L’objectiu principal de l’entitat es centra en millorar la qualitat de vida dels afectats d’esclerosi múltiple i malalties similars ( de caràcter neurodegeneratiu). Un objectiu que no treballarà exclusivament el manteniment i rehabilitació física i psíquica, sinó que també pondrà èmfasis en potenciar la seva autonomia i facilitar alhora la seva integració social.

Els objectius específics marcats per l’equip interdisciplinari son els següents:

 • Conservar o millorar les habilitats físiques de cada persona afectada.
 • Conservar o millorar les habilitats de la parla de cada persona afectada.
 • Conservar o millorar les habilitats mentals de cada persona afectada.
 • Prevenció de possibles brots.
 • Millorar les funcions físiques.
 • Proporcionar als afectats instruments necessaris per desenvolupar els seus problemes i necessitats.
 • Acceptació d ela malaltia.
 • Adaptació de la malaltia.
 • Assessorament garantitzat.
 • Garantitzar l’accés altres recursos i prestacions socials
 • Divulgar la problemàtica del col·lectiu.
 • Conscienciar a la societat
 • Retardar l’ independència que pot provocar al malaltia

El objetivo principal de la entidad se centra en mejorar la calidad de vida de los afectados de esclerosis múltiple y enfermedades similares (de carácter neurodegenerativo). Un objetivo que no trabajará exclusivamente el mantenimiento ya la rehabilitación física y psíquica, sino que también pondrá énfasis en potenciar su autonomía y facilitar a la vez su integración social.

Los objetivos específicos marcados por el equipo interdisciplinario son los siguientes:

 • Conservar o mejorar las habilidades físicas de cada persona afectadas
 • Conservar o mejorar las habilidades del habla de cada persona afectadas
 • Conservar o mejorar las habilidades mentales de cada persona afectada
 • Prevención de posibles brotes.
 • Mejorar las funciones físicas.
 • Proporcionar a los afectados instrumentos necesarios para desarrollar sus problemas y necesidades.
 • Aceptación de la enfermedad
 • Adaptación de la enfermedad.
 • Asesoramiento garantizado
 • Garantizar el acceso a otros recursos y prestaciones sociales
 • Divulgar la problemática del colectivo
 • Concienciar a la sociedad
 • Retrasar la dependencia que puede provocar la enfermedad