07-02-2012 / 19:11 h EFE

La farmacèutica Novartis lidera un projecte per finançar un projecte, d’ajuntaments d’entre 20.000 i 500.000 habitants, destinat a una obra urbanística amb l’objectiu de derrocar barreres arquitectòniques per a malalts d’esclerosi múltiple.07-02-2012 / 19:11 h EFE

La farmacéutica Novartis lidera un proyecto para financiar un proyecto, de ayuntamientos de entre 20.000 y 500.000 habitantes, destinado a una obra urbanística con el objetivo de derribar barreras arquitectónicas para enfermos de esclerosis múltiple.

La convocatòria d’aquest concurs, informen els promotors de la iniciativa, està dirigida a les entitats locals de tota Espanya amb una població de 20.000 a 500.000 habitants, que podran presentar un projecte urbanístic amb l’objectiu de millorar la mobilitat i l’autonomia personal d’aquests malalts i aconseguir així una major interacció social.
Els ajuntaments dels municipis que compleixin aquest requisit tindran fins al 2 de març de termini per enviar les seves propostes i un panell d’experts serà en encarregat de proposar als deu finalistes, que es publicaran en la web cortaconlasbarreras.com

Una vegada designats els deu finalistes, durant dues setmanes s’obrirà un termini de votació popular per triar a l’obra guanyadora.

Aquesta iniciativa ha estat impulsada per la farmacèutica Novartis en col·laboració amb FCC i Santa&Col·le, i compta amb l’aval de la Societat Espanyola de Neurologia, la Federació Espanyola de Lluita contra l’Esclerosi Múltiple (FELEM) i del Ministeri de Foment.

En el cas de Catalunya, es podran presentar a aquest concurs un total de 66 municipis.

Segons dades de la FELEM, a Catalunya actualment unes 7.300 persones pateixen aquesta malaltia, xifra que ascendeix a 46.000 afectats en el conjunt del territori espanyol.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1098163

 TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
http://www.softcatala.org/traductor

  La convocatoria de este concurso, informan los promotores de la iniciativa, está dirigida a las entidades locales de toda España con una población de 20.000 a 500.000 habitantes, que podrán presentar un proyecto urbanístico con el objetivo de mejorar la movilidad y la autonomía personal de estos enfermos y lograr así una mayor interacción social.

Los ayuntamientos de los municipios que cumplan este requisito tendrán hasta el 2 de marzo de plazo para enviar sus propuestas y un panel de expertos será en encargado de proponer a los diez finalistas, que se publicarán en la web cortaconlasbarreras.com

Una vez designados los diez finalistas, durante dos semanas se abrirá un plazo de votación popular para elegir a la obra ganadora.

Esta iniciativa ha sido impulsada por la farmacéutica Novartis en colaboración con FCC y Santa&Cole, y cuenta con el aval de la Sociedad Española de Neurología, la Federación Española de Lucha contra la Esclerosis Múltiple (FELEM) y del Ministerio de Fomento.

En el caso de Cataluña, se podrán presentar a este concurso un total de 66 municipios.

Según datos de la FELEM, en Cataluña actualmente unas 7.300 personas padecen esta enfermedad, cifra que asciende a 46.000 afectados en el conjunto del territorio español.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1098163

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content