La esclerosi múltiple és una malaltia poc coneguda i poc comú però que és bastant greu. Es tracta d’una malaltia neurodegenerativa que deixa a qui la pateix gradualment invàlid. El seu nom significa ” cicatrius múltiples “per les lesions que deixa en les zones del cervell i la medul · la espinalLa esclerosis múltiple es una enfermedad poco conocida y poco común pero que es bastante grave. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que deja al que la padece paulatinamente inválido. Su nombre significa “cicatrices múltiples” por las lesiones que deja en las zonas del cerebro y la médula espinal.L’esclerosi múltiple és autoimmune , de manera que és el propi sistema immunològic el que ataca els òrgans i teixits malalts. Aquest arc pot acabar causant el alentiment o la detenció de certs impulsos nerviosos . Els símptomes són molt variats i afecten diferentment a uns i altres pacients.

Hi ha persones que pateixen esclerosi múltiple i que, no obstant això, p ueden arribar a portar una vida relativament normal . Alguns es queden invàlids i han de fer servir, per exemple, cadires de rodes i altres pot arribar a causar-los la mort.

Produeix un trastorn del sistema nerviós central que pot provocar diversos efectes com problemes de visió, fatiga, problemes d’equilibri, depressió, problemes digestius … sens dubte són símptomes que podrien aplicar-se a qualsevol altra malaltia en un principi pel que és difícil que s’atribueixi a l’esclerosi múltiple des d’un primer moment, per la qual cosa és bastant difícil de diagnosticar . El rang d’edat més habitual de persones que pateixen aquesta malaltia està entre els 20 i els 40 anys.

Aquesta malaltia pot presentar-se per brots o atacs forts i tenir períodes de descans , encara que aquests brots podrien provocar que la part afectada del nostre organisme no tornés a funcionar bé.

El pitjor d’aquesta malaltia és que no té cura . Encara que no en tots els casos s’acaba en mort, els tractaments només alleugen els símptomes o fan que es produeixin menys brots mitjançant drogues com els esteroides o la metil-prednisolona. No obstant això, no aturen la progressió de la malaltia. Amb medicaments i altres activitats com tai-txi i ioga s’aconsegueix millorar la qualitat de vida. També és molt important tenir el suport de la família i tenir ganes de millorar.

INFORMACIÓ ORIGINAL EXTRETA DE:

http://www.sobretodosalud.com/que-es-esclerosis-multiple/

 

TRADUÏT AUTOMÀTICAMENT PER:
LA BARRA DE GOOGLE
 

La esclerosis múltiple es autoinmune, por lo que es el propio sistema inmunológico el que ataca a los órganos y tejidos enfermos. Este arque puede acabar causando el enlentecimiento o la detención de ciertos impulsos nerviosos. Los síntomas son muy variados y afectan diferentemente a unos y otros pacientes.

Hay personas que sufren esclerosis múltiple y que, sin embargo, pueden llegar a llevar una vida relativamente normal. Algunos se quedan inválidos y tienen que usar, por ejemplo, sillas de ruedas y a otros puede llegar a causarles la muerte.

Produce un trastorno del sistema nervioso central que puede provocar diversos efectos como problemas de visión, fatiga, problemas de equilibrio, depresión, problemas digestivos… sin duda son síntomas que podrían aplicarse a cualquier otra enfermedad en un principio por lo que es difícil que se atribuya a la esclerosis múltiple desde un primer momento, por lo que es bastante difícil de diagnosticar. El rango de edad más habitual de personas que padecen esta enfermedad está entre los 20 y los 40 años.

Esta enfermedad puede presentarse por brotes o ataques fuertes y tener periodos de descanso, aunque esos brotes podrían provocar que la parte afectada de nuestro organismo no volviese a funcionar bien.

Lo peor de esta enfermedad es que no tiene cura. Aunque no en todos los casos se acaba en muerte, los tratamientos solo alivian los síntomas o hacen que se produzcan menos brotes mediante drogas como los esteroides o la metil-prednisolona. Sin embargo, no detienen la progresión de la enfermedad. Con medicamentos y otras actividades como tai chi y yoga se consigue mejorar la calidad de vida. También es muy importante tener el apoyo de la familia y tener ganas de mejorar.

INFORMACIÓN ORIGINAL EXTRAÍDA DE:

http://www.sobretodosalud.com/que-es-esclerosis-multiple/

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Skip to content