Darrera revisió dijous 21 febrer 2013Última revisión jueves 21 de febrero de 2013

Un fàrmac dirigit a lluitar contra el càncer podria servir com a tractament en malalts d’esclerosi múltiple , tal com demostra una investigació realitzada pel Institut Karolinska (Suècia) i publicada per la revista PLoS ONE . En concret, aquest treball ha demostrat en rates que aquest fàrmac pot « alleujar i frenar »la progressió d’aquesta malaltia autoimmune. Per això, albiren que en el futur es podrien trobar «millors formes de tractament» per aquests malalts.

La esclerosi múltiple és una malaltia en la qual el sistema immunològic «ataca la medul · la espinal i el cervell, danyant els teixits nerviosos i causant problemes de visió, paràlisi i altres discapacitats neurològiques», sostenen des d’aquest centre d’investigació suec.

Malauradament, no hi ha cura , i els tractaments existents que són capaços de millorar els símptomes «poden tenir efectes secundaris greus», lamenten. A causa d’això, hi ha una necessitat «especialment urgent» de trobar nous fàrmacs «eficaços, amb menys efectes adversos per als pacients en fase de recaiguda de la malaltia», assenyala Ingrid Nilsson.

Reacció autoimmune

Les causes de l’aparició de la patologia es troben en que els leucòcits de la sang ataquen el sistema nerviós central, que «normalment» està protegida per la barrera formada per la sang i el cervell, indica. No obstant això, en els pacients «la inflamació es torna més permeable per les cèl · lules immunes per passar a través». Per això, en aquesta recerca s’ha examinat la possibilitat d’influir en els símptomes neurològics «mitjançant el segellat d’aquesta barrera», explica Nilsson. Per aconseguir-ho, s’ha estimulat en rates la defensa immune amb una proteïna endògena del teixit nerviós que desencadena una reacció autoimmune.

A continuació, s’ha tractat als rosegadors amb imatinib , comercialitzat per Novartis com Glivec, el que ha permès «disminuir el progrés de la malaltia i millorar els símptomes neurològics», assegura. Això ha estat possible «mitjançant la prevenció de l’afluència dels glòbuls blancs de la sang en el teixit nerviós», confirma. A més, també s’ha vist suprimida la reacció autoimmune “i s’ha reduït el nombre de cèl · lules blanques de la sang amb fuites a través de la barrera de la sang i el cervell», afegeix Nilsson.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.abc.es/salud/noticias/prueban-eficacia-glivec-esclerosis-multiple-14295.html

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE

Un fármaco dirigido a luchar contra el cáncer podría servir como tratamiento en enfermos de esclerosis múltiple, tal y como demuestra una investigación realizada por el Instituto Karolinska (Suecia) y publicada por la revista PLoS ONE. En concreto, este trabajo ha demostrado en ratas que este fármaco puede «aliviar y frenar» la progresión de esta enfermedad autoinmune. Por ello, vislumbran que en el futuro se podrían hallar «mejores formas de tratamiento» para estos enfermos.

La esclerosis múltiple es una enfermedad en la cual el sistema inmunológico «ataca la médula espinal y el cerebro, dañando los tejidos nerviosos y causando problemas de visión, parálisis y otras discapacidades neurológicas», sostienen desde este centro de investigación sueco.

Desgraciadamente, no existe cura, y los tratamientos existentes que son capaces de mejorar los síntomas «pueden tener efectos secundarios graves», lamentan. Debido a ello, hay una necesidad «especialmente urgente» de encontrar nuevos fármacos «eficaces, con menos efectos adversos para los pacientes en fase de recaída de la enfermedad», señala Ingrid Nilsson.

Reacción autoinmune

Las causas de la aparición de la patología se encuentran en que los leucocitos de la sangre atacan el sistema nervioso central, que «normalmente» está protegida por la barrera formada por la sangre y el cerebro, indica. Sin embargo, en los pacientes «la inflamación se vuelve más permeable para las células inmunes para pasar a través». Por ello, en esta investigación se ha examinado la posibilidad de influir en los síntomas neurológicos «mediante el sellado de esta barrera», explica Nilsson. Para lograrlo, se ha estimulado en ratas la defensa inmune con una proteína endógena del tejido nervioso que desencadena una reacción autoinmune.

A continuación, se ha tratado a los roedores con imatinib, comercializado por Novartis como Glivec, lo que ha permitido «disminuir el progreso de la enfermedad y mejorar los síntomas neurológicos», asegura. Ello ha sido posible «mediante la prevención de la afluencia de los glóbulos blancos de la sangre en el tejido nervioso», confirma. Además, también se ha visto suprimida la reacción autoinmune «y se ha reducido el número de células blancas de la sangre con fugas a través de la barrera de la sangre y el cerebro», añade Nilsson.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.abc.es/salud/noticias/prueban-eficacia-glivec-esclerosis-multiple-14295.html

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content