L’Hospital Nacional de Parapléjicos, a través de la Unitat de Teràpia Ocupacional, col·labora en el projecte d’investigació ‘Sistema d’Interacció i Comunicació Alternativa Multi-Dispositiu per Seguiment Ocular i Facial de Baix Cost (INTERAAC)’, que té com a finalitat facilitar una comunicació autònoma a través de PC i dispositius mòbils a persones amb alteracions motrius originades per diverses patologies (ELA, Esclerosi múltiple, Paràlisi i Dany Cerebral, Tetraplegia, etc.).

El Hospital Nacional de Parapléjicos, a través de la Unidad de Terapia Ocupacional, colabora en el proyecto de investigación ‘Sistema de Interacción y Comunicación Alternativa Multi-Dispositivo por Seguimiento Ocular y Facial de Bajo Coste (INTERAAC)’, que tiene como finalidad facilitar una comunicación autónoma a través de PC y dispositivos móviles a personas con alteraciones motrices originadas por diversas patologías (ELA, Esclerosis Múltiple, Parálisis y Daño Cerebral, Tetraplejia, etc.).

El projecte presentat per l’empresa Irisbond, Vicomtech-IK4 i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) dins del Programa Reptes (Programa Estatal d’Investigació, Desenvolupament i Innovació Orientada als Reptes de la Societat) ha comptat amb l’aprovació del Ministeri d’Economia i Competitivitat.
El pressupost total ascendeix a gairebé 700.000 euros i el termini per dur a terme la investigació se situa abans de la conclusió de 2018. Durant aquest període, el paper de l’Hospital Nacional de Parapléjicos se centra en dos aspectes. D’una banda, assessorament sobre les característiques concretes i necessitats específiques d’una situació que genera una gran discapacitat des del punt de vista de la mobilitat de la persona, com és el cas d’una lesió cervical alta, com una tetraplegia completa i, d’altra , el testeig, el suggeriment de millores i la validació amb usuaris de les diferents solucions que el consorci tecnològic vagi obtenint.

El proyecto presentado por la empresa Irisbond, Vicomtech-IK4 y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dentro del Programa Retos (Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad) ha contado con la aprobación del Ministerio de Economía y Competitividad.
El presupuesto total asciende a casi 700.000 euros y el plazo para llevar a cabo la investigación se sitúa antes de la conclusión de 2018. Durante este periodo, el papel del Hospital Nacional de Parapléjicos se centra en dos aspectos. Por una parte, asesoramiento sobre las características concretas y necesidades específicas de una situación que genera una gran discapacidad desde el punto de vista de la movilidad de la persona, como es el caso de una lesión cervical alta, como una tetraplejia completa y, por otra, el testeo, la sugerencia de mejoras y la validación con usuarios de las distintas soluciones que el consorcio tecnológico vaya obteniendo.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z44530F7E-A42F-4181-C855792B8AE01C63/20160502//paraplejicos/trabaja/sistema/
comunicacion/low/cost/tetraplejicos

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.latribunadeciudadreal.es/noticia/Z44530F7E-A42F-4181-C855792B8AE01C63/20160502//paraplejicos/trabaja/sistema/
comunicacion/low/cost/tetraplejicos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Ves al contingut