Les nostres prioritats, com ja s’apunta a l’apartat “qui som” passen per intentar millorar la qualitat de vida tant del malalt com dels familiars i això ho entenem en el sentit estricte de la paraula i no com una generalització que es diu per emplenar finalitats als estatuts. Cal proposar i practicar actuacions concretes, i es això el que pretenem fer. Pel problema que hem esmentat abans de la dependència portem molí de temps proposant un projecte del que parlem després i que va ser una raó important per constituir la Fundació pero que no hem aconseguit encara mes que bones paraules.

Això no vol dir que no ens preocupin altres problemes, com ara la investigació sobre la malaltia. De fet als nostres estatuts figura la tasca d’estimular aquesta investigació i ens ve de lluny el nostre interès per la recerca. Ja a l’any 1988, quan buscàvem qualsevol informació sobre avanços en la investigació de la malaltia, després de la lectura d’un magistral  article  (Lo propio,  lo ajeno y la autoinmunidad del professor Irun R. Cohen, Catedràtic d’immunologia del Institut Weizmann , de Ciències de  Israel , publicat a la revista INVESTIGACIÓN Y CIENCIA), ens vam interessar en tractaments  específics per l’esclerosi múltiple que pugnessin curar la malaltia.  En aquella època gairebé tots els tractaments eren simptomàtics, nutricionals, antiinflamatoris o antiinfecciosos. La immunologia s’estava desenvolupant i els immunosupressors utilitzats eren generals i per tant inespecífics, no podien ser més que una solució temporal perillosa que no modificava el curs de la malaltia . L’origen autoimmune de la malaltia no era encara un pensament generalitzat entre els científics. Ens havíem llegit i analitzat tots els tractaments publicats per la Federació Internacional d’E.M. (Therapeutic Claims in Multiple sclerosis), i no hi  figurava res com una possible vacunació amb cèl·lules T per tal de manipular el sistema immunitari. L’article ens va semblar que obria una nova via per al tractament de les malalties autoimmues i pobres  de nosaltres vam pensar que podíem influir en la possibilitat que en algun gran hospital s’investigués en malalts d’E.M. El pelegrinatge pels diversos hospitals va acabar amb la nostra bona fe i paciència, qui estigui interessat en conèixer amb detall la nostra experiència al respecte ho pot llegir a l’apartat que pensem obrir en breu “LA CIÈNCIA I LA PACIÈNCIA”.Nuestras prioridades, como ya se apunta en el apartado “quien somos”, pasan por intentar mejorar la calidad de vida tanto del enfermo como de los familiares y eso lo entendemos en el sentido estricto de la palabra y no como una generalización que se nombra por rellenar de fínalidades los estatutos. Hace falta proponer y practicar actuaciones concretas, y eso es lo que pretendemos hacer. Para el problema que hemos mencionado antes de la dependencia, llevamos mucho tiempo proponiendo un proyecto del que hablaremos después , que fue una razón importante para constituir la Fundación pero que no hemos conseguido todavía más que buenas palabras.

Esto no quiere decir que no nos preocupen otros problemas, como por ejemplo la investigación sobre la enfermedad. De hecho en nuestros estatutos figura la tarea de estimular esta investigación y viene de lejos nuestro interés por la investigación. Ya en el año 1988, cuando buscábamos cualquier información sobre avances en la investigación de la enfermedad, tras la lectura de un magistral artículo (Lo propio, lo ajeno y la autoinmunidad del profesor Irún R. Cohen, Catedrático d’inmunología del Instituto Weizmann , de Ciencias de Israel , publicado en la revista INVESTIGACIÓN Y CIENCIA), nos interesamos en tratamientos específicos por la esclerosis múltiple que pudieran curar la enfermedad. En aquella época casi todos los tratamientos eran sintomáticos, nutricionales, antiinflamatoris o antiinfecciosos. La inmunología se estaba desarrollando y los immunosupressors utilizados eran generales y por lo tanto inespecíficos, no podían ser más que una solución temporal peligrosa que no modificaba el curso de la enfermedad . Los orígenes autoimmunes de la enfermedad no era todavía un pensamiento generalizado entre los científicos. Nos habíamos leído y analizado todos los tratamientos publicados por la Federación Internacional de E.M. (Therapeutic Claims in Multiple sclerosis), y no figuraba nada como una posible vacunación con células T con tal de manipular el sistema inmunitario. Los artículos nos pareció que abría una nueva vía para el tratamiento de las enfermedades autoimmues y pobres de nosotros pensamos que podíamos influir en la posibilidad que en algún gran hospital se investigara en enfermos d’E.M. El peregrinaje por los diversos hospitales acabó con nuestra buena fe y paciencia, quien esté interesado al conocer con detalle nuestra experiencia al respeto lo puede leer en el apartado que pensamos abrir en breve,”LA CIENCIA Y LA PACIENCIA”

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content