Gairebé la meitat de les persones amb esclerosi múltiple deixen el seu lloc de treball en els tres anys posteriors al seu diagnòstic

Merck Serono lidera una aliança amb Microsoft, la Federació Europa d’Associacions Neurològiques i el Fòrum d’Empresaris sobre Discapacitat per formar la coalició ms&workCasi la mitad de las personas con esclerosis múltiple dejan su puesto de trabajo en los tres años posteriores a su diagnóstico1

Merck Serono lidera una alianza con Microsoft, la Federación Europa de Asociaciones Neurológicas y el Foro de Empresarios sobre Discapacidad para formar la coalición ms&work

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Directius líders del sector empresarial i sanitari han unit les seves forces per anunciar la creació de la coalició ms&work (esclerosi múltiple-EM- i treball), el primer grup d’aquest tipus que fa front a les necessitats de les persones que viuen amb esclerosi múltiple (EM) en el lloc de treball a Europa. La coalició, una aliança de Merck Serono; una empresa biofarmacéutica capdavantera, Microsoft Corp, el Fòrum d’Empresaris sobre Discapacitat (EFD) i la Federació Europa d’Associacions Neurològiques (EFNA) va ser anunciada en el 5º Congrés Trienal de ECTRIMS i ACTRIMS en Ámsterdam (Holanda).
“En aquest difícil entorn empresarial, els empresaris poden estalviar costos i millorar la productivitat conservant als seus empleats experimentats i amb talent. Els empresaris poden aconseguir així el seu objectiu empresarial realitzant adaptacions per a aquells empleats que desenvolupin esclerosi múltiple”

“Merck Serono es compromet a millorar les vides de les persones que viuen amb esclerosi múltiple i esperen demostrar-ho a través de la coalició ms&work “, afirma Dietmar Eidens, Director mundial de Recursos Humans de Merck Serono, una divisió de Merck KGaA. “Estem encantats de treballar amb Microsoft, la Federació Europa d’Associacions Neurològiques i el Fòrum d’Empresaris sobre Discapacitat i ens alegra veure aquesta iniciativa guanyant tracció amb socis forts unint-se a ella”.

La coalició ms&work pretén destacar el repte al que s’enfronten les persones que viuen amb EM en el lloc de treball i actuar com a catalitzador del canvi, donant un gir a les actituds i percepcions de la EM com una malaltia incapacitante a una malaltia tractable. La campanya, que reuneix a un grup de socis multidisciplinaris –la primera d’aquest tipus, que inclou tant a grans empreses com a organitzacions de pacients- espera crear un cas real de canvi i donar els passos necessaris per animar als empresaris a fer front a aquest repte perquè les persones vivint amb EM perllonguin les seves vides laborals.

“Microsoft està orgullós de participar en una coalició que situa les necessitats de les persones que viuen amb esclerosi múltiple en el centre de les seves activitats”, afirma Ellen Kampel, Directora de Relacions Públiques de Microsoft Accessibility. “L’estratègia Europa 2020 convida a un creixement econòmic basat en un model intel·ligent, sostenible i fins i tot amb l’objectiu de crear un mercat de treball que optimitzi completament el potencial no explotat de tots els europeus”.

Els estudis realitzats amb persones que viuen amb EM mostren taxes excessivament elevades tant de desocupació com de pèrdua d’ocupació, amb gairebé la meitat dels pacients amb EM abandonant el mercat laboral durant els tres anys posteriors a la data del diagnòstic11. Els resultats de l’estudi Consider MS (elaborat per Merck Serono, maig 2011) han revelat que, d’aquells enquestats, el 80% de les persones amb EM van afirmar que necessitaven més suport dels seus empresaris del que estan actualment rebent, a fi de poder seguir treballant2, la qual cosa reforça la necessitat urgent de centrar-se en solucions per a les persones que viuen amb EM en el treball.

“La percepció de l’esclerosi múltiple és que és una malaltia física i mentalment debilitadora”, afirma Amanda Worpole de la Federació Europea d’Associacions Neurològiques. “Un dels aspectes més desafiadors de l’esclerosi múltiple és que és imprevisible – cada pacient de EM tindrà un índex de desenvolupament de la malaltia diferent, la qual cosa suposa que la individualització del tractament i, per associació, els estils de vida flexibles i les pràctiques de treball, són essencials per als pacients”.

