Els estudis Define i Confirm mostren efectivitat i tolerància de dimetilfumarato
Stratify permet administrar natalizumab amb el mínim risc de LMP
Los estudios Define y Confirm muestran efectividad y tolerancia de dimetilfumarato

Stratify permite administrar natalizumab con el mínimo riesgo de LMP

Espanya posseeix una alta prevalença d’esclerosi múltiple (EM). Existeixen més de 100 casos debutants per 100.000 habitants. Afortunadament, els avanços dels últims anys en el tractament de la malaltia suposen un positiu impuls per a la millora en la qualitat de vida dels pacients que la sofreixen. “El diagnòstic és més ràpid i segur, coneixem més sobre la fisiopatologia i la genètica de la malaltia i, encara que seguim sense conèixer la seva causa, comptem amb nous tractaments més eficaços i personalitzats”, va assegurar el doctor Guillermo Esquerre, cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Verge de la Macarena de Sevilla en una trobada organitzada per Biogen Idec a la capital andalusa.
En l’abordatge de la malaltia sens dubte un gran pas avanci ha estat l’arribada dels fàrmacs orals, en concret, del BG-12 (dimetilfumarato). Un tractament oral que està demostrant “una gran efectivitat, a l’al voltant del 50 per cent al que cal afegir una gran tolerància”, segons paraules d’Esquerre. Les conclusions dels dos últims estudis en la matèria, Defineix i Confirm, presentats en les últimes trobades científiques del Comitè Europeu per al Tractament de l’Esclerosi Múltiple (ECTRIMS) i de l’Acadèmia Americana de Neurologia (AAN) llancen prometedores dades, segons es va posar de manifest durant la jornada a Sevilla. Així, en l’estudi Defineix es va detectar una reducció considerable del percentatge de pacients amb recaigudes, i en Confirm, es corroborava l’eficàcia i seguretat de BG-12 en el tractament de l’esclerosi múltiple. Caldrà esperar a la seva aprovació, per part de la FDA i l’EMA, per poder ser utilitzat en la pràctica clínica.
Així mateix, en els últims deu anys s’ha produït un destacable progrés en la investigació de l’esclerosi múltiple, i això es defineix per l’increment d’opcions terapèutiques. En aquest sentit, els neuròlegs es van referir a natalizumab, comercialitzat per Biogen com Tysabri, “el primer tractament que ha estat capaç de demostrar eficàcia de manera individualitzada”, segons paraules del cap del Servei de Neurologia de l’Hospital Verge de la Macarena de Sevilla. Segons els de l’estudi pivotal d’aquest fàrmac, el 64 per cent dels pacients no va presentar activitat clínica (ni brots, ni augment de la seva discapacitat) i el 58 per cent no va precisar activitat radiològica (ni lesions actives, ni noves lesions en ressonància) després de sotmetre’s al seu tractament.
Així mateix, Esquerre, va explicar que no només “és capaç de disminuir de forma destacable l’activitat clínica i radiològica”, sinó també “retarda la progressió de la discapacitat, apreciant-se, en alguns casos, millorança en les capacitats del pacient”.

Seguretat dels tractaments

La seguretat dels tractaments va ser un altre dels punts a destacar durant la jornada. En aquest sentit, el test Stratify, a través del com es coneixen els anticossos antivirus JC, ja és un fet. “Stratify permet administrar als pacients natalizumab, amb el mínim risc que els mateixos presentin Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva (LMP), que és una de les complicacions del tractament”, va assenyalar el neuròleg.
Així mateix, s’està avançant en la recerca de noves formes d’optimitzar l’administració dels fàrmacs. Est és el cas de la nova presentació de l’interferón beta-1a (Avonex), com a primer autoinyector intramuscular, una innovació que aporta facilitat en l’administració del tractament, i com a conseqüència, una major adherència.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.gacetamedica.com/articulo.aspx?idart=637763&idcat=793&tipo=2

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

España posee una alta prevalencia de esclerosis múltiple (EM). Existen más de 100 casos debutantes por 100.000 habitantes. Afortunadamente, los avances de los últimos años en el tratamiento de la enfermedad suponen un positivo impulso para la mejora en la calidad de vida de los pacientes que la sufren. “El diagnóstico es más rápido y seguro, conocemos más sobre la fisiopatología y la genética de la enfermedad y, aunque seguimos sin conocer su causa, contamos con nuevos tratamientos más eficaces y personalizados”, aseguró el doctor Guillermo Izquierdo, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla en un encuentro organizado por Biogen Idec en la capital andaluza.

En el abordaje de la enfermedad sin duda un gran paso adelante ha sido la llegada de los fármacos orales, en concreto, del BG-12 (dimetilfumarato). Un tratamiento oral que está demostrando “una gran efectividad, al alrededor del 50 por ciento al que hay que añadir una gran tolerancia”, según palabras de Izquierdo. Las conclusiones de los dos últimos estudios en la materia, Define y Confirm, presentados en los últimos encuentros científicos del Comité Europeo para el Tratamiento de la Esclerosis Múltiple (ECTRIMS) y de la Academia Americana de Neurología (AAN) arrojan prometedores datos, según se puso de manifiesto durante la jornada en Sevilla. Así, en el estudio Define se detectó una reducción considerable del porcentaje de pacientes con recaídas, y en Confirm, se corroboraba la eficacia y seguridad de BG-12 en el tratamiento de la esclerosis múltiple. Habrá que esperar a su aprobación, por parte de la FDA y la EMA, para poder ser utilizado en la práctica clínica.

Asimismo, en los últimos diez años se ha producido un destacable progreso en la investigación de la esclerosis múltiple, y esto se define por el incremento de opciones terapéuticas. En este sentido, los neurólogos se refirieron a natalizumab, comercializado por Biogen como Tysabri, “el primer tratamiento que ha sido capaz de demostrar eficacia de manera individualizada”, según palabras del jefe del Servicio de Neurología del Hospital Virgen de la Macarena de Sevilla. Según los del estudio pivotal de este fármaco, el 64 por ciento de los pacientes no presentó actividad clínica (ni brotes, ni aumento de su discapacidad) y el 58 por ciento no precisó actividad radiológica (ni lesiones activas, ni nuevas lesiones en resonancia) tras someterse a su tratamiento.

Asimismo, Izquierdo, explicó que no sólo “es capaz de disminuir de forma destacable la actividad clínica y radiológica”, sino también “retrasa la progresión de la discapacidad, apreciándose, en algunos casos, mejoría en las capacidades del paciente”.

Seguridad de los tratamientos

La seguridad de los tratamientos fue otro de los puntos a destacar durante la jornada. En este sentido, el test Stratify, a través del cual se conocen los anticuerpos antivirus JC, ya es un hecho. “Stratify permite administrar a los pacientes natalizumab, con el mínimo riesgo de que los mismos presenten Leucoencefalopatia Multifocal Progresiva (LMP), que es una de las complicaciones del tratamiento”, señaló el neurólogo.

Asimismo, se está avanzando en la búsqueda de nuevas formas de optimizar la administración de los fármacos. Este es el caso de la nueva presentación del interferón beta-1a (Avonex), como primer autoinyector intramuscular, una innovación que aporta facilidad en la administración del tratamiento, y como consecuencia, una mayor adherencia.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.gacetamedica.com/articulo.aspx?idart=637763&idcat=793&tipo=2

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content