• Aparentemente, los microbios del sistema gastrointestinal del cuerpo cambian la expresión de los genes de la mielina en el cerebro

En el cos humà viuen milers de milions de microbis , principalment en els intestins (sistema gastrointestinal), que és el llarg tub que comença a la boca i acaba a l’anus.
Anteriorment, els investigadors creien que l’única funció d’aquests microbis era protegir el cos de microbis patògens i oportunistes que poden causar malalties. No obstant això, recentment s’han trobat altres funcions d’aquests habitants naturals del nostre cos. Per exemple, poden afectar el mode d’expressió dels gens durant diferents etapes de la vida.

Per investigar l’efecte dels microbis de l’intestí en les malalties cerebrals, els investigadors es van centrar en els canvis de la mielina . La mielina és la matèria grassa que recobreix, protegeix i aïlla els nervis possibilitant la transmissió de missatges de manera ràpida entre el cervell i les diferents parts del cos de manera més eficaç. La mielina pateix danys a la Esclerosi Múltiple (EM) .

Els autors van estudiar els canvis de la mielina en el cervell de ratolins de laboratori manipulats que, al contrari que els ratolins naturals, no tenien microbis intestinals. En comparar els ratolins que no tenien microbis amb els naturals, van detectar notables diferències en el desenvolupament de la mielina en el cervell.

Segons els resultats, els microbis naturals canvien la manera d’expressió dels gens de mielina en el cervell, el que constitueix un pas important cap a la comprensió de la funció dels microbis de l’intestí.En el futur, els fàrmacs centrats en els microbis intestinals per regular la mielina del cervell podrien resultar útils per entendre l’Esclerosi Múltiple .

Accedeix a l’article complet (en anglès): http://www.nature.com/tp/journal/v6/n4/full/tp201642a.html

Font: http://www.msif.org/news/2016/05/07/gut-microbes-play-role-ms/?lang=es

 

T’agrada aquesta notícia? Entra a www.eme1.es i contribueix directament a finançar nous projectes de recerca d’Esclerosi Múltiple. Junts, ¡arribarem més lluny!

 

 

>> VULL DONAR SUPORT A LA RECERCA! <<

En el cuerpo humano viven miles de millones de microbios, principalmente en los intestinos (sistema gastrointestinal), que es el largo tubo que comienza en la boca y termina en el ano.
Anteriormente, los investigadores creían que la única función de estos microbios era proteger el cuerpo de microbios patógenos y oportunistas que pueden causar enfermedades. Sin embargo, recientemente se han encontrado otras funciones de estos habitantes naturales de nuestro cuerpo. Por ejemplo, pueden afectar al modo de expresión de los genes durante diferentes etapas de la vida.

Para investigar el efecto de los microbios del intestino en las enfermedades cerebrales, los investigadores se centraron en los cambios de la mielina. La mielina es la materia grasa que recubre, protege y aísla los nervios posibilitándoles la transmisión de mensajes de manera rápida entre el cerebro y las diferentes partes del cuerpo de manera más eficaz. La mielina sufre daños en laEsclerosis Múltiple (EM).

Los autores estudiaron los cambios de la mielina en el cerebro de ratones de laboratorio manipulados que, al contrario que los ratones naturales, carecían de microbios intestinales. Al comparar los ratones que no tenían microbios con los naturales, detectaron notables diferencias en el desarrollo de la mielina en el cerebro.

Según los resultados, los microbios naturales cambian el modo de expresión de los genes de mielina en el cerebro, lo que constituye un paso importante hacia la comprensión de la función de los microbios del intestino. En el futuro, los fármacos centrados en los microbios intestinales para regular la mielina del cerebro podrían resultar útiles para entender la Esclerosis Múltiple.

Accede al artículo completo (en inglés):http://www.nature.com/tp/journal/v6/n4/full/tp201642a.html

Fuente: http://www.msif.org/news/2016/05/07/gut-microbes-play-role-ms/?lang=es

 

¿Te gusta esta noticia? Entra en www.eme1.es y contribuye directamente a financiar nuevos proyectos de investigación de Esclerosis Múltiple. Juntos, ¡llegaremos más lejos!

 

 

>> ¡QUIERO APOYAR LA INVESTIGACIÓN! <<

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://www.esclerosismultiple.com/podrian-los-microbios-del-intestino-desempenar-una-funcion-en-la-em/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://www.esclerosismultiple.com/podrian-los-microbios-del-intestino-desempenar-una-funcion-en-la-em/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content