“L’impacte no solament ho sofreixen els empleats, sinó també els empresaris”, afirma Catherine Grinyer, Directora de Política i Comunicacions del Fòrum d’Empresaris sobre Discapacitat. “En aquest difícil entorn empresarial, els empresaris poden estalviar costos i millorar la productivitat conservant als seus empleats experimentats i amb talent. Els empresaris poden aconseguir així el seu objectiu empresarial realitzant adaptacions per a aquells empleats que desenvolupin esclerosi múltiple”.

La coalició ms&work encarregarà una investigació independent en múltiples mercats a Europa per demostrar els amplis costos de societat i individuals de la EM i els beneficis corresponents de perllongar les vides laborals de les persones que viuen amb EM. Els resultats de l’estudi es presentaran previsiblement en el primer semestre de 2012.

Sobre l’esclerosi múltiple

L’esclerosi múltiple (EM) és una malaltia crònica i inflamatoria del sistema nerviós central i la malaltia neurològica no traumàtica més comuna i incapacitante en adults joves. S’estima que uns dos milions de persones pateixen EM al món. Encara que els símptomes de EM poden variar, els més comuns inclouen visió borrosa, adormecimiento o formiguejo en les extremitats i problemes de força i coordinació. Les formes recidivantes de EM són les més comunes.

Sobre la coalició ms&work

La coalició ms&work pretén canviar la consideració de la EM d’una malaltia incapacitante a una malaltia tractable, ressaltant al mateix temps els amplis costos socials de la EM i la importància i beneficis per a l’economia, la societat i les persones, de perllongar les vides laborals de les persones que viuen amb EM, perquè el treball és important. La coalició està formada en l’actualitat per Merck Serono, una empresa biofarmacéutica, Microsoft, una corporació tecnològica líder internacional, el Fòrum d’Empresaris sobre Discapacitat, l’organització capdavanteres mundial d’empresaris, centrada en la discapacitat i la Federació Europea d’Associacions Neurològiques, que reuneix a organitzacions europees de grups d’assessorament de pacients neurològics.

 

1 Multiple Sclerosis International Federation Survey on Employment and MS (April 2010)

http://www.msif.org/en/get_involved/world_ms_day_2010/survey_results.html

2 Merck Serono, Consider MS: Addressing Multiple Sclerosis in the Workplace survey results (May 2011)

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.businesswire.com/news/home/20111021005053/es/

 

LONDRES–(BUSINESS WIRE)–Directivos líderes del sector empresarial y sanitario han unido sus fuerzas para anunciar la creación de la coalición ms&work (esclerosis múltiple-EM- y trabajo), el primer grupo de este tipo que hace frente a las necesidades de las personas que viven con esclerosis múltiple (EM) en el lugar de trabajo en Europa. La coalición, una alianza de Merck Serono; una empresa biofarmacéutica líder, Microsoft Corp, el Foro de Empresarios sobre Discapacidad (EFD) y la Federación Europa de Asociaciones Neurológicas (EFNA) fue anunciada en el 5º Congreso Trienal de ECTRIMS y ACTRIMS en Ámsterdam (Holanda).

“En este difícil entorno empresarial, los empresarios pueden ahorrar costes y mejorar la productividad conservando a sus empleados experimentados y con talento. Los empresarios pueden conseguir así su objetivo empresarial realizando adaptaciones para aquellos empleados que desarrollen esclerosis múltiple”

“Merck Serono se compromete a mejorar las vidas de las personas que viven con esclerosis múltiple y esperan demostrarlo a través de la coalición ms&work “, afirma Dietmar Eidens, Director mundial de Recursos Humanos de Merck Serono, una división de Merck KGaA. “Estamos encantados de trabajar con Microsoft, la Federación Europa de Asociaciones Neurológicas y el Foro de Empresarios sobre Discapacidad y nos alegra ver esta iniciativa ganando tracción con socios fuertes uniéndose a ella”.

