Tres mesos tenen sense rebre el seu tractament els malalts d’esclerosi pel baix pressupost del Mario Rivas.Tres meses tienen sin recibir su tratamiento los  enfermos de esclerosis por el bajo presupuesto del Mario Rivas.

Estan desesperats i temen morir en qualsevol moment. Un grup de pacients d’esclerosi exigeix ​​a les autoritats de Salut que els proveeixin dels medicaments necessaris per a seguir vivint.

Els malalts van arribar ahir a l’hospital Mario Rivas i per enèsima vegada, com ha succeït en els últims tres mesos, els van dir a la farmàcia que encara no arriben les medicines que formen part del seu tractament.

Al Rivas estan registrats per rebre medicaments 32 pacients i en el de l’Institut Hondureny de Seguretat Social (IHSS) 36, però, els únics afectats amb la manca de medicaments són els pacients de l’hospital públic.

Suyapa Mejía, presidenta de la Fundació Esclerosi Múltiple Amor (FEMA), va explicar que han hagut de fer diversos plançons al Mario Rivas, ja que no és la primera vegada que deixen de proveir les medicines.

“El març passat vam fer l’últim plantada, ens van donar els nostres medicaments i d’allà al novembre van deixar de fer-ho”, va informar. Els medicaments que els donen al Rivas són Avonex, (25.000 lempiras) Betaferon (36.000 lempiras) i Tysabri (60.000 lempiras).

L’esclerosi múltiple és una malaltia consistent en l’aparició de lesions desmielinitzants, neurodegeneratives i cròniques del sistema nerviós central. Es desconeixen les causes, que la produeixen encara se sap del cert que hi ha diversos mecanismes autoimmunes involucrats.

Mejía va indicar que a més necessiten una seu per rebre fisioteràpia, ja que en una etapa avançada de la malaltia perden la mobilitat. Alguns pacients també demanen de Gabapentina per controlar les convulsions que pateixen pel seu estat.

Vivint amb la malaltia

Elihú Pérez (36) treballava com a operador en una maquila a El Progrés quan el 2006 li van detectar la malaltia, des d’aquesta data la seva vida i la de la seva família va canviar.

No podia caminar, ni jugar amb els seus dos fills sense fatigar. El seu cos va ser patint les conseqüències del seu patiment, però, prenia religiosament els seus medicaments i es mantenia estable. El 2009 va deixar de prendre’ls i va recaure, des de llavors roman postrat en una cadira de rodes, en la qual no suporta estar més de mitja hora, després necessita estar al llit.

Aquest mes, Pérez va patir una nova recaiguda perquè, com els altres pacients, no rep les seves medicines fa tres mesos. “Ja no puc parlar molt bé, quan tenia els medicaments estava millor. Necessitem els medicaments, és molt difícil estar sense ells “. A la seva mare, Maria Ramos, li fa mal veure que ja no camina com abans. “És trist”.

Xiomara Creu no és l’excepció. Fa un any que està amb el tractament i encara no s’acostuma a caminar amb ajuda d’un bastó i d’haver perdut la mobilitat de la mà esquerra.
“Si em sento, no em puc aixecar per si sola, necessito que m’ajudin fer-ho, li demano al Govern que ens ajudi, perquè els medicaments són molt costosos i no podem pagar “.
Fira d’ocupació en Altia Business Park

Sense pressupost

Carlos Caballero, sotsdirector del Mario Rivas, va dir que el tractament que demana l’esclerosi múltiple és altament car, de manera que l’hospital no pot costejar.

“El Mario Rivas fins fa dos anys no tenia l’afluència de pacients renals i de l’afluència de pacients d’esclerosi múltiple i ve operant amb el mateix pressupost des de fa quatre anys. Les quantitats que es erogan per poder donar-los assistència a aquests pacients es porten gran percentatge del que rep l’hospital “.

