MADRID, 15 (EUROPA PRESS) –

   Novartis ha confirmat en l’assaig clínic ‘Tranforms’ la “eficàcia i seguretat a llarg termini” de fingolimod, nomenat per la companyia com ‘Gilenya’, en el tractament de l’esclerosi múltiple, així com “l’efecte a nivell del sistema nerviós central “ .MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) –

   Novartis ha confirmado en el ensayo clínico ‘Tranforms’ la “eficacia y seguridad a largo plazo” de fingolimod, nombrado por la compañía como ‘Gilenya’, en el tratamiento de la esclerosis múltiple, así como “el efecto a nivel del sistema nervioso central”.

D’aquesta manera, i després de comprovar els resultats d’aquest estudi, els experts afirmen que el temps fins al primer brot després del canvi d’interferó a aquest fàrmac “va ser dues vegades superior enfront del temps estimat per als pacients amb interferó” . A més, el 59 per cent dels pacients es manté lliure de brots als quatre anys i mig de tractament, concreten.

   D’altra banda, els estudis ‘Freedoms I’ i ‘Freedoms II’ posen de manifest que fingolimod “redueix la taxa de pèrdua de volum cerebral als sis mesos d’iniciar el tractament” . Aquest efecte precoç s’ha observat també en paràmetres d’activitat clínica, indiquen.

   En aquest sentit, la membre del Servei de Neurologia de l’Hospital Infanta Sofia de Madrid, la doctora Virginia De Les Heras , indica que la reducció de la taxa de pèrdua de volum cerebral “es manté als dos anys d’iniciar el tractament” , alguna cosa que és “fonamental” per poder afirmar que aquest efecte no està causat pel poder antiinflamatori del fàrmac “.

   Per arribar a aquestes conclusions, Novartis ha realitzat pràctiques clíniques a Espanya durant gairebé un any. Aquesta és “la primera teràpia d’administració oral aprovada per al tractament de persones amb les formes recurrents d’esclerosi múltiple” , subratllen.

L’APARICIÓ DEL PRIMER BROT ES ENDARREREIX DE FORMA “SIGNIFICATIVA”
   Per al cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Clínic Universitari San Carlos de Madrid, el doctor Rafael Arroyo, els resultats obtinguts “confirmen la reducció del 30 per cent de la taxa analitzada de brots en pacients que canvien de tractament de interferó a fingolimod 0, 5 “.

   A més, exposa que l’aparició del primer brot “es retarda de manera significativa en el grup que comença el tractament amb ‘fingolimod’ des del principi” . Per a ell, “cal destacar que es dóna un major nombre de pacients sense progressió de la discapacitat associada a l’esclerosi múltiple en els casos en què el tractament és continuat”.

   Finalment, i pel que fa a la seguretat d’aquest medicament de Novartis , el cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Universitari de Basurto a Bilbao, el doctor Alfredo Antiguitat, assenyala que aquesta està confirmada “tant després de l’administració de la primera dosi, com a llarg termini “ .

   A tall d’exemple, els experts exposen que després d’estudiar a pacients amb antecedents cardíacs, diabetis o en tractament amb betabloquejants, s’ha observat que “el 1,3 per cent d’ells experimenta bradicàrdia sense cap complicació posterior” .

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.europapress.es/salud/farmacia-00668/noticia-empresas-novartis-confirma-estudio-eficacia-seguridad-gilenya-tratar-esclerosis-multiple-20121115143913.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

De esta forma, y tras comprobar los resultados de este estudio, los expertos afirman que el tiempo hasta el primer brote tras el cambio de interferón a este fármaco “fue dos veces superior frente al tiempo estimado para los pacientes con interferón”. Además, el 59 por ciento de los pacientes se mantiene libre de brotes a los cuatro años y medio de tratamiento, concretan.

   Por otra parte, los estudios ‘Freedoms I’ y ‘Freedoms II’ ponen de manifiesto que fingolimod “reduce la tasa de pérdida de volumen cerebral a los seis meses de iniciar el tratamiento”. Este efecto precoz se ha observado también en parámetros de actividad clínica, indican.

   En este sentido, la miembro del Servicio de Neurología del Hospital Infanta Sofía de Madrid, la doctora Virginia De Las Heras, indica que la reducción de la tasa de pérdida de volumen cerebral “se mantiene a los dos años de iniciar el tratamiento”, algo que es “fundamental” para poder afirmar que este efecto no está causado por el poder antiinflamatorio del fármaco”.

   Para llegar a estas conclusiones, Novartis ha realizado prácticas clínicas en España durante casi un año. Ésta es “la primera terapia de administración oral aprobada para el tratamiento de personas con las formas recurrentes de esclerosis múltiple”, subrayan.

LA APARICIÓN DEL PRIMER BROTE SE RETRASA DE FORMA “SIGNIFICATIVA”

 
  Para el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Clínico Universitario San Carlos de Madrid, el doctor Rafael Arroyo, los resultados obtenidos “confirman la reducción del 30 por ciento de la tasa analizada de brotes en pacientes que cambian de tratamiento de interferón a fingolimod 0,5”.

   Además, expone que la aparición del primer brote “se retrasa de forma significativa en el grupo que comienza el tratamiento con ‘Fingolimod’ desde el principio”. Para él, “es de destacar que se da un mayor número de pacientes sin progresión de la discapacidad asociada a la esclerosis múltiple en los casos en los que el tratamiento es continuado”.

   Por último, y en cuanto a la seguridad de este medicamento de Novartis, el jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Basurto en Bilbao, el doctor Alfredo Antigüedad, señala que ésta está confirmada “tanto tras la administración de la primera dosis, como a largo plazo”.

   Como ejemplo de ello, los expertos exponen que tras estudiar a pacientes con antecedentes cardiacos, diabetes o en tratamiento con betabloqueantes, se ha observado que “el 1,3 por ciento de ellos experimenta bradicardia sin ninguna complicación posterior”.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.europapress.es/salud/farmacia-00668/noticia-empresas-novartis-confirma-estudio-eficacia-seguridad-gilenya-tratar-esclerosis-multiple-20121115143913.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content