Gairebé 250 especialistes en malaltia de Parkinson, esclerosi múltiple i infermeria s’han reunit a ‘sinàptica’, una jornada organitzada per TEVA Neuroscience, amb l’objectiu de debatre sobre els últims avenços i reptes en l’abordatge multidisciplinari dels pacients.Casi 250 especialistas en enfermedad de Párkinson, esclerosis múltiple y enfermería se han reunido en ‘Sinaptica’, una jornada organizada por TEVA Neuroscience, con el objetivo de debatir sobre los últimos avances y retos en el abordaje multidisciplinar de los pacientes.

Els experts han fet especial èmfasi en la importància del diagnòstic precoç tant de l’esclerosi com de la malaltia de Parkinson, així com en compartir l’objectiu amb el pacient per aconseguir una major adherència al tractament.

En aquest sentit, el doctor Xavier Montalban de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron de Barcelona i el doctor Óscar Fernández de l’Hospital Universitari Carlos Haya de Màlaga, han incidit que l’esclerosi múltiples gairebé sempre és diagnosticada per exclusió, perquè hi ha més de 100 malalties que podrien simular-la.

Per això, hi ha factors ambientals als quals, segons el doctor Fernández, cal prestar especial atenció en el futur i que podrien incrementar el risc de patir aquesta patologia, com el tabaquisme, els nivells baixos de vitamina D, la dieta rica en sal , i les alteracions en la microbiota intestinal.

Respecte a l’embaràs, el doctor Montalban ha assegurat que la malaltia no condiciona directament la fertilitat, ni la gestació, ni té conseqüències durant la descendència. A més, durant la gestació i lactància es redueix el risc de brots.

EQUIP INTERDISCIPLINARI PER TRACTAR EL PARKINSON

“L’abordatge d’aquesta patologia requereix necessàriament d’un equip interdisciplinar, intervenint el neuròleg i la infermera especialitzada, i altres professionals com nutricionistes, psicòlegs, metges rehabilitadors o logopedes”, ha insistit el doctor José Matías Arbelo, de l’Hospital Universitari Insular de Gran Canària .

Aquest expert també ha destacat la importància de la detecció de la simptomatologia prèvia no motora, que comprèn símptomes com trastorns de l’olfacte, del somni, de l’estat anímic, o el dolor, aquest últim un 30 per cent més freqüent en persones amb aquesta patologia que sense.

Dins el dolor que sol passar desapercebut en el diagnòstic, el més freqüent és de tipus lumbar i entre el 40 per cent i 60 per cent dels pacients amb Parkinson pateixen dolor crònic musculoesquelètic, neuropáticoarticular o distònic.

“És important per poder fer el diagnòstic el més aviat possible, detectar la simptomatologia no motora, ja que si això s’aconsegueix, influirem a millorar la qualitat de vida del pacient al poder actuar sobre la malaltia en un estadi d’hora”, ha conclòs l’especialista .

Respecte a l’abordatge multidisciplinari, els especialistes destaquen el paper de la infermeria per garantir la seguretat de les cures de pacients. Per això, TEVA ha posat en marxa un projecte per realitzar el primer pla nacional de cures d’infermeria estandarditzat al pacient amb esclerosi.

Aquest pla es basarà en el consens d’experts i servirà de guia a l’hora d’abordar les necessitats d’aquests pacients, i “ajudarà també a definir el paper de la infermeria tant de cara al pacient com de cara a la resta de l’equip multidisciplinari, unificant criteris i homogeneïtzant llenguatges “, ha apuntat Ramón del Gallego, professor titular d’Infermeria de la Universitat Complutense de Madrid.

Los expertos han hecho especial hincapié en la importancia del diagnóstico precoz tanto de la esclerosis como de la enfermedad de Párkinson, así como en compartir el objetivo con el paciente para conseguir una mayor adherencia al tratamiento.

En este sentido, el doctor Xavier Montalban del Hospital Universitario Vall d Hebron de Barcelona y el doctor Óscar Fernández del Hospital Universitario Carlos Haya de Málaga, han incidido en que la esclerosis múltiples casi siempre es diagnosticada por exclusión, porque hay más de 100 enfermedades que podrían simularla.

Por ello, existen factores ambientales a los que, según el doctor Fernández, hay que prestar especial atención en el futuro y que podrían incrementar el riesgo de sufrir esta patología, como el tabaquismo, los niveles bajos de vitamina D, la dieta rica en sal, y las alternaciones en la microbiota intestinal.

Respecto al embarazo, el doctor Montalban ha asegurado que la enfermedad no condiciona directamente la fertilidad, ni la gestación, ni tiene consecuencias durante la descendencia. Además, durante la gestación y lactancia se reduce el riesgo de brotes.

EQUIPO INTERDISCIPLINAR PARA TRATAR EL PÁRKINSON

“El abordaje de esta patología requiere necesariamente de un equipo interdisciplinar, interviniendo el neurólogo y la enfermera especializada, y otros profesionales como nutricionistas, psicólogos, médicos rehabilitadores o logopedas”, ha insistido el doctor José Matías Arbelo, del Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

Este experto también ha destacado la importancia de la detección de la sintomatología previa no motora, que comprende síntomas como trastornos del olfato, del sueño, del estado anímico, o el dolor, este último un 30 por ciento más frecuente en personas con esta patología que sin ella.

Dentro del dolor que suele pasar desapercibido en el diagnóstico, el más frecuente es de tipo lumbar y entre el 40 por ciento y 60 por ciento de los pacientes con párkinson sufren dolor crónico musculoesquelético, neuropáticoarticular o distónico.

“Es importante para poder hacer el diagnóstico lo antes posible, detectar la sintomatología no motora, ya que si esto se consigue, influiremos en mejorar la calidad de vida del paciente al poder actuar sobre la enfermedad en un estadío temprano”, ha concluido el especialista.

Respecto al abordaje multidisciplinar, los especialistas destacan el papel de la enfermería para garantizar la seguridad de los cuidados de pacientes. Por eso, TEVA ha puesto en marcha un proyecto para realizar el primer plan nacional de cuidados de enfermería estandarizado al paciente con esclerosis.

Este plan se basará en el consenso de expertos y servirá de guía a la hora de abordar las necesidades de esos pacientes, y “ayudará también a definir el rol de la enfermería tanto de cara al paciente como de cara al resto del equipo multidisciplinar, unificando criterios y homogenizando lenguajes”, ha apuntado Ramón del Gallego, profesor titular de Enfermería de la Universidad Complutense de Madrid.

 

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:
http://noticias.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/Cerca-esclerosis-multiple-enfermedad-Parkinson_0_935307096.html

TRADUÏT AUTOMÁTICAMENT PER:
GOOGLE CHROME

 

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAIDA DE:
http://noticias.lainformacion.com/salud/especializaciones-medicas/Cerca-esclerosis-multiple-enfermedad-Parkinson_0_935307096.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content