La coalición ms&work pretende destacar el reto al que se enfrentan las personas que viven con EM en el lugar de trabajo y actuar como catalizador del cambio, dando un giro a las actitudes y percepciones de la EM como una enfermedad incapacitante a una enfermedad tratable. La campaña, que reúne a un grupo de socios multidisciplinares –la primera de este tipo, que incluye tanto a grandes empresas como a organizaciones de pacientes- espera crear un caso real de cambio y dar los pasos necesarios para animar a los empresarios a hacer frente a este reto para que las personas viviendo con EM prolonguen sus vidas laborales.

“Microsoft está orgulloso de participar en una coalición que sitúa las necesidades de las personas que viven con esclerosis múltiple en el centro de sus actividades”, afirma Ellen Kampel, Directora de Relaciones Públicas de Microsoft Accessibility. “La estrategia Europa 2020 invita a un crecimiento económico basado en un modelo inteligente, sostenible e incluso con el objetivo de crear un mercado de trabajo que optimice completamente el potencial no explotado de todos los europeos”.

Los estudios realizados con personas que viven con EM muestran tasas excesivamente elevadas tanto de desempleo como de pérdida de empleo, con casi la mitad de los pacientes con EM abandonando el mercado laboral durante los tres años posteriores a la fecha del diagnóstico11. Los resultados del estudio Consider MS (elaborado por Merck Serono, mayo 2011) han revelado que, de aquellos encuestados, el 80% de las personas con EM afirmaron que necesitaban más apoyo de sus empresarios del que están actualmente recibiendo, a fin de poder seguir trabajando2, lo que refuerza la necesidad urgente de centrarse en soluciones para las personas que viven con EM en el trabajo.

“La percepción de la esclerosis múltiple es que es una enfermedad física y mentalmente debilitadora”, afirma Amanda Worpole de la Federación Europea de Asociaciones Neurológicas. “Uno de los aspectos más desafiantes de la esclerosis múltiple es que es imprevisible – cada paciente de EM tendrá un índice de desarrollo de la enfermedad diferente, lo que supone que la individualización del tratamiento y, por asociación, los estilos de vida flexibles y las prácticas de trabajo, son esenciales para los pacientes”.

“El impacto no solo lo sufren los empleados, sino también los empresarios”, afirma Catherine Grinyer, Directora de Política y Comunicaciones del Foro de Empresarios sobre Discapacidad. “En este difícil entorno empresarial, los empresarios pueden ahorrar costes y mejorar la productividad conservando a sus empleados experimentados y con talento. Los empresarios pueden conseguir así su objetivo empresarial realizando adaptaciones para aquellos empleados que desarrollen esclerosis múltiple”.

La coalición ms&work encargará una investigación independiente en múltiples mercados en Europa para demostrar los amplios costes de sociedad e individuales de la EM y los beneficios correspondientes de prolongar las vidas laborales de las personas que viven con EM. Los resultados del estudio se presentarán previsiblemente en el primer semestre de 2012.

Acerca de la esclerosis múltiple

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad crónica e inflamatoria del sistema nervioso central y la enfermedad neurológica no traumática más común e incapacitante en adultos jóvenes. Se estima que unos dos millones de personas padecen EM en el mundo. Aunque los síntomas de EM pueden variar, los más comunes incluyen visión borrosa, adormecimiento u hormigueo en las extremidades y problemas de fuerza y coordinación. Las formas recidivantes de EM son las más comunes.

Acerca de la coalición ms&work

La coalición ms&work pretende cambiar la consideración de la EM de una enfermedad incapacitante a una enfermedad tratable, resaltando al mismo tiempo los amplios costes sociales de la EM y la importancia y beneficios para la economía, la sociedad y las personas, de prolongar las vidas laborales de las personas que viven con EM, porque el trabajo es importante. La coalición está formada en la actualidad por Merck Serono, una empresa biofarmacéutica, Microsoft, una corporación tecnológica líder internacional, el Foro de Empresarios sobre Discapacidad, la organización líderes mundial de empresarios, centrada en la discapacidad y la Federación Europea de Asociaciones Neurológicas, que reúne a organizaciones europeas de grupos de asesoramiento de pacientes neurológicos.

1 Multiple Sclerosis International Federation Survey on Employment and MS (April 2010)

http://www.msif.org/en/get_involved/world_ms_day_2010/survey_results.html

2 Merck Serono, Consider MS: Addressing Multiple Sclerosis in the Workplace survey results (May 2011)

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.businesswire.com/news/home/20111021005053/es/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut