comisión Europea contribuirá aproximadamente con 3,5 millones de euros para el desarrollo de la red encabezado por el centro médico de la Universidad de Maguncia.

Fins a la data, l’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia incurable que implica el sistema immune i encara es desconeixen les seves causes exactes. Per què exactament hi ha comunicació entre els diferents tipus de cèl·lules immunitàries en pacients amb la malaltia autoinmune EM? Per què són els cervells de pacients d’EM els objectius dels atacs “accidentals” del seu propi sistema immunològic? S’espera que la xarxa d’investigació ITN-NeuroKine, actualment en procés de ser format sota els auspicis de la Universitat Mèdica centre de Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) amb l’ajuda de 3,5 milions d’euros de finançament proporcionat per la Comissió Europea, proporcionarà respostes a aquestes preguntes. ITN significa xarxa de formació inicial, un concepte establert com una de les accions Marie Curie i dissenyat per promoure xarxes europees per a la formació de joves investigadors estructurada. ‘NeuroKine’ és un acrònim de ‘Trastorns neurològics orquestrada per citoquinas’. La xarxa d’ITN NeuroKine va ser llançada el 01 de gener de 2013.

“L’objectiu central de la nostra nova xarxa d’investigació d’ITN-NeuroKine és aprofundir en la deterioració de la comunicació entre les cèl·lules immunes,”, va explicar el professor Dr. Ari Waisman, Director de l’Institut de Medicina Molecular (IMM) en el centre de Medicina de la Universitat de Mainz. “Ens específicament enfocarem en les proteïnes solubles cridades citoquinas, que regulen la comunicació entre les cèl·lules.” Les cèl·lules immunes són mòbils i estan presents en diversos llocs en el cos.

La xarxa d’investigació d’ITN-NeuroKine està compost per un equip internacional d’investigadors amb una àmplia gamma de coneixements a les àrees de Neuroinmunología molecular i cel·lular i neuropatología. Els participants són els científics de la Universitat de Zürich (UZH), la Universitat Mèdica de Viena (MUW), el parisenc Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), la Universitat Vita-Salute San Raffaele (USR) a Milà, l’Institut Weizmann de Ciències (SAB) basat en Rehovot, Israel, l’Erasmus University Medical Center en Rotterdam (EMC) i Hospital Universitari Charité de Berlín juntament amb diverses organitzacions mèdiques comercials, com Miltenyi Biotech GmbH, Apitope Technology Ltd., Phenex Pharmaceuticals AG i l’AG de BioNTech basada a Magúncia. També participen la iniciativa de desenvolupament de carrera (PCDI) de postdoctorado en Utrecht, els instituts Novartis per a la investigació biomèdica a Basilea i GlaxoSmithKline.

“La creació de la xarxa d’investigació d’ITN-NeuroKine és crucial per a la reputació de Magúncia com un centre de ciència. D’una banda, la xarxa d’ITN-NeuroKine durà a terme investigació d’avantguarda a l’àrea on interactuen el cervell i el sistema immunològic. Al mateix temps, aquesta xarxa proporcionarà joves investigadors amb l’oportunitat de rebre formació especialitzada,”va subratllar el professor Dr. Dr. Reinhard urbà, director científic de la Universitat de Mainz Medical Center.

Font: Eureka alerta Copyright © 2013 per l’AAAS, la societat de Ciències (15/01/13)

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Hasta la fecha, la esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad incurable que implica el sistema inmune y aún se desconocen sus causas exactas. ¿Por qué exactamente hay comunicación entre los distintos tipos de células inmunitarias en pacientes con la enfermedad autoinmune EM? ¿Por qué son los cerebros de pacientes de EM los objetivos de los ataques “accidentales” de su propio sistema inmunológico? Se espera que la red de investigación ITN-NeuroKine, actualmente en proceso de ser formado bajo los auspicios de la Universidad Médica centro de Johannes Gutenberg University Mainz (JGU) con la ayuda de 3,5 millones de euros de financiación proporcionada por la Comisión Europea, proporcionará respuestas a estas preguntas. ITN significa red de formación inicial, un concepto establecido como una de las acciones Marie Curie y diseñado para promover redes europeas para la formación de jóvenes investigadores estructurada. ‘NeuroKine’ es un acrónimo de ‘Trastornos neurológicos orquestada por citoquinas’. La red de ITN NeuroKine fue lanzada el 01 de enero de 2013.

 “El objetivo central de nuestra nueva red de investigación de ITN-NeuroKine es profundizar en el deterioro de la comunicación entre las células inmunes,”, explicó el profesor Dr. Ari Waisman, Director del Instituto de Medicina Molecular (IMM) en el centro de Medicina de la Universidad de Mainz. “Nos específicamente enfocaremos en las proteínas solubles llamadas citoquinas, que regulan la comunicación entre las células.” Las células inmunes son móviles y están presentes en varios sitios en el cuerpo.

 La red de investigación de ITN-NeuroKine está compuesto por un equipo internacional de investigadores con una amplia gama de conocimientos en las áreas de Neuroinmunología molecular y celular y neuropatología. Los participantes son los científicos de la Universidad de Zürich (UZH), la Universidad Médica de Viena (MUW), el parisino Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), la Universidad Vita-Salute San Raffaele (USR) en Milán, el Instituto Weizmann de Ciencias (SAB) basado en Rehovot, Israel, la Erasmus University Medical Center en Rotterdam (EMC) y Hospital Universitario Charité de Berlín junto con diversas organizaciones médicas comerciales, como Miltenyi Biotech GmbH, Apitope Technology Ltd., Phenex Pharmaceuticals AG y la AG de BioNTech basada en Maguncia. También participan la iniciativa de desarrollo de carrera (PCDI) de postdoctorado en Utrecht, los institutos Novartis para la investigación biomédica en Basilea y GlaxoSmithKline.

 “La creación de la red de investigación de ITN-NeuroKine es crucial para la reputación de Maguncia como un centro de ciencia. Por un lado, la red de ITN-NeuroKine llevará a cabo investigación de vanguardia en el área donde interactúan el cerebro y el sistema inmunológico. Al mismo tiempo, esta red proporcionará jóvenes investigadores con la oportunidad de recibir formación especializada,”subrayó el profesor Dr. Dr. Reinhard urbano, director científico de la Universidad de Mainz Medical Center.

 Fuente: Eureka alerta Copyright © 2013 por la AAAS, la sociedad de Ciencias (15/01/13)

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.msrc.co.uk/index.cfm?fuseaction=show&pageid=2479&CFID=4728623&CFTOKEN=30016981

TRADUCIDO AUTOMÁTICAMENTE POR:
LA BARRA DE GOOGLE

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut