La esclerosi múltiple és una malaltia del sistema nerviós central que afecta el cervell, tronc de l’encèfal i la medul · la espinal. La mielina, la substància que recobreix les fibres nervioses, resulta danyada i llavors l’habilitat dels nervis per conduir les ordres del cervell es veu interrompuda. Encara que és una de les malalties cròniques més freqüent en adults joves a Europa i la segona causa d’incapacitat en aquest grup de població, encara es desconeixen al cent per cent les causes d’aquest trastorn, encara que sospiten que es tracta d’un problema multifactorial.  La esclerosis múltiple es una enfermedad del sistema nervioso central que afecta al cerebro, tronco del encéfalo y a la médula espinal. La mielina, la sustancia que recubre las fibras nerviosas, resulta dañada y entonces la habilidad de los nervios para conducir las órdenes del cerebro se ve interrumpida. Aunque es una de las enfermedades crónicas más frecuente en adultos jóvenes en Europa y la segunda causa de incapacidad en este grupo de población, todavía se desconocen al cien por cien las causas de este trastorno, aunque sospechan que se trata de un problema multifactorial.

Aquesta malaltia, de la qual cada any al nostre país es diagnostiquen 1.800 nous casos, tot just presenta símptomes en els seus inicis (sol aparèixer entre els 18 i els 50 anys), sent el formigueig a les mans, el no poder moure de manera correcte algun dels peus o alguns trastorns visuals les úniques manifestacions o senyals que poden advertir de la seva presència. Afortunadament, està havent bastants avenços terapèutics.

Controlar millor la malaltia

Avui en dia, aquests avenços terapèutics que et comentàvem estan permetent que en els casos d’esclerosi remitent-recidivant o en brots, els pacients puguin controlar millor la seva malaltia i puguin portar una vida amb menys limitacions. A més, ja es compta amb el primer fàrmac oral per al tractament dels brots de l’esclerosi múltiple, aconseguint una disminució del 50%.

Millores d’alguns símptomes

Per si fos poc, en els propers mesos està prevista l’aprovació d’una nova teràpia per millorar alguns dels símptomes de l’esclerosi, com ajudar a millorar la velocitat de la marxa o dificultats per caminar. I és que segons dades de la Federació d’Esclerosi Múltiple d’Espanya (FELEM), set de cada deu pacients pateix problemes de mobilitat als 10-15 anys del diagnòstic i quatre de cada deu necessita algun tipus de suport (crosses, bastons) per caminar.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://saludpasion.com/nuevas-terapias-para-tratar-la-esclerosis-multiple/

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Esta enfermedad, de la que cada año en nuestro país se diagnostican 1.800 nuevos casos, apenas presenta síntomas en sus inicios (suele aparecer entre los 18 y los 50 años), siendo el hormigueo en las manos, el no poder mover de manera correcto alguno de los pies o algunos trastornos visuales las únicas manifestaciones o señales que pueden advertirnos de su presencia. Afortunadamente, está habiendo bastantes avances terapéuticos.

Controlar mejor la enfermedad

Hoy en día, estos avances terapéuticos que te comentábamos están permitiendo que en los casos de esclerosis remitente-recidivante o en brotes, los pacientes puedan controlar mejor su enfermedad y puedan llevar una vida con menos limitaciones. Además, ya se cuenta con el primer fármaco oral para el tratamiento de los brotes de la esclerosis múltiple, logrando una disminución del 50%.

Mejoras de algunos síntomas

Por si fuera poco, en los próximos meses está prevista la aprobación de una nueva terapia para mejorar algunos de los síntomas de la esclerosis, como ayudar a mejorar la velocidad de la marcha o dificultades para caminar. Y es que según datos de la Federación de Esclerosis Múltiple de España (FELEM), siete de cada diez pacientes padece problemas de movilidad a los 10-15 años del diagnóstico y cuatro de cada diez necesita algún tipo de apoyo (muletas, bastones) para andar.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://saludpasion.com/nuevas-terapias-para-tratar-la-esclerosis-multiple/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content