Més de 2.000 pacients, representades per 15 entitats i federacions, associacions i diverses societats mèdiques han creat la IMAGEN, una campanya que s’organitzaran per totes les conferències d’Espanya per informar els seus socis i altres persones preocupades de medicaments genèrics i marca.Más de 2.000 asociaciones de pacientes, representadas por 15 organizaciones y federaciones, y varias sociedades médicas han creado IMAGEN, una campaña con la que organizarán por toda España conferencias para informar a sus asociados y demás población interesada sobre medicamentos genéricos y de marca.

IMAGEN és una iniciativa pionera, perquè és la primera vegada en la salut que moltes associacions i societats s’uneixen per desenvolupar una informació i un programa de formació per a pacients i la societat en general. Campanya, que s’ha presentat el dimecres a la seu de l’ Organització mèdica College (OMC), està oberta a noves incorporacions d’organitzacions de pacients i professionals que vulguin adherir-se. En la presentació s’ha parlat Alejandro Toledo, President de ALCER; Benjamin Abarca, SEMG; Àngel Cabrera, Fede; i Maria Jesús Delgado, FAP. Tota la informació està disponible a www.campañaimagen.es.

ALCER, Alejandro Toledo, el President “és necessari tot Regne per ajudar els malalts tenen molt clar alguna cosa tan important com la medicació pres diàriament i explicar-los quan poden o no tenen veu de la seva pròpia en aquest tema”.

Benjamín Abarca, President de l’SEMG, considera que “el pacient ha de tenir una participació activa en el sistema de salut, i una de les eines claus és la informació; un pacient informat és més pacient de satisfets i sabem que vostè està prenent com a adequada, segura i eficaç per al seu cas, reforça la confiança en el seu metge”. “És molt important respectar la prescripció del metge, evitant als continus canvis de bioapariencia que massa sovint pateixen de pacients amb tractaments crònics, respectant sempre el principi ètic de prescripció de la més adequada al millor preu possible”, afegia Abarca.

L’operació de la campanya d’imatge és que cada un de les associacions de pacients organitzar sessions informatives des del punt de vista de la seva patologia específica en diferents parts d’Espanya. El curs es donarà per metges i tots ells tenen continguts bàsics comuns sobre medicaments genèrics i marca: són iguals o diferents, són igualment segurs, per què tenen hi ha dos tipus de medicaments, quan prescriu un metges o altre, quan donen al pacient a la farmàcia un o l’altre, el que pot fer el pacient si dubten i fins a quin punt té capacitat per decidir sobre aquesta qüestió els malalts. Aquests actes també servirà per distribuir 100.000 fullets d’informació que ha estat editat per a aquest propòsit.

Qüestions jurídiques

La idea de la campanya augment, segons seus promotors, perquè hi ha certs aspectes de la normativa que pot no ser ben coneguda per alguns metges i pacients, que el RD 16/2012 permet certa llibertat d’elecció entre marques i genèrics a considerar que “Prescripció serà més apropiadament en benefici dels pacients”.

Per Àngel Cabrera, President de la FEDE,“no hi ha cap millors o pitjors les drogues, però els pacients amb diferents necessitats; “per què stand up si, per exemple, iniciar el tractament amb marca medicaments que adequadament controlar la patologia d’un pacient, que sap que ho té dret a mantenir-lo, ja que depèn de la seva qualitat de vida”.

En aquest sentit el President de la FEP, m ª Jesús Delgado de Lires, diu que “per a un malalt crònic com el parkinson, una lleugera modificació en la medicació pot suposar passar no té problemes per caminar és incapaç de moure’s en un llit; “ens ha de tenir en compte que hi ha malalties que l’ajust de la medicació és de vital importància que defensem que prescriuen i prescindir tenint en compte les necessitats de cada persona”.

Segons la campanya, marca i genèrics són els mateixos que tenen el mateix principi actiu i medicaments en la mateixa quantitat, sent els excipients que varien. Imatge també proporciona dades sobre això: desenvolupar una marca drogues implica 10-12 anys d’investigació i una inversió de prop de 800 milions d’euros. A Europa hi ha uns 82,000 científics investigant, però només un de cada 10.000 molècules investigats es convertirà en un nou medicament. Després de 20 anys d’exclusivitat, ja que la investigació va començar pot fabricar genèrics equivalents, sent el cost d’aquest procés molt menys temps i financeres d’inversió.

