La prevalença d’una malaltia és el nombre total dels individus que presenten un atribut o malaltia en un moment o durant un període dividit per la població en risc de tenir l’atribut o la malaltia en aquest punt en el temps o en la meitat del període. Quantifica la proporció de persones en una població que tenen una malaltia (o qualsevol altre esdeveniment) en un determinat moment i proporciona una estimació de la probabilitat (risc) que un subjecte d’aquesta població tingui la malaltia en aquell moment.

* Definició de la paraula “prevalença” extreta del diccionari digital de Wikipedia i traduït automaticament per la pàgina web del Gencat

La prevalencia de una enfermedad es el número total de los individuos que presentan un atributo o enfermedad en un momento o durante un periodo dividido por la población en riesgo de tener el atributo o la enfermedad en ese punto en el tiempo o en la mitad del periodo. Cuantifica la proporción de personas en una población que tienen una enfermedad (o cualquier otro suceso) en un determinado momento y proporciona una estimación de la probabilidad (riesgo) de que un sujeto de esa población tenga la enfermedad en ese momento.

* Definición de la palabra “prevalencia” extraída del diccionario digital de Wikipedia


Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content