En persones amb esclerosi múltiple (EM), una o més substàncies produïdes per un tipus de cèl·lula immunològica, les cèl·lules B, podrien exercir un paper en la progressió de la malaltia.   En personas con esclerosis múltiple (EM), una o más sustancias producidas por un tipo de célula inmunológica, las células B, podrían desempeñar un papel en la progresión de la enfermedad.

Les cèl·lules B són un subgrup de limfòcits que maduren, es converteixen en cèl·lules plasmáticas i produeixen immunoglobulines, proteïnes que serveixen com a anticossos. En pacients amb EM, les cèl·lules B semblen atacar el cervell i la medul·la espinal, possiblement a causa que són substàncies produïdes en el sistema nerviós i les meninges.

Els investigadors van prendre cèl·lules B de la sang de set pacients amb EM remitent recurrent i quatre subjectes sans. Després d’afegir el material produït per les cèl·lules B en cèl·lules cerebrals de models animals, el material procedent dels subjectes sans va induir la mort del 7% dels oligodendrocitos, i el procedent dels pacients amb esclerosi múltiple, del 57% (rang: 35-74%).

Això demostra que les cèl·lules B de pacients amb EM secretan un o més factors tòxics pels oligodendrocitos. És possible que tals factors produïts per cèl·lules B perifèriques puguin produir desmielinización del sistema nerviós central en pacients amb EM.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3666

 

 

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.apertium.org/index.php?id=translatetext

Las células B son un subgrupo de linfocitos que maduran, se convierten en células plasmáticas y producen inmunoglobulinas, proteínas que sirven como anticuerpos. En pacientes con EM, las células B parecen atacar el cerebro y la médula espinal, posiblemente debido a que son sustancias producidas en el sistema nervioso y las meninges.

Los investigadores tomaron células B de la sangre de siete pacientes con EM remitente recurrente y cuatro sujetos sanos. Tras añadir el material producido por las células B en células cerebrales de modelos animales, el material procedente de los sujetos sanos indujo la muerte del 7% de los oligodendrocitos, y el procedente de los pacientes con esclerosis múltiple, del 57% (rango: 35-74%).

Ello demuestra que las células B de pacientes con EM secretan uno o más factores tóxicos para los oligodendrocitos. Es posible que tales factores producidos por células B periféricas puedan producir desmielinización del sistema nervioso central en pacientes con EM.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.revneurol.com/sec/RSS/noticiaImprimir.php?id=3666

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content