Igualtat de preus

Ara, com els materials de la campanya, gairebé tots els medicaments de marca Costa el mateix que la seva genèric. Però abans d’aquesta igualtat de preus, quan determini, l’ingredient actiu, el farmacèutic està obligat a repartir el genèric i el pacient no pot triar, d’acord amb la normativa vigent. Tants diferents presentacions pot disminuir l’adherència al tractament, especialment en persones més grans polimedicadas que molt de temps han estat acostumats al mateix contenidor, colors i formes de les pastilles. Aquest és un problema encara sense resoldre, d’acord amb denunciar les associacions participants.

Les organitzacions de pacients que formen part de la campanya d’imatge són: ACCU, Confederació d’associacions de la malaltia de Crohn i colitis ulcerosa d’Espanya; ALCER, Federació Nacional d’associacions de lluita contra la malaltia renal; ASEM, Federació Espanyola de malalties NEUROMUSCULARS; CEAFA, Confederació Espanyola d’associacions de familiars de persones amb la malaltia d’Alzheimer i altres demències; CESIDA, Coordinadora Estatal de VIH-SIDA; CONARTRITIS, Coordinadora Nacional de artritis; CONESPACAR, Confederació Espanyola de pacients cardiovasculars; PAF, aragonès de fòrum de pacients; FEAPS, Confederación Española d’organitzacions de persones amb discapacitat intel·lectual; FECMA, Federació Espanyola de càncer de mama; FEDE, Federación de diabètics espanyol; FELEM, Federació Espanyola per la lluita contra l’esclerosi múltiple; FENAER, Federació Nacional d’associacions de malalties respiratòries; FNETH, Federació Nacional dels pacients i fetge, trasplantament; i FEP, Federació Espanyola de Parkinson.

Les entitats col·laboradores són SEMG, SEMERGEN, SEDYT, set i també, Somos Pacientes.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/pacientes-y-profesionales-se-unen-para-informar-de-las-diferencias-entre-medicamentos-originales-y-genericos/

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE
 

IMAGEN es una iniciativa pionera, pues es la primera vez en que tantas asociaciones y sociedades sanitarias se unen para elaborar un programa informativo y formativo para los pacientes y la sociedad en general. La campaña, que ha sido presentada este miércoles en la sede de la Organización Médica Colegial (OMC), nace abierta a nuevas incorporaciones de organizaciones de pacientes y profesionales que deseen adherirse. En la presentación han intervenido Alejandro Toledo, presidente de ALCER; Benjamín Abarca, de SEMG; Ángel Cabrera, de FEDE; y María Jesús Delgado, de FAP. Toda la información al respecto está disponible en www.campañaimagen.es.

Para el presidente de ALCER, Alejandro Toledo, “es necesario que todos unidos ayudemos a los enfermos a tener muy claro algo tan importante como la medicación que toman a diario y que les expliquen cuándo puede o no tener voz propia en este tema”.

Benjamín Abarca, presidente de la SEMG, opina que “el paciente debe tener una participación activa en el sistema sanitario y una de las herramientas clave es la información; un paciente informado es un paciente más satisfecho y saber que está tomando lo más adecuado, seguro y eficaz para su caso, le refuerza la confianza en su médico”. “Es de suma importancia respetar la prescripción del médico evitando los continuos cambios de bioapariencia que con demasiada frecuencia sufren los pacientes con tratamientos crónicos, siempre respetando el principio deontológico de prescribir lo más adecuado al mejor precio posible”, ha añadido Abarca.

El funcionamiento de la campaña IMAGEN consiste en que  cada una de las asociaciones de pacientes organizará en distintos puntos de España reuniones informativas desde el punto de vista de su patología concreta. Las conferencias serán impartidas por médicos y todas ellas tendrán unos contenidos básicos comunes sobre medicamentos genéricos y de marca: son iguales o diferentes, son igualmente seguros, por qué tienen que existir dos tipos de medicamentos, cuándo recetan los médicos uno u otro, cuándo le dan al paciente en la farmacia uno u otro, qué puede hacer el paciente si tiene dudas y hasta qué punto tiene capacidad de decisión en este tema el enfermo. Estos actos servirán además para distribuir los 100.000 folletos informativos que han sido editados al efecto.

