Què és l'Esclerosi Múltiple?

L’EM és una malaltia neurològica que afecta al Sistema Nerviós Central (cervell i medul·la espinal) que controla totes les funcions del cos. El sistema immunològic ataca la mielina, substancia que aïlla els nervis, de manera que impedeix la transmissió dels impulsos elèctrics. No es coneix la causa, encara que s’estan estudiant els condicionants genètics i els factors ambientals. 

Actualment no hi ha tractament per la seva cura però existeixen tractaments que poden reduir la freqüència dels brots i la seva gravetat, de manera que es pot alentir l’aparició de noves afectacions. 

El tractament consisteix per un costat en l’administració de fàrmacs i per un altre en la rehabilitació des de un punt de vista holístic. En aquest sentit, s’ha demostrat que la rehabilitació multidisciplinària redueix l’impacte de la infermetat i permet la participació social de les persones afectades, millorant així la qualitat de vida de les persones diagnosticades.

L’esclerosi múltiple es considera la segona causa de discapacitat, després dels accidents de tràfic, entre adults joves. S’acostuma a diagnosticar entre els 20 i 40 anys, amb una mitjana de 32 anys, és a dir, en plena etapa de desenvolupament tant personal com a professional. 

L’evolució de la malaltia és impredictible, provocant dubtes, pors i afectant l’autoestima i l’autonomia personal. L’EM es converteix en una companya al llarg de la vida i condiciona també la família i el seu entorn, és per això que és tan important buscar suport tant a nivell físic com pscicològic.

Presenta una simptomatologia molt diversa: les persones diagnosticades pateixen afectacions sensorials, motores, cognitives i d’altres. Aquests símptomes poden variar molt d’una persona a una altra i, per tant, cada cas és únic i evolucionarà de manera diferent.

L'esclerosi múliple en dades

Percentatge d'incidència d'afectacions en persones afectades d'EM

A nivell global l’EM està augmentant i s’estima que hi ha més de 2,8 milions de  persones al món que viuen amb aquesta malaltia, segons les dades de l’estudi ‘Atlas  de la EM 2020’ de la Federación Internacional de EM i a Espanya s’han diagnosticat  més de 45.000 casos. 

Segons les últimes estadístiques de l’IDESCAT (2020) a  Catalunya hi ha 616.052 persones amb reconeixement legal de discapacitat, 9.000 de  les quals tenen  EM. 

El nombre de dones afectades és molt superior al dels homes (69% de dones davant el 31% d’homes que viuen amb EM). Les dades actualitzades i facilitats pel Comité Médico Asesor de Esclerosis Múltiple España ens indiquen que per cada 4 persones amb EM, 3 són dones. 

Mostra d’això és que el percentatge d’usuàries que actualment formen part de la nostra associació, major que el d’usuaris. Les dones amb discapacitat pateixen una doble discriminació, primer pel fet de ser dones i segon per tenir una discapacitat. 

Això fa que hi hagi un grau de desigualtat encara més gran i que augmenti la vulnerabilitat de les dones amb discapacitat, fet que desde La Llar treballem incansablement a través de les nostres diferents eines i recursos específics per a dones que pots consultar al nostre Espai Lila.