Considerat el medicament disponible més reeixit en la història de l’esclerosi múltiple Considerado el medicamento disponible más exitoso en la historia de la esclerosis múltiple.

El tractament de Novartis per a l’esclerosi múltiple es troba disponible per 67 països, entre ells Mèxic, per la qual cosa és considerat el medicament disponible més reeixit en la història d’aquesta malaltia.

“Aquest assoliment reflecteix tant el lideratge de Novartis en aquesta àrea terapèutica com el nostre compromís amb els pacients”, va assegurar Alexis Serlin, director general de l’empresa a Mèxic.

L’esclerosi múltiple és considerada una malaltia autoinmune del sistema nerviós central que és crònica, progressiva i freqüentment causa discapacitat. Afecta a més de 2.5 milions de persones al món.

Els símptomes dels pacients amb esclerosi múltiple inclouen fatiga, trastorns cognitius, sensitius i motors i pèrdua de la vista (parcial o total, temporal o permanent). La malaltia pot ser diagnosticada amb base en l’historial del pacient, amb una imatge de ressonància magnètica o amb troballes en el líquid cefaloraquidi.

El tractament de Novartis, el primer oral per a l’esclerosi múltiple, està a l’abast dels pacients mexicans a través del sistema de salut privat. Gairebé 150 pacients en aquest país són tractats amb la teràpia d’aquesta farmacèutica des que va ser aprovada al país per la Comissió Federal per a la Protecció contra Riscos Sanitaris (Cofepris).

“Novartis seguirà treballant perquè aquesta teràpia estigui a l’abast dels pacients que poden beneficiar-se d’ella. Esperem que en el futur estigui disponible a través dels sistemes de salut pública, com poden ser l’IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, Semar, el DIF i hospitals de la Secretaria de Salut del Districte Federal”, va agregar el director general de Novartis Mèxic.

A nivell mundial, gairebé 40,000 persones són tractades amb la teràpia de Novartis per a l’esclerosi múltiple.

L’esclerosi múltiple és la principal causa de discapacitat no traumàtica en joves, en afectar sobretot a dones d’entre 20 i 50 anys d’edat. A Mèxic, hi ha gairebé 20,000 pacients amb esclerosi múltiple, els qui requereixen de tractament per continuar amb les seves activitats quotidianes.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.mundodehoy.com/index.php/mundodehoy-com/13322.html

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

El tratamiento de Novartis para la esclerosis múltiple se encuentra disponible para 67 países, entre ellos México, por lo que es considerado el medicamento disponible más exitoso en la historia de esta enfermedad.

“Este logro refleja tanto el liderazgo de Novartis en esta área terapéutica como nuestro compromiso con los pacientes”, aseguró Alexis Serlin, director general de la empresa en México.

La esclerosis múltiple es considerada una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que es crónica, progresiva y frecuentemente causa discapacidad. Afecta a más de 2.5 millones de personas en el mundo.

Los síntomas de los pacientes con esclerosis múltiple incluyen fatiga, trastornos cognitivos, sensitivos y motores  y pérdida de la vista (parcial o total, temporal o permanente). La enfermedad puede ser diagnosticada con base en el historial del paciente, con una imagen de resonancia magnética o con hallazgos en el líquido cefalorraquídeo.

El tratamiento de Novartis, el primero oral para la esclerosis múltiple, está al alcance de los pacientes mexicanos a través del sistema de salud privado. Casi 150 pacientes en este país son tratados con la terapia de esta farmacéutica desde que fue aprobada en el país por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).

“Novartis seguirá trabajando para que esta terapia esté al alcance de los pacientes que pueden beneficiarse de ella. Esperamos que en el futuro esté disponible a través de los sistemas de salud pública, como pueden ser el IMSS, ISSSTE, Sedena, Pemex, Semar, el DIF y hospitales de la Secretaría de Salud del Distrito Federal”, agregó el director general de Novartis México.

A nivel mundial, casi 40,000 personas son tratadas con la terapia de Novartis para la esclerosis múltiple.

La esclerosis múltiple es la principal causa de discapacidad no traumática en jóvenes, al afectar sobre todo a mujeres de entre 20 y 50 años de edad. En México, hay casi 20,000 pacientes con esclerosis múltiple, quienes requieren de tratamiento para continuar con sus actividades cotidianas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.mundodehoy.com/index.php/mundodehoy-com/13322.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content