L’alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ha manifestat avui el seu rebuig a introduir en la sanitat el concepte de rendibilitat, perquè llavors tindrà “millor salut qui tingui millor butxaca”.El alcalde de Toledo, Emiliano García-Page, ha manifestado hoy su rechazo a introducir en la sanidad el concepto de rentabilidad, porque entonces tendrá “mejor salud quien tenga mejor bolsillo”.

García-Page ha fet aquesta reflexió durant les seves paraules d’agraïment a l’Associació d’Esclerosi Múltiple de Toledo (ADEM-TO) que li ha fet entrega del Premi de l’Esperança 2012 pel suport i la proximitat del consistori amb els malalts i les seves famílies .

L’alcalde ha advocat perquè la crisi econòmica no porti a introduir conceptes de rendibilitat fins al tractament de la malaltia, i ha manifestat el seu enuig cada vegada que sent “que els centres d’urgències als pobles no són rendibles o que l’hospital no és rendible “.

Per al regidor toledà, l’Administració pública no neix per ser rendible, i ha distingit: “una cosa és utilitzar bé els diners sense malbaratar i altra és introduir un verí en la psicologia de les noves generacions de manera que ha de ser rendible tenir cura de la salut de la gent “.

“Jo no vull que sigui rendible, perquè si és rendible tindrà millor salut qui tingui millor butxaca, i no es tracta d’això, es tracta d’atendre la seguretat en la malaltia, per al que té més i per al que té menys”, ha dit.

Ha advocat també perquè la crisi econòmica no porti a Europa a perdre la solidaritat, que és un element estructural que no s’ha de perdre i ni canviar pel concepte que “cadascú es busqui la vida com pugui”.

Per això, l’alcalde ha assegurat als membres de l’associació d’esclerosi múltiple que des de l’Ajuntament es pot aportar més o menys depenent de com estigui la situació, però que si aquesta empitjorés “l’últim” que retallaria seria la prestació de serveis socials .

Perquè, a més, ha dit l’alcalde, els ajuntaments són les finestretes de primera mà a què es dirigeixen els ciutadans quan necessiten atenció social.

Precisament la proximitat és, segons García-Page, un valor en la política perquè només així es coneixen els problemes de la gent i es troben solucions, ja que, si s’està lluny, “l’únic que es miren són estadístiques i informes”.

De part de l’associació d’esclerosi múltiples, Begoña ha llegit unes paraules d’agraïment a l’alcalde i els regidors per la seva proximitat i suport.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1339811

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

García-Page ha hecho esta reflexión durante sus palabras de agradecimiento a la Asociación de Esclerosis Múltiple de Toledo (ADEM-TO) que le ha hecho entrega del Premio de la Esperanza 2012 por el apoyo y la cercanía del consistorio con los enfermos y sus familias.

El alcalde ha abogado por que la crisis económica no lleve a introducir conceptos de rentabilidad hasta en el tratamiento de la enfermedad, y ha manifestado su enfado cada vez que oye “que los centros de urgencias en los pueblos no son rentables o que el hospital no es rentable”.

Para el regidor toledano, la Administración pública no nace para ser rentable, y ha distinguido: “una cosa es emplear bien el dinero sin derrochar y otra es introducir un veneno en la psicología de las nuevas generaciones de tal manera que tiene que ser rentable cuidar de la salud de la gente”.

“Yo no quiero que sea rentable, porque si es rentable tendrá mejor salud quien tenga mejor bolsillo, y no se trata de eso, se trata de atender la seguridad en la enfermedad, para el que tiene más y para el que tiene menos”, ha dicho.

Ha abogado también por que la crisis económica no lleve a Europa a perder la solidaridad, que es un elemento estructural que no se debe perder y ni cambiar por el concepto de que “cada cual se busque la vida como pueda”.

Por eso, el alcalde ha asegurado a los miembros de la asociación de esclerosis múltiple que desde el Ayuntamiento se puede aportar más o menos dependiendo de cómo esté la situación, pero que si ésta empeorara “lo último” que recortaría sería la prestación de servicios sociales.

Porque, además, ha dicho el alcalde, los ayuntamientos son las ventanillas de primera mano a las que se dirigen los ciudadanos cuando necesitan atención social.

Precisamente la cercanía es, según García-Page, un valor en la política porque solo así se conocen los problemas de la gente y se encuentran soluciones, ya que, si se está lejos, “lo único que se miran son estadísticas e informes”.

De parte de la asociación de esclerosis múltiples, Begoña ha leído unas palabras de agradecimiento al alcalde y los concejales por su cercanía y apoyo.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1339811

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content