El cardiòleg Josep Samayoa diu que és inconcebible que les autoritats no facin res per solucionar la situació tan crítica que travessa l’hospital públic.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/San-Pedro-Sula/Sufren-por-falta-de-medicamentos

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Están desesperados y temen morir en cualquier momento. Un grupo de pacientes de esclerosis exige a las autoridades de Salud que les provean de los medicamentos necesarios para seguir viviendo.

Los enfermos llegaron ayer al hospital Mario Rivas y por enésima vez, como ha sucedido en los últimos tres meses, les dijeron en la farmacia que aún no llegan las medicinas que forman parte de su tratamiento.

En el Rivas están registrados para recibir medicamentos 32 pacientes y en el del Instituto Hondureño de Seguridad Social (Ihss) 36; sin embargo, los únicos afectados con la falta de medicamentos son los pacientes del hospital público.

Suyapa Mejía, presidenta de la Fundación Esclerosis Múltiple Amor (Fema), contó que han tenido que hacer varios plantones en el Mario Rivas, ya que no es la primera vez que dejan de proveerles las medicinas.

“En marzo pasado hicimos el último plantón, nos dieron nuestros medicamentos y de allí en noviembre dejaron de hacerlo”, informó.  Los medicamentos que les dan en el Rivas son Avonex, (25 mil lempiras) Betaferon (36 mil lempiras) y Tysabri (60 mil lempiras).

La esclerosis múltiple es una enfermedad consistente en la aparición de lesiones desmielinizantes, neurodegenerativas y crónicas del sistema nervioso central. Se desconocen las causas, que la producen aunque se sabe a ciencia cierta que hay diversos mecanismos autoinmunes involucrados.

Mejía indicó que además necesitan una sede para recibir fisioterapia, ya que en una etapa avanzada de la enfermedad pierden la movilidad. Algunos pacientes también demandan de Gabapentina para controlar las convulsiones que sufren por su estado.

Viviendo con la enfermedad

Eliú Pérez (36) trabajaba como operador en una maquila en El Progreso cuando en 2006 le detectaron la enfermedad, desde esa fecha su vida y la de su familia cambió.

No podía caminar, ni jugar con sus dos hijos sin fatigarse. Su cuerpo fue sufriendo las consecuencias de su padecimiento; sin embargo, tomaba religiosamente sus medicamentos y se mantenía estable. En 2009 dejó de tomarlos y recayó, desde entonces permanece postrado en una silla de ruedas, en la que no soporta estar más de media hora, luego necesita estar acostado.

Este mes, Pérez sufrió una nueva recaída porque, como los demás pacientes, no recibe sus medicinas hace tres meses. “Ya no puedo hablar muy bien, cuando tenía los medicamentos estaba mejor. Necesitamos los medicamentos, es muy difícil estar sin ellos” .  A su madre, María Ramos, le duele ver que ya no camina como antes. “Es triste”.

Xiomara Cruz no es la excepción. Hace un año que está con el tratamiento y aún no se acostumbra a caminar con ayuda de un bastón y de haber perdido la movilidad de la mano izquierda.
“Si me siento, no me puedo levantar por sí sola, necesito que me ayuden hacerlo, le pido al Gobierno que nos ayude, porque los medicamentos son muy costosos y no podemos pagarlos”.
Feria de empleo en Altia Business Park

Sin presupuesto

Carlos Caballero, subdirector del Mario Rivas, dijo que el tratamiento que demanda la esclerosis múltiple es altamente caro, por lo que el hospital no puede costearlo.

“El Mario Rivas hasta hace dos años no tenía la afluencia de pacientes renales y de la afluencia de pacientes de esclerosis múltiple y viene operando con el mismo presupuesto desde hace cuatro años. Las cantidades que se erogan para poder darles asistencia a estos pacientes se llevan gran porcentaje del que recibe el hospital”.

El cardiólogo José Samayoa dice que es inconcebible que las autoridades no hagan nada por solventar la situación tan crítica que atraviesa el hospital público.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.laprensa.hn/Secciones-Principales/Honduras/San-Pedro-Sula/Sufren-por-falta-de-medicamentos

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content