Una revisió publicada en Revista de Neurologia mostra les dades noves més rellevants presentats al V Congrés Trianual dels Comitès Europeus i Americans per al Tractament i la Investigació en Esclerosi Múltiple (ECTRIMS/ACTRIMS), celebrat en Ámsterdam el passat mes d’octubre. Una revisión publicada en Revista de Neurología muestra los datos novedosos más relevantes presentados en el V Congreso Trianual de los Comités Europeos y Americanos para el Tratamiento y la Investigación en Esclerosis Múltiple (ECTRIMS/ACTRIMS), celebrado en Ámsterdam el pasado mes de octubre.

Sobre aquest tema, les noves aportacions en epidemiologia revelen una possible relació entre la dieta i els canvis en la microbiota intestinal, que podria afavorir l’aparició de l’esclerosi múltiple, així com l’efecte de la comorbilidad sobre el pronòstic de la malaltia, i la importància del seu reconeixement i maneig. La revisió de les dades actuals sobre insuficiència venosa cerebroespinal crònica i esclerosi múltiple conclou que no existeix evidència d’una relació causal en la patogènia de la malaltia. La tomografia de coherència òptica es constitueix com una eina poderosa en assajos de neuroprotección. El paper dels limfòcits B en la patogènia de l’esclerosi múltiple s’ha descrit associat a un procés de maduració d’aquestes cèl·lules en estructures tipus fol·licles ectópicos, presents en les meninges de les formes secundàries progressives.

També s’ha plantejat la contribució d’una inflamació sistémica al procés de la neurodegeneración, i respecte a l’afectació de la substància grisa, recents troballes han conclòs que ocorre de forma primerenca en el curs de la malaltia i es correlaciona amb la discapacitat futura.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3554

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Al respecto, las nuevas aportaciones en epidemiología revelan una posible relación entre la dieta y los cambios en la microbiota intestinal, que podría favorecer la aparición de la esclerosis múltiple, así como el efecto de la comorbilidad sobre el pronóstico de la enfermedad, y la importancia de su reconocimiento y manejo. La revisión de los datos actuales sobre insuficiencia venosa cerebroespinal crónica y esclerosis múltiple concluye que no existe evidencia de una relación causal en la patogenia de la enfermedad. La tomografía de coherencia óptica se constituye como una herramienta poderosa en ensayos de neuroprotección. El papel de los linfocitos B en la patogenia de la esclerosis múltiple se ha descrito asociado a un proceso de maduración de dichas células en estructuras tipo folículos ectópicos, presentes en las meninges de las formas secundarias progresivas.

También se ha planteado la contribución de una inflamación sistémica al proceso de la neurodegeneración, y respecto a la afectación de la sustancia gris, recientes hallazgos han concluido que ocurre de forma temprana en el curso de la enfermedad y se correlaciona con la discapacidad futura.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3554

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content