Dudas legales

La idea de la campaña surge, según sus promotores, porque existen ciertos aspectos de la normativa vigente que pueden no ser bien conocidos por pacientes y algunos médicos, como que el RD 16/2012 permite cierta libertad de elección entre genéricos y marcas al considerar que “la prescripción se efectuará de la forma más apropiada para el beneficio de los pacientes”.

Para Ángel Cabrera, presidente de FEDE, “no hay medicamentos mejores ni peores, sino pacientes con necesidades distintas; por ello defendemos que si, por ejemplo, se inicia un tratamiento con medicamentos de marca que controlan adecuadamente la patología de un paciente, éste sepa que tiene derecho a que se le mantenga, puesto que de ello depende su calidad de vida”.

En este sentido la presidenta de la FEP, Mª Jesús Delgado de Liras, afirma que “para un enfermo crónico como el de párkinson, una ligera modificación en la medicación puede suponer que pase de no tener problemas para caminar a que esté sin poder moverse en una cama; debemos tener en cuenta que hay patologías en las que el ajuste de medicación es de vital importancia por eso defendemos que se prescriba y dispense teniendo en cuenta las necesidades de cada persona”.

Según la campaña, medicamentos de marca y genéricos son iguales en que tienen el mismo principio activo y en la misma cantidad, siendo los excipientes los que varían. IMAGEN también aporta datos al respecto: Desarrollar  un medicamento de marca implica 10-12 años de investigación y una inversión de unos 800 millones de euros. En Europa hay unos 82.000 científicos investigando, pero sólo una de cada 10.000 moléculas investigadas se convertirá en un medicamento nuevo. Tras 20 años de exclusividad desde que comenzó la investigación se podrán fabricar sus equivalentes genéricos, siendo el coste de este proceso muy inferior en tiempo e inversión económica.

Igualdad de precios

Actualmente, como recuerdan los materiales de la campaña, casi todos los medicamentos de marca cuestan lo mismo que sus genéricos. Pero ante esta igualdad de precios, cuando se prescribe por principio activo, el farmacéutico tiene obligación de dispensar el genérico y el paciente no puede elegir, según la normativa actual. Tantas presentaciones diferentes podrían disminuir el cumplimiento terapéutico, sobre todo en personas mayores polimedicadas que llevan mucho tiempo acostumbrados al mismo envase, colores y formas de las pastillas. Este es un problema aún sin resolver, según denuncian las asociaciones participantes.

Las organizaciones de pacientes que forman parte de la campaña Imagen son: ACCU, Confederación de Asociaciones de Crohn y Colitis Ulcerosa de España; ALCER, Federación Nacional de Asociaciones de Lucha Contra las Enfermedades Renales; ASEM, Federación Española de Enfermedades Neuromusculares; CEAFA, Confederación Española de Asociaciones de Familiares de personas con Alzheimer y otras Demencias; CESIDA, Coordinadora Estatal de VIH-SIDA; CONARTRITIS, Coordinadora Nacional de Artritis; CONESPACAR, Confederación Española de Pacientes Cardiovasculares; FAP, Foro Aragonés de Pacientes; FEAPS, Confederación Española de Organizaciones de Personas con Discapacidad Intelectual; FECMA, Federación Española de Cáncer de Mama; FEDE, Federación de Diabéticos Españoles; FELEM, Federación Española para la Lucha contra la Esclerosis Múltiple; FENAER, Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Respiratorias; FNETH, Federación Nacional de Enfermos y Trasplantados Hepáticos; y FEP, Federación Española de Parkinson.

Las entidades colaboradoras son SEMG, SEMERGEN, SEDYT, SED y tambien, Somos Pacientes.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.somospacientes.com/noticias/asociaciones/pacientes-y-profesionales-se-unen-para-informar-de-las-diferencias-entre-medicamentos-originales-y-genericos/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content