CANCÚN, Q.Roo. – Especialistes van posar a discussió en el ple de la Cambra de Diputats, que l’esclerosi múltiple és considerada com una malaltia catastròfica.CANCÚN, Q.Roo.- Especialistas pusieron a discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, que la esclerosis múltiple sea considerada como una enfermedad catastrófica.

CANCÚN, Q.Roo. – A la primera congregació de neuròlegs experts en atendre l’esclerosi múltiple, efectuat al hotel Aqua Live a la zona hotelera, es va presentar per primera vegada el farmacèutic que contraresta les recaigudes en la malaltia, així com la iniciativa de llei perquè sigui inclosa dins del quadre de malalties catastròfiques.

 Com que la malaltia és altament discapacitant i el cost de l’atenció mèdica és de més de 600 mil pesos anuals, especialistes de l’Acadèmia Mexicana de Neurologia van posar a discussió en el ple de la Cambra de Diputats, que l’esclerosi múltiple sigui considerada com una malaltia catastròfica i en la pràctica el tractament sigui absorbit en la seva totalitat per les dependències públiques. 

 A Mèxic es calcula que per cada 100 mil habitants hi ha almenys 20 persones que experimenten aquesta patologia que comença amb dolor ocular, pèrdua temporal de la visió, debilitat en les extremitats, adormiment de les mans, pèrdua de la coordinació motora fina, afectació del llenguatge i en cada patiment ha un seriós desgast neuronal, el que provocaria, si no atendre oportunament, discapacitat motriu, del llenguatge, intel · lectual i ocular, va dir Carlos Cuevas García, president de l’Acadèmia Mexicana de Neurologia.

 Ha comentat que en l’actualitat no existeixen estudis que comprovin l’origen de la malaltia, però saben que l’esclerosi múltiple ataquen la mielina (substància que protegeix les cèl · lules nervioses i medul · la espinal) produint inflamació i lesions que produeixen els símptomes abans esmentats.

No obstant això, es presenta amb major freqüència en persones de raça blanca, amb predomini en les dones (dos per cada home) en edats entre els 20 i 40 anys d’edat.

 Ha assenyalat que fa 10 anys les persones quan arribaven a mans d’un especialista, ja tenien afectacions irreversibles, pel que fa tres anys van començar amb la capacitació de metges de primer nivell per detectar signes i símptomes que ajudin a una millor rehabilitació i tractament.

 El neuròleg va dir que el tractament mèdic mensual, el qual ja és al mercat amb un cost de 39 mil pesos, va ser aplicat a 150 persones amb èxit, ja que ajuda en gran mesura a disminuir les recaigudes i per tant la mortalitat ocasionada per infeccions urinàries i pulmonars respectivament.

 Espera que en pocs anys, depenent els tràmits legals i administratius, el medicament aconsegueixi permear en institucions de seguretat social pública i beneficiar un major nombre de persones.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://sipse.com/noticias/177278-promueven-inclusion-esclerosis-multiple-como-enfermedad-catastrofica.html

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENTE PER:
LA BARRA DE GOOGLE

CANCÚN, Q.Roo.- En la primera congregación de neurólogos expertos en atender la esclerosis múltiple, efectuado en el hotel Aqua Live en la zona hotelera, se presentó por primera vez el farmacéutico que contrarresta las recaídas en la enfermedad, así como la iniciativa de ley para que sea incluida dentro del cuadro de enfermedades catastróficas.

 Debido a que la enfermedad es altamente discapacitante y el costo de la atención médica asciende a más de 600 mil pesos anuales, especialistas de la Academia Mexicana de Neurología pusieron a discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, que la esclerosis múltiple sea considerada como una enfermedad catastrófica y en la práctica el tratamiento sea absorbido en su totalidad por las dependencias públicas. 

 En México se calcula que por cada 100 mil habitantes existen al menos 20 personas que experimentan esta patología que comienza con dolor ocular, pérdida temporal de la visión, debilidad en las extremidades, adormecimiento de las manos, pérdida de la coordinación motora fina, afectación del lenguaje y en cada padecimiento existe un serio desgaste neuronal, lo que provocaría, de no atenderse oportunamente, discapacidad motriz, del lenguaje, intelectual y ocular, dijo Carlos Cuevas García, presidente de la Academia Mexicana de Neurología.

 Comentó que en la actualidad no existen estudios que comprueben el origen de la enfermedad, pero saben que la esclerosis múltiple atacan la mielina (sustancia que protege a las células nerviosas y médula espinal) produciendo inflamación y lesiones que producen los síntomas antes mencionados.

Sin embargo, se presenta con mayor frecuencia en personas de raza blanca, con predominio en las mujeres (dos por cada hombre) en edades entre los 20 y 40 años de edad.

 Señaló que hace 10 años las personas cuando llegaban a manos de un especialista, ya tenían afectaciones irreversibles, por lo que hace tres años comenzaron con la capacitación de médicos de primer nivel para detectar signos y síntomas que ayuden a una mejor rehabilitación y tratamiento.

 El neurólogo dijo que el tratamiento médico mensual, el cual ya está en el mercado con un costo de 39 mil pesos, fue aplicado a 150 personas de forma exitosa, puesto que ayuda en gran medida a disminuir las recaídas y por ende la mortalidad ocasionada por infecciones urinarias y pulmonares respectivamente.

 Espera que en pocos años, dependiendo los trámites legales y administrativos, el medicamento logre permear en instituciones de seguridad social pública y beneficiar a un mayor número de personas.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://sipse.com/noticias/177278-promueven-inclusion-esclerosis-multiple-como-enfermedad-catastrofica.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content