L’esclerosi múltiple és una malaltia que té una evolució imprevisible, de manera que els pacients han de ser seguits en consultes per oferir la millor alternativa de tractament. Trobar marcadors per la imatge per predir la seva evolució milloraria el maneig dels pacients. La major part de les persones amb aquesta malaltia tenen a la retina signes d’inflamació i neurodegeneració.La esclerosis múltiple es una enfermedad que tiene una evolución impredecible, por lo que los pacientes deben de ser seguidos en consultas para ofrecer la mejor alternativa de tratamiento. Encontrar marcadores por la imagen para predecir su evolución mejoraría el manejo de los pacientes. La mayor parte de las personas con esta enfermedad tienen en la retina signos de inflamación y neurodegeneración.

Un estudi, publicat a The Lancet Neurology, demostra que la tomografia de coherència òptica (OCT) -una tècnica làser d’anàlisi per la imatge molt reproduïble i amb una resolució molt alta que permet veure coses 1.000 vegades més petites que 1 mil·límetre i determinar la integritat de la retina- és útil per seguir el curs de la malaltia.

Per arribar a aquestes conclusions, els investigadors, coordinat per un grup de l’Institut d’Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS), que van incloure a 879 pacients amb esclerosi múltiple de centres de tot el món per valorar la validesa d’aquesta tècnica, van mesurar el gruix de la retina en els pacients al llarg del temps, amb un seguiment d’entre mig any i cinc anys. Els resultats indiquen que per sota d’un determinat gruix de retina, 88 micres, els pacients tenen una pitjor evolució de la seva malaltia.

Aquells pacients amb un gruix de la retina inferior a aquesta xifra tenen el doble de risc d’empitjorar entre l’any i els tres anys, risc que es quadruplica entre els tres i cinc anys. Aquesta tomografia serveix per monitoritzar la progressió de la malaltia i, atès que és una tècnica menys costosa i més senzilla que altres que s’utilitzen de forma habitual, com la ressonància magnètica, pot ser útil per fer un seguiment de rutina dels pacients.

“No és que substitueixi la ressonància magnètica, però ens permet realitzar la prova quan el pacient ve a consulta cada sis mesos per fer la seva visita de control”, explica l’Elena H. Martínez-Lapiscina, de l’IDIBAPS i responsable del Laboratori de la via Visual.

“Gràcies a la gran resolució de la tècnica podem mesurar canvis minúsculs que amb altres tècniques són impossibles de veure. La idea és poder incorporar aquesta tècnica, que s’utilitza de rutina en oftalmologia, a la pràctica assistencial en neurologia. Es podria aplicar, a més, a malalties com l’Alzheimer, el Parkinson o el traumatisme cerebral “, assenyala Pablo Villoslada, cap del grup de recerca.

A més, “l’equip està treballant en el desenvolupament de noves tecnologies per monitoritzar la retina i malalties neurològiques basades en l’electrofisiologia o la imatge molecular làser, que permetria observar els canvis al llarg de la malaltia d’una manera precoç”, conclou. Per a això es col·labora amb grups de l’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) i amb l’Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC). (Font: IDIBAPS).

Un estudio, publicado en The Lancet Neurology, demuestra que la tomografía de coherencia óptica (OCT) –una técnica láser de análisis por la imagen muy reproducible y con una resolución muy alta que permite ver cosas 1.000 veces más pequeñas que 1 milímetro y determinar la integridad de la retina– es útil para seguir el curso de la enfermedad.

Para llegar a estas conclusiones, los investigadores, coordinado por un grupo del Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer (IDIBAPS), que incluyeron a 879 pacientes con esclerosis múltiple de centros de todo el mundo para valorar la validez de esta técnica, midieron el grosor de la retina en los pacientes a lo largo del tiempo, con un seguimiento de entre medio año y cinco años. Los resultados indican que por debajo de un determinado grosor de retina, 88 micras, los pacientes tienen una peor evolución de su enfermedad.

Aquellos pacientes con un grosor de la retina inferior a esta cifra tienen el doble de riesgo de empeorar entre el año y los tres años, riesgo que se cuadruplica entre los tres y cinco años. Esta tomografía sirve para monitorizar la progresión de la enfermedad y, dado que es una técnica menos costosa y más sencilla que otras que se utilizan de forma habitual, como la resonancia magnética, puede ser útil para hacer un seguimiento de rutina de los pacientes.

“No es que sustituya a la resonancia magnética, pero nos permite realizar la prueba cuando el paciente viene a consulta cada seis meses para hacer su visita de control”, explica la Elena H. Martínez-Lapiscina, del IDIBAPS y responsable del Laboratorio de la Vía Visual.

“Gracias a la gran resolución de la técnica podemos medir cambios minúsculos que con otras técnicas son imposibles de ver. La idea es poder incorporar esta técnica, que se utiliza de rutina en oftalmología, a la práctica asistencial en neurología. Se podría aplicar, además, a enfermedades como el alzhéimer, el párkinson o el traumatismo cerebral”, señala Pablo Villoslada, jefe del grupo de investigación.

Además, “el equipo está trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías para monitorizar la retina y enfermedades neurológicas basadas en la electrofisiología o la imagen molecular láser, que permitiría observar los cambios a lo largo de la enfermedad de una forma precoz”, concluye. Para ello se colabora con grupos del Instituto de Ciencias Fotónicas (ICFO) y con el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC). (Fuente: IDIBAPS)

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://noticiasdelaciencia.com/not/19678/predecir-la-evolucion-de-pacientes-con-esclerosis-multiple-gracias-a-la-retina/

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://noticiasdelaciencia.com/not/19678/predecir-la-evolucion-de-pacientes-con-esclerosis-multiple-gracias-a-la-retina/

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content